Oikeat elementit oikeaan paikkaan

December, 21, 2021

Peikon ratkaisut luovat uusia mahdollisuuksia puurakentamisen alalle.

Puurakentamisesta on viime vuosina tullut Suomessa yhä kannustetumpaa. Yhteiskunnalliset ja ilmastopoliittiset tarpeet edellyttävät ympäristöministeriön mukaan yhä laajempaa puuhun pohjautuvien rakennusjärjestelmien- ja tuotteiden kehittämistä.

Puu on materiaalina elävä, ja sen ominaisuuksista johtuen, puurakentamisessa muun muassa kosteus- ja palotekniset ominaisuudet vaativat projekteissa erityishuomiota. Puurakentamisen hyödyt voivat olla kuitenkin huomattavat. 

- Rakentamisen näkökulmasta puurakentamisen projektit pystytään usein järjestämään aikataulullisesti tehokkaasti. Betonirakentamiseen verrattuna lyhyempien kuivatusaikojen ja tuoteosien korkeamman valmiusasteen johdosta tontilla vietetty rakennusaikakin lyhenee, jolloin alueille syntyy vähemmän häiriötä, kertoo Swecon puuteknologiapuolen vetäjä Hannes Tähtinen.

Puutuotteet soveltuvat lähes kaikkeen uudis- ja korjausrakentamiseen. Silti puurakentamisen ala on ollut viime vuosikymmeninä ristiaallokossa. Puurakentamisen varsinainen buumi oli huipussaan 1990-luvun lopulla, mutta 2000-lukua lähestyttäessä buumi kuitenkin hiipui. Tämä johti siihen, ettei alalle ehtinyt kehittyä kunnolla vakiintuneita rakenneratkaisuita.

- Suomessa on tehty historian saatossa valtava määrä rakennuksia, joissa on käytetty yksittäisiä puisia rakenneosia, kuten esimerkiksi liimapuupalkkeja. Vakioidut rakennedetaljiratkaisut ja puurunkojärjestelmät ovat oikeastaan puuttuneet tähän asti, mutta nyt toimittajat ovat kehittäneet niitä. Ne ovat tarpeellisia puurakentamisen yleistymisen kannalta, kommentoi Swecon teknologiajohtaja Timo Pekkinen.

Deltabeam Green liittopalkki puurakentamisessa

Kokonaisvaltaisten rakenneratkaisujen puute ja sitä seuranneet rakentamisen suuremmat kokonaiskustannukset ovat johtaneet siihen, että valtiovallan kannustuksesta huolimatta, puurakentaminen ei ole yleistynyt tavoitteiden mukaisesti.

- Ylipäätään on vähemmän uskallusta ja halua lähteä toteuttamaan suuria puurakennusprojekteja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna, jos ei ole aikaisempaa kokemusta puurakentamisesta, Pekkinen sanoo.

DELTABEAM® sopii puurakentamiseen

Ratkaisuja puurakentamisen haasteisiin on kuitenkin kehitteillä. Peikon yhteys puurakentamiseen sai alkunsa Keski-Euroopasta, joskin pilareiden perustusliitoksia hyödynnettiin puuhalliprojektien yhteydessä jo vuosituhannen vaihteessa. Kehitystyön uusi aalto kuitenkin lähti liikkeelle välipohjien kautta, kun Itävallassa käytettiin DELTABEAM®-liittopalkkia CLT-välipohjassa. Tämän jälkeen niitä on käytetty hyvinkin aktiivisesti Keski-Euroopan puurakennusprojekteissa, mikä taas on herättänyt kiinnostusta myös globaalisti.

Deltabeam liittopalkki puuvälipohjassa

Liitososien kehittäminen tuotevalikoimaan on ollut Peikolle luonnollinen jatkumo globaalin kiinnostuksen myötä. Juuri nyt Peikolla ja Swecolla on käynnissä kehityshanke, jonka tavoitteena on tuoda alalle matalarakenteisten välipohjien lisäksi vakioidut liitokset koko pilari- ja palkkirunkoon. Lisäksi työn alla ovat kustannustehokkaat seinäliitokset. Swecon Timo Pekkinen ja Hannes Tähtinen näkevät, että tällaisista ratkaisuista on monia hyötyjä koko rakennusprojektin kannalta.

