Laatu, ympäristö ja turvallisuus

Peikon tavoitteena on korkealaatuinen tuotanto ja ympäristön huomioiva toimintatapa. Peikko suunnittelee tuotteita ja palveluja, jotka tekevät asiakkaiden rakennusliiketoiminnasta helppoa, nopeaa ja turvallista. 

Huippuluokkainen tuotanto

Me Peikolla luotamme siihen, että omien tuotteidemme asiantuntijoina takaamme parhaan tuotannon. Oman valmistuksen ansiosta varmistamme tuotteiden korkean laadun sekä nopeat ja joustavat toimitukset. Peikon tuotevarastot on sijoitettu lähelle asiakkaita. Optimaalinen tuotanto ja logistiikka varmistavat parhaan kustannustehokkuuden.

 

Sertifioidut hallintajärjestelmät

Peikolla on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ja ISO 45001:2018 mukaisesti sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät.

Päätuotantoyksiköiden tuotanto on sertifioitu ISO 3834-2 and EN 1090 -standardien mukaan. 

Huom! Kaikki tuotteisiin liittyvät tekniset dokumentit, kuten tuotehyväksynnät ja suoritustasoilmoitukset, löytyvät jokaisen tuotteen omalta sivulta.

 

Laatu- ja ympäristöpolitiikka sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Peikon toiminta perustuu paikalliseen ja luotettavaan asiakaspalveluun sekä ensiluokkaiseen tuotekehitykseen, tutkimukseen ja valmistukseen. Tähän kuuluu hyvä yhteistyö asiakkaiden, muiden sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Haluamme toimittaa johdonmukaisesti erinomaista laatua ja työskennellä ympäristötietoisella tavalla. Peikko Groupin laatu- ja ympäristöpolitiikka

Peikko on sitoutunut henkilöstön, asiakkaiden ja alihankkijoiden työterveyden ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Pyrimme ensiluokkaiseen TTT-suorituskykyyn, ja tavoitteenamme on tapaturmaton toiminta. Panostamme päivittäisessä toiminnassa jatkuvaan työturvallisuuden parantamiseen. Peikko Groupin työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

Peikko on hyvin tunnettu ja alalla tunnustettu teräksisten kiinnitysosien toimittaja ydinvoimarakentamisen projekteihin. Olemme sitoutuneet toimittamaan korkealaatuisia tuotteita ja palveluita ydinturvallisuuspolitiikan mukaisesti. Peikon ydinturvallisuuspolitiikka

Peikon toiminta perustuu luotettavaan toimittaja- ja kumppaniverkostoon, kokeneeseen tuotantoon, luotettavaan asiakaspalveluun sekä hyvään yhteistyöhön kaikkien sidosryhmien kanssa. Peikko on tunnistanut, että väärennettyjen, petollisten ja epäilyttävien tuotteiden (CFSI) toimittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa Peikon tuotantoon. Peikon käyttöön ottamat hankintatoimen prosessit pyrkivät ehkäisemään CFSI-tapaukset. Väärennettyjen, petollisten ja epäilyttävien tuotteiden (CFSI) politiikka

Tietoa CE-merkinnästä

CE-merkintä tarkoittaa, että tuotteen valmistuksessa ja valvonnassa noudatetaan yhtenäistettyä eurooppalaista standardia (hEN) tai eurooppalaista teknistä hyväksyntää/arviointia (ETA). ETA-hyväksyntää voidaan käyttää CE-merkinnän perustana, jos yhtenäistettyä EN-standardia ei ole. ETA-hyväksyntä on kuitenkin vapaaehtoinen, eivätkä EU:n direktiivit tai lainsäädäntö edellytä sitä.

Käyttämällä CE-merkintää valmistajat voivat osoittaa valmistamiensa rakennustuotteiden täyttävän yhtenäistettyjen eurooppalaisten standardien vaatimukset tai että tuotteille on myönnetty ETA-hyväksyntä. Näissä asiakirjoissa määritetään CE-merkinnän käyttöoikeuksien edellyttämät ominaisuudet. Lisäksi niissä kuvataan, miten hyväksyttyjen tuotteiden valmistusta valvotaan ja testataan.

