Vauhtia vihreään rakentamiseen DELTABEAM® Green -liittopalkilla

May, 17, 2022

Kiinteistö- ja rakennusala on merkittävä päästöjen ja jätteen aiheuttaja ja siten tärkeässä asemassa ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Suomessa rakennukset tuottavat kolmanneksen koko maan kasvihuonepäästöistä ja kuluttavat 40 % käyttämästämme energiasta. Olemassa olevien rakennusten käytönaikainen energiankulutus muodostaa peräti kolme neljännestä koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljestä. Nopeiden päästövähennysten saavuttamiseksi olisikin tärkeintä leikata nykyisen rakennuskannan energiankulutusta parantamalla niiden energiatehokkuutta ja kehittää energiamuotoja vähähiilisemmiksi.

Pidemmällä aikavälillä on tärkeää saavuttaa päästövähennyksiä rakentamisen kaikilla osa-alueilla. Rakentamisvaiheen osalta rakennusmateriaaleilla kuten sementillä ja teräksellä on suuri rooli. Tämän hetkisellä käytöllä betonin ja teräksen käytön osuus rakentamisen päästöistä on suuri, kymmeniä prosentteja.

rakennustyomaa

Teräksen osalta haasteina nollapäästöihin pääsemiseksi nähdään tarve merkittäville kehitysinvestoinneille sekä hurja tarve uusiutuvalle sähkölle teräksen tuotannossa. Suuri kysymys on se, kuinka paljon em. tekijät vaikuttavat tuotteiden hintaan. Hyvänä puolena on se, että uusia toimiviksi todettuja teknologioita on jo olemassa, mutta toistaiseksi rakennusteollisuuden on ollut vaikea löytää konkreettisia ratkaisuja materiaalien ja tuotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Toimialan edelläkävijäyrityksenä Peikko on mukana ympäristötalkoissa ja kehittää omista tuotteistaan ympäristöystävällisempiä. Hiilineutraalia tuotetta ei vielä ole, mutta DELTABEAM® Green -liittopalkkia käyttämällä hankkeen palkeista aiheutuvia CO2-päästöjä voidaan vähentää projektista riippuen jopa 50 % verrattuna nykyisiin liitto-, teräs- tai betonipalkkeihin.

Tuote hinnoitellaan säästettyjen hiilidioksiditonnien mukaan, joten asiakkas saa suoraan hinnan hiilijalanjäljen pienenemiselle, eikä esimerkiksi teräksen hinnan nousu vaikuta hiilijalanjäljen pienentämisen hintaan. DELTABEAM® Green on vain noin 100 € kalliimpi per säästetty CO2-tonni kuin tavallinen DELTABEAM®-palkki ollen varsin kustannustehokas tapa pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Deltabeam Green liittopalkit toimistorakennuksen runkoon

Tyypillisessä pilari-palkkirakenteisessa rakennuksessa rakennuksen palkit edustavat noin kymmenesosaa koko rakennuksen rakennusaikaisista päästöistä. Suomessa toteutuneen kohteen, Lyyran, rakennusaikaiset päästöt vähenivät yli 5 %-yksiköllä, kun kohteeseen valittiin DELTABEAM® Green -liittopalkit.

DELTABEAM® Green on oiva valinta, mikäli rakennukselle tavoitellaan ympäristösertifikaattia kuten BREEAMia tai LEEDia. Esimerkiksi BREAAM-sertifioiduissa rakennuksissa yhtenä tarkasteltavana alueena on käytettävät rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien osalta tarkastelussa keskitytään kestävästi tuotettujen materiaalien hankintaan, joilla on todistetusti pienempi ympäristövaikutus niiden elinkaaren aikana. DELTABEAM® Greenin ympäristötiedot on vahvistettu ns. EPD-sertifikaatilla (Environmental Product Declaration), ja sen CO2-päästöt lasketaan sertifikaatin mukaan aina projektikohtaisesti.

Ilmastonmuutoksen myötä vihreän rakentamisen tarve on kiistaton. Vihreä rakentaminen on kuitenkin kannattavaa muistakin kuin ympäristösyistä. Esimerkiksi julkisiin rakennushankkeisiin on mahdollista saada vihreää rahoitusta, joka on edullisempaa kuin tavallinen rahoitus. Ympäristötietoiset asiakkaat voivat myös vaatia ympäristösertifioidun toimitilan, joten sertifikaatti toimii markkinointivalttina ja voi mahdollistaa korkeammat vuokratulot. Yleensä vihreillä rakennuksilla on myös suurempi jälleenmyyntiarvo.


LUE LISÄÄ:
Pilottihanke osoitti, että betonielementtien purkaminen ja uudelleenkäyttäminen on realistista ja kannattavaa
Pyöreän teräslevyn innovaatio – Peikko vähensi teräshävikkiä miljoonalla kilolla

Tuomas Harmaala

Liiketoimintapäällikkö, suunnittelijat

Peikko Finland Oy

Share