Tutkimus ja tuotekehitys

Peikko panostaa vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Peikko on tuonut markkinoille lukuisia uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat myöhemmin muuttuneet vakiintuneiksi rakentamisen käytännöiksi. Hyvä esimerkki tällaisesta ratkaisusta on pilarikenkien ja ankkurointipulttien avulla tehty pilariliitos. Peikko osallistuu aktiivisesti standardointiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin. Teemme yhteistyötä johtavien tutkimuslaitosten kanssa.

Tutkimus

Peikko tekee liitosten käyttäytymiseen liittyvää erikoistutkimusta, joka ylittää standardien ja tuotehyväksynnän edellytykset. Tutkimuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen käsitys liitosten ja Peikon ratkaisujen toiminnasta.

Rakenteiden kestävyyttä arvioidaan erilaisilla kuormitustyypeillä, kuten staattisessa, dynaamisessa ja seismisessä kuormituksessa, ja tutkitaan niiden lämmönkestävyyttä ja väsymistä. Rakenteiden kestävyyden lisäksi analysoidaan niiden käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, kuten muodonmuutoksia, venyvyyttä, energiahäviötä, kuivumista ja lämpölaajenemista.

Tuotekehitys

Peikon tuotteet tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Tuotekehityksen avulla halutaan vastata asiakkaan tai markkina-alueen tarpeeseen. Tavoitteenamme on vaikuttaa rakennusprosessiin ja rakennukseen sen koko elinkaaren ajan: teknisiin ratkaisuihin, rakennusvaiheeseen ja rakennuksen käyttöön. 

Vaikka Peikko toimiikin globaalisti, meille on erittäin tärkeää varmistaa, että tuotteemme täyttävät paikalliset määräykset ja ovat paikallisten käytäntöjen mukaiset. Tiedämme, että tuotteemme ovat turvallisia käyttää niiden koko elinkaaren ajan.

 

Maksuttomat suunnittelutyökalut

Peikko kehittää työkaluja rakennesuunnittelijoille, esimerkiksi teknisiä käyttöohjeita, liitosten suunnitteluohjelmistoja sekä rakenteiden mallinnuskomponenttien ja rakentamisen tietojenhallinnan komponentteja.

Lisätietoja suunnittelutyökaluista.