Rakokiveen nousee terve, betonirakenteinen koulu

July, 23, 2020

Lahden Rakokiveen on rakenteilla uusi monitoimitalo, jonka yhteydessä toteutetaan Terve betonirakenteinen koulu -kehityshanke.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden Tilakeskus, Betoniteollisuus ry ja Talonrakennusteollisuus ry. Lisäksi valmistelussa ovat olleet mukana NCC Suomi Oy, Peikko Finland Oy, Ramboll Rakennetekniikka sekä Mittaviiva Oy.

aikajana

Runkomateriaalina betoni

Rakennuksen runkomateriaaliksi valikoitui betoni, jolla on Lahden talousalueella merkittävä rooli niin talouden kuin työllisyyden kannalta. Kehitystyössä kiinnitetään erityistä huomiota betonirakentamisen laadun lisäksi hankkeen organisointiin sekä tiedonhallinnan sujuvuuteen.

Yksi tavoitteista on kehittää nykyistä parempia ja aukottomampia menetelmiä rakentamisen laadunhallinnan parantamiseksi. Hankkeessa viestitään säännöllisesti rakennusprojektin etenemisestä ja siihen liittyvistä ratkaisuista mm. tiedotteiden ja videoblogien muodossa.

Monitoimitalo tarvitsee muuntojoustavat tilat

Talon tulevat käyttäjät ovat päiväkoti, alakoulu sekä kirjasto. Saman katon alle tulee myös liikuntasali, kädentaitojen tilat sekä vuokrattavia kokoustiloja. Suunnittelussa on korostettu tilojen monitoimisuutta, joustavuutta ja avoimuutta.

- Peikon DELTABEAM® on muuntojoustava ja kustannustehokas tilaratkaisu Rakokiven kaltaiseen kohteeseen, kertoo myyntijohtaja Heikki Jäämaa. Teräksisen palkin ja betonin yhdistelmä mahdollistaa pitkät jännevälit ja samalla se jättää hyvin tilaa LVIS-asennuksille. Palkissa on myös sisäänrakennettu palosuojaus, eli erillistä palosuojausta ei työmaalla tarvitse tehdä, hän lisää.

Miten terve rakentaminen toteutetaan DELTABEAMIN® osalta Rakokivessa?

Jäämaan mukaan Peikko on mallintanut kohteen liittopalkit yhteisen pilvimallinnuksen, Model Sharingin avulla. Lähtötietojen merkitys on tärkeä, jotta palkit voidaan suunnitella juuri oikeanlaisina. Lisäksi rakennesuunnittelijoille toimitettiin tarjousasiakirjojen yhteydessä ohjeistus välipohjan kosteudenhallinnasta.

Deltapalkki asennus

Ennen valua tulee varmistua oikeasta, suunnitelmien mukaisesta, betonilaadusta. Kuivumisen kannalta tärkeää on erityisesti matala vesi-sementtisuhde ja riittävän korkea lujuusluokka. Valamisen jälkeen kuivatuksen olosuhteista, kuten riittävästä lämmityksestä, kosteudenpoistosta ja puhtaanapidosta, pitää varmistua.

- Ennen betonin pinnoitusta tulee varmistaa mittauksin, että alue on riittävän kuiva. Kyseinen ohje on mainittu myös Kuivaketju10-riskilistassa, Jäämaa summaa.

Kuivaketju10 -toimintamalli käytössä

Rakokiven monitoimitalolle on asetettu korkeat tilojen joustavuus- ja sisäilmatavoitteet. Kosteudenhallinnan osalta noudatetaan uutta Kuivaketju10-toimintamallia, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen rakennusprosessin eri vaiheissa. Toimintamalli sisältää riskilistan ja todentamisohjeen, jossa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Niiden hallinnalla voidaan välttää yli 80% kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Kohteessa on oma kosteudenhallintakoordinaattori, joka käytännössä huolehtii Kuivaketju10-toimintamallin toteutumisesta.

Sisätyöt Rakokiven monitoimitalossa

Rakokiven monitoimitaloa rakennetaan sääsuojan alla siihen saakka kunnes vesikatto ja lopulliset ulkopinnat valmistuvat. Suojan ansiosta työmaa toimii läpi vuoden ilman lämpötilasta tai kosteudesta huolimatta. Sen lisäksi työmaan energiantarve vähenee ja työturvallisuus sekä -olosuhteet paranevat kun pinnat pysyvät kuivina ja lumettomina.

Rakokiven rakennustyömaa

Rakokiveen.fi-verkkosivustolla julkaistaan videoblogia, jossa alan ammattilaiset kertovat projektin etenemisestä. Julkaisut löytyvät myös sosiaalisesta mediasta aihetunnisteilla #rakokiveen ja #betonikuivuu.

Rakokiven monitoimitalon rakennustyömaa


LUE LISÄÄ:
DELTABEAM® mahdollistaa muuntojoustavat, avoimet tilat >
Katso lisää Peikon referenssejä >

Merja Piirainen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Peikko Finland Oy

Share