Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennushanke

September, 13, 2023

Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakenteet ovat lujat niin maan alla kuin päälläkin. 

Tampereen seudun keskuspuhdistamon rakentaminen Sulkavuoreen on yksi alueen mittavimpia hankkeita vuosiin. Kallion sisään rakennettava jätevedenpuhdistamo vastaa kasvavan väestömäärän tarpeisiin ja turvaa jätevesien käsittelyn seuraavat sata vuotta. Peikko on toimittanut hankkeeseen huomattavan määrän MODIX®-raudoitusjatkoksia ja muita liitososia sekä DELTABEAM®-liittopalkkeja.

Rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa vuonna 2018 ja jätevedenkäsittely keskuspuhdistamolla aloitetaan vuonna 2025. Keskuspuhdistamo on Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishanke.

Pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia ja alueellisia hyötyjä

Keskuspuhdistamohankkeeseen kuuluu Sulkavuoren keskuspuhdistamon lisäksi Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden paikalle sijoitettavien jätevesipumppaamoiden rakentaminen. Lisäksi kokonaisuus sisältää siirtoviemäreiden ja -tunneleiden sekä Pyhäjärven purkuputken rakentamisen. Uuden keskuspuhdistamon rakentaminen on välttämätöntä, sillä alueen nykyiset jätevedenpuhdistamot ovat tulleet käyttöikänsä päähän, eivätkä myöskään vastaa tulevaisuuden lupavaatimuksia.

Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla edistetään alueen vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä edesautetaan kiertotaloutta. Yhteisellä jätevedenpuhdistuksella tavoitellaan lisäksi kustannustehokkuutta sopimuksen piirissä oleville vesihuoltolaitoksille ja alueen asukkaille sekä elinkeinotoiminnalle.

Slkavuoren keskuspuhdistamon työmaa


Uusinta tekniikkaa hyödyntävä keskuspuhdistamo käsittelee jätevedet niin laadukkaasti, että vaikka alueen väkiluku ja samalla jätevesien määrä kasvaa, vesistöjen kuormitus vähenee ja virkistyskäyttöarvo nousee. Vesistöjen lisäksi hankkeella on myönteinen vaikutus seudun kilpailukykyyn, sillä puhdistamo luo edellytyksiä teollisuuden sijoittumiselle seudulle. Rakennusaikana Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja siirtoviemärien toteuttaminen luovat alueelle tuhansia työpaikkoja.

Suurin osa Sulkavuoren jätevedenpuhdistamolla käsiteltävästä jätevesimäärästä muodostuu kotitalouksien jätevesistä sekä jätevesiviemäriin päätyvistä sadevesistä. Näiden lisäksi keskuspuhdistamo käsittelee seudun teollisuudesta ja palveluelinkeinoista tulevat jätevedet.

Kokonaisratkaisu hyödyttää kaikkia osapuolia

Peikon toimitukset Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeeseen alkoivat kesällä 2021 ja jatkuvat edelleen. Kohteessa on elementtirakenteiden lisäksi paljon paikallavalurakenteita sekä luolastoissa että maanpäällisissä rakenteissa. Pitkät jännevälit mahdollistavien DELTABEAM®-liittopalkkien lisäksi Peikolta toimitettiin huomattava määrä erilaisia erikoisvalmisteisia liitososia, kuten muun muassa WELDA®-kiinnityslevyjä sekä useita tuhansia MODIX®-raudoitusjatkoksia, joita käytetään raudoitustankojen välisen mekaanisen liitoksen muodostamiseen betonirakenteissa. MODIX® on turvallinen ja monipuolinen harjatankojen jatkosjärjestelmä, joka takaa monipuoliset ja laadukkaat liitokset.

ETA-hyväksytty ja CE-merkitty MODIX-raidoitusjatkos


”Peikolla on Sulkavuoren puhdistamohankkeessa poikkeuksellisesti kaksi asiakasta; louhintavaiheessa Skanska Infra Oy ja itse rakennusvaiheessa pääurakoitsijana toimiva TYL Sulkavuori, joka on Kreaten ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä. Yhteistyö molempien urakoitsijoiden kanssa toimi sujuvasti alusta alkaen, ja säännöllisten työmaakäyntien ja muun yhteydenpidon ansiosta hanke on edennyt hyvin. Saimme asiakkaalta hyvin laaditut ja yksityiskohtaiset toimitusaikataulut, jotka helpottivat Peikon tuotantoa ja mahdollistivat sujuvat kokonaistoimitukset, mistä hyötyy niin tilaaja kuin Peikkokin”, kiittää Peikon liiketoimintapäällikkö Topi Laiho.

”Vaikka emme olleet vielä hankkeen suunnitteluvaiheessa mukana, toimme lisäarvoa ajantasaisilla toimituksilla sekä kattavalla kokonaistuotepaketilla, jota täydentää tekninen tuki ja asiakaspalvelu. Ongelmat pyritään ennakoiden välttämään, ja jos niitä tulee, ne ratkaistaan ilman turhia viiveitä”, kertoo Laiho.

Toimitusvarmuudella onnistuneeseen lopputulokseen

Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnan jälkeisten rakennus- ja asennustöiden pääurakoitsija ja päätoteuttaja, työyhteenliittymä Kreate ja Aki Hyrkkönen Oy, vastaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä.

”Hanketta on haastanut erityisesti Ukrainan sota ja sen tuomat materiaalipuutteet sekä niiden vaikutukset toimituksiin ja hintoihin. Lisäksi valtaosa rakentamisesta tapahtuu maan alla, mikä aiheuttaa logistisia haasteita ja tilanpuutetta; on erityisen tärkeää, että materiaalitoimitukset ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa”, kuvailee maanpäällisen rakennusosuuden vastaava työnjohtaja Juuso Keränen Aki Hyrkkönen Oy:ltä.

”Peikko on iso tavarantoimittaja, jolla on laaja tuotevalikoima. Hyvän saatavuuden ja toimitusvarmuuden sekä lyhyiden toimitusaikojen lisäksi Peikolla on kapasiteettia reagoida nopeasti tiukassakin paikassa. Sen ansiosta aikataulut ovat pitäneet ja hanke etenee suunnitellusti”, Keränen summaa.

Sulkavuoren keskuspuhdistamo infrarakentaminen

LUE LISÄÄ INFRARAKENTAMISESTA:

Paalulaatan lävistysraudoitusjärjestelmä Kirismäen eritasoliittymässä

Peikon tarjooma infrarakentamiseen

Referenssit - infrarakentaminen

 

Share