Myynti- ja sopimusehdot

Ellei toisin sovita, soveltaa Peikko Finland myyntisopimuksissa Rakennustuotteiden yleisiä hankinta- ja toimitusehtoja RYHT 2000. Toimitamme RYHT 2000 -ehdot erikseen pyydettäessä.

Edellä mainittujen sopimusehtojen lisäksi noudatetaan Koronavirusepidemian aikana seuraavaa ehtoa:

Osapuolet hyväksyvät, että nykyisen koronavirusepidemian (”korona”) puhkeaminen voi vaikuttaa Myyjän kykyyn toimia Sopimuksen mukaisesti ja että Sopimukseen ja toimitusaikatauluun tehtävät muutokset voivat olla tapauskohtaisesti tarpeen. Osapuolet sopivat, että jos korona välittömästi tai välillisesti estää toimituksen tai muutoin vaikuttaa siihen kielteisesti, niin Myyjä ei ole vastuussa, ja että Osapuolet sopivat vilpittömässä mielessä mahdollisista muutoksista tai lievennyksistä Sopimukseen turvatakseen sen, että toimituksiin kohdistuu niin vähän häiriöitä kuin käytännössä on kohtuullista. Myyjällä on oikeus tehdä kohtuullisia muutoksia esimerkiksi toimitusaikoihin ja/tai hintoihin siinä määrin kuin on tarpeen kompensoimaan koronaepidemian seurauksia.