DELTABEAMilla® enemmän huonekorkeutta ja avoimia tiloja – Yleistä

DELTABEAM®-välipohjajärjestelmä soveltuu avoimien, muuntojoustavien tilojen ja arkkitehtonisesti vaativien muotojen rakentamiseen. Se yksinkertaistaa ja nopeuttaa rakennusprosessia mahdollistaen kaikkien laatta- ja pilarityyppien käytön.

DELTABEAM®-välipohjaratkaisu on joustava, asiakkaan tarpeisiin räätälöity järjestelmä. Sen avulla voidaan toteuttaa kevyet, tilaa säästävät ja kustannustehokkaat rakenneratkaisut. Teräspalkin ja betonivalun muodostama liittorakenne mahdollistaa pitkät jännevälit, jotka tuovat muuntojoustavuutta avoimiin tiloihin.

DELTABEAM®-liittopalkkien palonkestävyys saavutetaan ilman työmaalla tehtävää palosuojausta. Palkin matala profiili pienentää rakennuksen tasojen rakennepaksuutta, mikä yhdessä välipohjan tasaisen alapinnan kanssa mahdollistaa helpot LVIS-asennukset.

DELTABEAMia® voidaan käyttää kaikkien laatta- ja pilarityyppien kanssa. Järjestelmä sisältää piilokonsolit, pultti- ja hitsausliitokset sekä kannakkeet laataston aukotukseen.

 DELTABEAM®-edut

  • pitkät jännevälit
  • avoimet ja joustavat tilaratkaisut
  • suurempi huonekorkeus
  • helpot ja tilaa säästävät LVIS-asennukset
  • alhaisemmat lämmitys- ja ilmastointikustannukset
  • rakenteellinen palosuojaus

Enemmän tilaa kasvattamatta rakennuksen korkeutta

Matala välipohjarakenne mahdollistaa joustavan pohjaratkaisujen suunnittelun ja enemmän kerrospinta-alaa samalla rakennuksen korkeudella, jopa lisäkerroksen verran.

Sama pohjaratkaisu voidaan toteuttaa pienemmällä määrällä lämmitettävää tilavuutta, joten lämmitys- ja ilmastointikustannukset laskevat ja rakennus säästää ympäristöä. Vaihtoehtoisesti matalan välipohjarakenteen ansiosta voidaan lisätä huonekorkeutta, jolloin huoneisiin saadaan lisää avaruutta. Maanalaisia kerroksia rakennettaessa on kaivuusyvyys vastaavasti matalampi.

Avoimet tilaratkaisut

DELTABEAMilla® voidaan toteuttaa jopa 12x16-ruutukoon suuruiset avoimet ja joustavat tilat säilyttäen matalan välipohjan.

Muuntojoustavuuden ansiosta rakennus täyttää käyttäjien tarpeet koko elinkaarensa ajan.

Nopea ja helppo rungon asennus

DELTABEAMilla® suunnittelu- ja rakennusajat ovat entistä lyhyemmät. Sääaltistus työmaalla vähenee, kun kerros saadaan nopeammin valmiiksi.

Jokainen palkki suunnitellaan yksilöllisesti kohteen rakennesuunnitelmien mukaisesti, joten palkit sopivat täsmällisesti rakenteeseen ja vakiomallisiin liitoksiin. Tehokkaan suunnitteluprosessin ja 3D-mallintamisen avulla mahdolliset ongelmatilanteet huomataan jo suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin vältetään kalliit työmaalla tehtävät korjaukset.

Palkkien tuentaa ei tarvita mikäli palkin liitosten ja pilarien/seinien suunnittelussa otetaan huomioon asennusaikaisten kuormitusten vaikutukset. Esteettömällä työmaalla asennustyö sujuu ripeästi pienellä henkilömäärällä.

Palonkestävyys

DELTABEAMin® palonkestävyys säästää aikaa ja kustannuksia. Palkin sisäpuolinen paloraudoitus takaa palosuojauksen koko käyttöiäksi eikä erillistä suojausta tarvitse tehdä työmaalla. Riittävä palonkestävyys voidaan saavuttaa myös ilman palkin sisälle asennettavia palorautoja.

DELTABEAMin® palonkestävyyttä on testattu lukuisissa palotesteissä ja sen paloluokitus on jopa R180.

DELTABEAM®-välipohjaratkaisuun kuuluu aina täydellinen Peikon suunnittelupalvelu sisältäen palonkestävyyslaskelmat.

DELTABEAM® ja hybridirakentaminen

DELTABEAM®-liittopalkki yhdistää uusiutuvan ja ympäristöystävällisen puun kahteen vahvimpaan materiaaliin - teräkseen ja betoniin. DELTABEAM® mahdollistaa matalat välipohjat puulaattojen kanssa, mikä ei tyypillisesti ole mahdollista perinteisissä puurakenteissa, joissa on pitkät jännevälit.