- Puurakentaminen on pikkuhiljaa siirtynyt suurempiin yksiköihin, joissa Peikon ratkaisut ovat erityisen hyödyllisiä. Käyttämällä esim. DELTABEAM®-palkkeja välipohjan kannatuksessa, puuvälipohjan rakennekorkeus saadaan mahdollisimman pieneksi tukilinjojen kohdalla. Näin tekniikalle jää hyvin tilaa, eikä palkkilinjoilla tarvitse tehdä talotekniikalle läpivientivarauksia, kuvailee Tähtinen.

Rakennekorkeuden laskeminen vaikuttaa suuresti projektien kustannustehokkuuteen. Peikon DELTABEAM®-palkkien hyödyt on jo nähty käytännössä, kun Peikko oli mukana kaksikerroksisen Hopealaakson päiväkodin rakentamisessa. Hankkeessa DELTABEAM®-palkkeja käytettiin CLT-liittolaattavälipohjiin.

Deltabeam CLT matala välipohja

- DELTABEAM®-palkeilla pystyimme pääsemään matalampaan rakennekorkeuteen, mikä mahdollisti väliseinäelementtien käytön vaakatasossa. Tämä pudotti elementtien kappalemäärää noin kolmanneksella. Asennustyö nopeutui, ja saimme huomattavat säästöt aikaiseksi, kertoo hankkeessa mukana ollut Peikon liiketoimintapäällikkö Juuso Salonen.

Rakennekorkeuden laskemisen hyödyt näkyvät myös loppukäyttäjälle asti muun muassa energiasäästöjen muodossa.

- Rakennuskuutiot ovat rakennuksissa keskeisessä roolissa energiatehokkuuden kannalta. Lisäksi Peikon ratkaisuilla minimoidaan myös lämpövuodot, koska julkisivujen pinta-ala on pienempi, Pekkinen summaa.

Puurakentamisen tulevaisuus

Puurakennusalan kehittyessä kohti suurempia projekteja on Peikon ja Swecon kehitysprojektilla erittäin hyödyllinen rooli. Lähitulevaisuuden uusien projektien määrä näyttääkin hyvin lupaavalta. Peikon palveluiden laajentaminen puurakennusalalle hyödyttää niin suunnittelijoita kuin urakoitsijoitakin.

- Se, että kokonaisvaltaiset ratkaisut sekä tuotteet saadaan yhdeltä toimittajalta, helpottaa ja tehostaa projektin kulkua sen eri vaiheissa. On hienoa nähdä, että betonirakenteiden liitososatoimittajalla on aito halu kehittää ratkaisujaan myös puurakentamisen puolelle. Samoin materiaaliominaisuuksien hyödyntäminen oikeissa paikoissa on Peikon vahvuus, Tähtinen kommentoi.

Vakioidut liitokset ja muut kehitettävät tuotteet eivät kuitenkaan ole ainoa lisäarvoa puurakennusalalle tuova seikka, jonka Peikko tuo kentälle. Suunnittelijaystävälliset prosessit tukevat entisestään prosessien sujuvuutta ja asiakastyytyväisyyttä.

- Suunnittelijan on helppo käyttää Peikon tuotteita suunnitelmissaan, sillä Peikko on tehnyt tuotteistaan valmiit työkalut mallinnusohjelmiin. Lisäksi Peikko hoitaa palkkien mallinnuksen itse mallipohjaisesti jaetussa mallissa, mikä sujuvoittaa yhteistä tekemistä, Pekkinen toteaa.

Sweco Hannes ja Timo
Swecon Hannes Tähtinen (vas.) ja Timo Pekkinen (oik.)


Juttu on julkaistu Peikon Lehdessä 1/2021


Lue lisää:
Hopealaakson päiväkodin runko rakentui teräspalkeista ja massiivipuuelementeistä >
Pudasjärven Hirsihovin kerrostalot ovat hybridirakentamista parhaillaan > 
White Paper: DELTABEAM®–CLT-lattioiden käyttäytyminen kävelystä aiheutuvan värähtelyn yhteydessä >

 

Merja Piirainen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Peikko Finland Oy

Share