 

Peikon tuotteiden CE-merkintä

Peikko valmistaa liittorakenteita sekä betoniliitoksia, joihin liittyy erilaisia rakennustuotteita koskevan EU:n asetuksen 305/2011/ETY sekä EU:n koneita koskevan direktiivin 2006/42/EY mukaisia CE-merkintäsäännöksiä. Tällä hetkellä direktiiveistä ei ole kokonaisvaltaista selkeää tulkintaa. Säädösten tulkinnat voivat vaihdella eri maissa.

Euroopassa saa käyttää rakennustöissä vain CE-merkittyjä tuotteita, jos kyseessä on tuote, jolle tällainen merkintä voidaan myöntää. Yhtenäistetyt eurooppalaiset standardit (hEN) ja eurooppalainen tekninen hyväksyntä/arviointi (ETA) eivät kuitenkaan kata kaikkia rakennustuotteita. Tämän vuoksi näiltä tuotteilta ei voi edellyttää CE-merkintää.

Ympäristötuoteseloste (EPD)

Ympäristötuoteseloste (EPD) on asiakirja, jonka avulla voidaan välittää tietoa tuotteen tai järjestelmän ympäristövaikutuksista tuotteen koko elinkaaren aikana. Asiakirjan muodollinen nimi on tyypin III ympäristöseloste.

Tuotteen ympäristövaikutukset perustuvat elinkaariarviointiin (LCA). Elinkaariarviointi antaa yleiskatsauksen tuotteen ympäristövaikutuksista. Tuotteen ekologista kestävyyttä on helppoa arvioida, kun kaikki tuotetiedot ovat saatavana samassa muodossa.

Peikko Groupin ympäristötuoteselosteet:

EPD Connecting Parts, Finland
EPD Connecting Parts, Lithuania
EPD Connecting Parts, Romania
EPD Connecting Parts, Slovakia
EPD Connecting Parts, Germany
EPD Connecting Parts, UAE
EPD DELTABEAM® Canada
EPD DELTABEAM® China
EPD DELTABEAM® Finland
EPD DELTABEAM® Lithuania
EPD DELTABEAM® Romania
EPD DELTABEAM® Slovakia
EPD DELTABEAM® UAE
EPD Steel Structures Lithuania
EPD Steel Structures Romania
EPD Steel Structures UAE
EPD EBEA® Balcony Connector Hungary
EPD BESISTA® Rod System

 

Peikko Groupin ympäristötuoteselosteet DELTABEAM® Greenille ja PETRA® Greenille: 

EPD DELTABEAM® Green, painted - Finland
EPD DELTABEAM® Green, painted - Romania
EPD DELTABEAM® Green, painted - Lithuania
EPD DELTABEAM® Green, galvanized - Finland
EPD PETRA® Green, Finland
EPD PETRA® Green, Lithuania
 

Standardoitu arviointitapa

Ympäristöselosteet laaditaan eurooppalaisen standardin EN 15804 “Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet” ja kansainvälisen standardin ISO 14025 “Ympäristömerkit ja -selosteet” mukaisesti.

Peikon ympäristötuoteselosteet on tarkoitettu käytettäviksi ensisijaisesti yritysten välisen viestinnässä.

Ympäristötuoteselosteiden elinkaariarviointi on standardien EN 15804 “Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristötuoteselosteet”, EN ISO 14040 “Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Periaatteet ja pääpiirteet”, ja EN ISO 14044 “Ympäristöasioiden hallinta. Elinkaariarviointi. Vaatimukset ja suuntaviivoja” mukainen.

 

Ympäristötuoteselosteiden ominaisuudet

Ympäristötuoteselosteet ovat

  • vapaaehtoisia
  • elinkaariarviointiin (LCA) perustuvia
  • rakennekohtaisia modulaarisia tietoja
  • keskenään verrannollisia
  • todennettavia
  • mukautuvia
  • läpinäkyviä

 

Verifiointi

Peikon ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia standardin ISO 14025 mukaisesti (EPD tyyppi III).

 

Ympäristöselosteiden julkaisu

Peikon ympäristöselosteet on julkaistu Peikon sivuilla www.peikko.com ja Bionova Oy:n One Click LCA –pilvipalvelussa www.oneclicklca.com, jossa niitä voidaan käyttää koko rakennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin osana esim. osoittamaan LEED v4 elinkaariarvioinnin luokituspisteiden vaatimustenmukaisuus tai täydentämään Mat 01 LCA BREEAM -sertifiointia.

Ympäristöselosteet on julkaistu RTS-julkaisualustalla ja ne löytyvät osoitteesta http://epd.rts.fi/.