Roihupellon kampuksen suurhanke luo avaria oppimisympäristöjä

February, 27, 2024

Stadin ammatti- ja aikuisopiston (Stadin AO) uuteen Helsingin Roihupellon kampukseen valmistuu vuoteen 2026 mennessä tilat 4 500 opiskelijalle.

Noin 44 000 bruttoneliömetrin kokoinen kampus on Helsingin kaupungin suurin lähivuosien rakennushanke. Rakennustyöt alkoivat kesällä 2022, tilat valmistuvat joulukuussa 2025 ja ne otetaan käyttöön tammikuussa 2026. Peikko toimittaa kohteeseen huomattavan määrän DELTABEAM®-liittopalkkeja sekä muita liitososia.

Roihupellon kampuksen rakennuttaja on Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, ja Lujatalo vastaa oppilaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta ja 20 vuoden ylläpidosta. Hankkeen suunnittelijakumppaneina Lujatalolla on Verstas Arkkitehdit Oy, A-insinöörit Oy sekä Granlund Oy. Peikko toimittaa hankkeeseen 960 DELTABEAM®-liittopalkkia, yhteensä 6,3 km. Kaikki hankkeen liittopalkit on valmistettu Suomessa. Lisäksi toimituksiin kuuluu huomattava määrä elementtitehtaalle myytyjä PCs®-konsoleita sekä PETRA®-laattakannakkeita. Peikon toimitukset käynnistyivät alkuvuodesta 2023 ja jatkuvat ainakin syksyyn asti.

Stadin ammattioppilaitos rakennustyömaa Deltapalkit Peikolta

Pitkäikäinen investointi ja avarat ja muuntojoustavat tilat

Uusi oppilaitos tulee korvaamaan ja kokoamaan yhteen tällä hetkellä eri puolilla Helsinkiä sijaitsevia oppilaitoksia, sillä nykyiset tilat eivät enää riitä kasvavalle joukolle opiskelijoita eivätkä vastaa nykyaikaisen opetuksen tarpeisiin. Uudet modernit opetustilat mahdollistavatkin uudenlaisen yhteistyön eri tutkintoja opiskelevien kesken. Kampukselle sijoitetaan useita Stadin ammatti- ja aikuisopiston nykyisistä tutkinnoista, kuten esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikka, sähkö- ja automaatioala sekä puuteollisuus. Lisäksi kampukselle tulee tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta sekä nuorten työpajatoiminnan ja maahanmuuttajien osaamiskeskuksen koulutuksia ja palveluita. Tiloissa järjestetään myös ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksia sekä aikuisille suunnattuja lyhytkoulutuksia.

Elinkaarimallilla toteutettava kampus rakennetaan resurssiviisaasti. Sen hiilijalanjälki tulee olemaan vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailulaskelman, ja kohteeseen tulee muun muassa Suomen kolmanneksi suurin maalämpövoimala. Elinkaarihankkeilla on keskeinen rooli Helsingin toimitilastrategiassa, sillä toteutusmuoto tarjoaa turvallisemman investoinnin, varmuutta budjetointiin ja luotettavan ylläpidon.

Stadin ammattioppilaitos havainnekuva
Kuva: Verstas Architects

Kampusrakennuksissa on hyvin monenlaisia tiloja luokkahuoneista varasto- ja konehalleihin. Poikkeuksellista on esimerkiksi se, että sisään tulee opetuskäyttöön useampia siltanostimia, jotka vaativat käyttöalueelleen vapaata tilaa. Tämä taas edellyttää pitkiä jännevälejä, mikä korostaa erinomaisesti DELTABEAM®-liittopalkkien hyötyjä. DELTABEAMilla® voidaan toteuttaa jopa 12x16-ruutukoon suuruiset avoimet ja joustavat tilat, jotka ovat helposti muokattavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Asiakaskokemus koostuu monista asioista

”Hankkeen huomattava koko sekä useampi samanaikaisesti rakenteilla oleva uudisrakennus tekivät hankkeesta haastavan. Alkuperäisiin rakennesuunnitelmiin ei ollut piirretty DELTABEAM®-liittopalkkeja, ja Peikko teki tiivistä yhteistyötä rakennesuunnittelijan ja pääurakoitsijan kanssa kirkastaakseen DELTABEAMin® ilmeiset hyödyt juuri tässä hankkeessa”, kertoo Peikon myyntipäällikkö Esa Hynninen.

”Peikko työskentelee tosissaan tuottaakseen hyvää asiakaskokemusta, joka jäisi positiivisuudellaan asiakkaan mieleen. Haluamme aidosti tuoda esiin hyötyjä asiakkaalle ja etsiä kuhunkin kohteeseen niitä parhaita ratkaisuja. Usein asiakaskokemus muodostuukin pienistä asioista, esimerkiksi Roihupellon kampuksen hankkeessa hyvin sujuneista toimituksista”, kuvailee Peikon projektipäällikkö Elina Hietanen.

Stadin AO rakennustyömaa deltapalkki

Suoran asiakaspalautteen huomioiminen on myös ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen edetessä Peikko sai palautetta liittopalkkeihin liitetyistä rakenteellisen pintalaatan tartuntatapeista, jotka aiheuttivat turvallisuusriskejä työmaalla. Palkin väriset tapit eivät erottuneet palkin pinnasta, ja saivat aikaan läheltä piti -tilanteita työmaalla. Asiakkaan palaute vietiin välittömästi työmaakäynnin jälkeen suoraan Peikon tuotantoon, ja sen ansiosta palkkien tartuntatapit on nyt maalattu punaisiksi. Huomioväri erottuu työmaalla ja vähentää kaatumisen ja kompuroinnin riskejä merkittävästi. Yhdestä asiakastapauksesta noussut palaute hyödyttää nyt kaikkia muitakin Peikon asiakkaita, sillä punaiset tartuntatapit vakioitiin osaksi palkkeja. Tuotteen laadun ja hyvän toimitusvarmuuden lisäksi asiakaskokemusta parannetaan, kun asiakas tulee kuulluksi.

Lujatalo Oy:n vastaava työnjohtaja Jari Laulajainen on myös tyytyväinen Peikon reaktionopeuteen ja siihen, miten tarpeisiin on vastattu.

”Tartuntatappeihin liittyvään työmaaturvallisuusriskiin peikkolaiset reagoivat nopeasti ja ottivat asian hoitoon – kun tappeja ei tarvitse maalata itse työmaalla, aikaa säästyy tärkeimpään eli itse rakennustyön edistämiseen. Toimitukset sujuivat ongelmitta, vaikka tarkkaa aikataulutusta se puolin ja toisin kysyikin. Pikatoimituksetkin ovat onnistuneet tarvittaessa. Peikon väki on ollut aktiivisesti meihin päin yhteydessä, tarttunut toimeen aikailematta, ja toimitusvarmuus on pitänyt läpi hankkeen.”


STAO
Kuva: Verstas Architects


Lue myös:
Kiertotalousajattelua heti perustuksista alkaen Baltic Yachtsin tuotantohallissa
Helsingin uusi maamerkki, Lyyra, rakentui hyvällä yhteispelillä

Share