Ainutlaatuinen ratkaisumme on niin tehokas, että se vähentää välipohjan paksuutta 10-30 % verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin. DELTABEAM® on fiksu valinta vastuullisille rakentajille, jotka tavoittelevat kustannustehokkuuden lisäksi terveitä rakenteita.

Arkkitehtoninen vapaus

Suunnittelun ja rakentamisen ei tarvitse rajoittua suorakulmaisiin rakenteisiin eikä suoriin palkkilinjoihin. DELTABEAM® mahdollistaa vaativienkin julkisivumuotojen, kaarien ja ulokkeiden toteuttamisen palkkiin tehtaalla asennettujen räätälöityjen valumuottien avulla.

DELTABEAMilla® voidaan toteuttaa jopa 12x16-ruutukoon suuruiset avoimet ja joustavat tilat, jotka ovat helposti muokattavissa koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Ympäristömyötäisyys

Rakennukset edustavat noin 40% kaikesta energiankäytöstä, joten rakennusten energiatehokkuuden kehittämisellä on suuret ympäristöä säästävät vaikutukset maailmanlaajuisesti.

DELTABEAM®-välipohjaratkaisulla saavutetaan enemmän kerrospinta-alaa samalla rakennuksen korkeudella. Sama pohjaratkaisu voidaan toteuttaa pienemmällä määrällä lämmitettävää tilavuutta, joten rakennuksen lämmitys- ja ilmastointikustannukset laskevat. DELTABEAMin® matala profiili pienentää rakennuksen tasojen rakennepaksuutta, mikä yhdessä välipohjan tasaisen alapinnan kanssa mahdollistaa helpot ja tilaa säästävät LVIS-asennukset.

Kosteusteknisesti turvallinen valinta

DELTABEAM® on teräspalkki, eikä sellaisenaan aiheuta kosteusongelmia. Työmaalla palkki täytetään betonilla. Asennusohjeita tulee kuitenkin noudattaa huolellisesti ja huomioida betonin kuivumisaika työvaiheiden aikataulutuksessa. Kun huolellisuus, kestävät ratkaisut ja ohjeiden mukainen rakentaminen huomioidaan projektin alusta alkaen, saavutetaan lopputulos aikataulussa ja vastuullisesti.

Lue lisää kosteudenhallinnan suunnittelusta ja työmaaohjeistuksesta sivultamme.

Tutustu asiatuntija-artikkeleihin:
”Päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteustekninen toimivuus osana rakennuksen tervettä elinkaarta”

"Ohjeistuksia päällystettyjen elementtirakenteisten välipohjien kosteusteknisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen"

DELTABEAMin® liittäminen rakenteeseen

DELTABEAM® on suunniteltu käytettäväksi rakenneosana kaikkien laatta- ja pilarityyppien kanssa. Peikko toimittaa myös eri rakenteiden vaatimat liitosratkaisut.

DELTABEAMin® liittäminen betonipilareihin

1. PCs®-piilokonsoli valetaan betonipilariin. DELTABEAM® asennetaan PCs®-konsolin ulokeosan päälle. Rakenne mahdollistaa ehjät muottiseinämät ja erinomaisen säädettävyyden työmaalla.

2. DELTABEAM® kiinnitetään betonipilarien päähän ankkurointipulteilla.

3. WELDA®-kiinnityslevyt asennetaan pilareiden päähän tai seinien päälle, ja DELTABEAM® hitsataan levyyn.

DELTABEAMin® liittäminen teräsrakenteisiin

1. Konsoliliitos

2. Pulttiliitos pilarin päässä

3. Pulttiliitos pilarin sivulla

4. Hitsausliitos

Täydentävät tuotteet ja ratkaisut

Liittopilarit valmistetaan vakiokokoisista putkiprofiileista, jotka on tehtaalla valmiiksi varusteltu tarvittavilla paloraudoituksilla. Pilari täytetään betonilla työmaalla painevaluna.

Muut teräsrakenteet, kuten ristikot ja tuulisiteet sekä teknisten tilojen palkit ja pilarit.

DELTABEAMiin® integroiduilla tehdasvalmisteisilla valumuoteilla voidaan valmistaa erikoisia pinnanmuotoja.

WELDA®-kiinnityslevyillä muodostetaan valuun hitsauspinta.

PETRA®-ontelolaattakannakkeilla voidaan tehdä aukkoja ontelolaattavälipohjaan.

Kaiteiden kiinnitysrakenteet voidaan lisätä DELTABEAMiin® tehtaalla, jolloin kaiteiden asentaminen työmaalla on nopeampaa ja helpompaa.