Pudasjärven Hirsihovi on hybridirakentamista parhaimmillaan

August, 26, 2020

Pudasjärven keskustaan rakennetaan kaksi nelikerroksista hirsikerrostaloa, jotka toteutetaan hybridirakenteella. Pudasjärven Hirsihoviksi nimetyt talot ovat tähän mennessä korkeimmat Suomessa rakennetut hirsikerrostalot.

Ekologista ja tervettä elämää Pudasjärvellä

Pudasjärven kaupunki on asettanut yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen olla Suomen hirsipääkaupunki vuonna 2027. Kaupunki onkin tunnettu puunjalostustoiminnasta, ja nyt modernit puutaloalueet halutaan tuoda osaksi kaupunkimiljöötä.

- Pudasjärvellä pyritään olemaan rakentamisessa ennakkoluulottomia, ja siksi päätimme valita kerrostalojen ulkoseinämateriaaliksi hirren, kertoo Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jouko Väänänen,

Kaupungin strategiassa mainittu tavoite Rikasta ja terveellistä elämää konkretisoituu nyt rakenteilla olevissa kerrostaloissa. Vuokrattavia asuntoja kahteen taloon tulee yhteensä 53, joista 15 on tarkoitettu erityistarpeita omaaville. Lisäksi katutasoon tulee viisi erillistä liiketilaa. Rakennettava asuinala on lähes 2 300 m2.

Väänänen sanoo suoraan, että Hirsihovin kaltaisen rakennushankkeen läpivienti on pienelle kunnalle iso juttu. Kaksi nosturia kerrallaan ei ole kovin tavallinen näky kaupungin ytimessä.

- Parhaalle tontille ei voi rakentaa mitä tahansa, siksi talojen on sovittava muuhun miljööseen. Pudasjärvellä on toki entuudestaan paljon hirsirakenteisia taloja. Myös uuteen hyvinvointikeskukseen on suunniteltu samanlainen hybridirakenne, joten Hirsihovi toimii myös esimerkkinä tulevalle, hän linjaa.

Mielenkiintoinen hanke yhdistää teräksen, betonin ja puun

Hybridirakentaminen Pudasjärvellä tarkoittaa käytännössä sitä, että talon runko tehdään teräksisistä liittopalkeista, betonielementeistä ja ontelolaatoista. Talon ulkovaipan materiaali on painumaton hirsi. Väänäsen mukaan ennakkoluulottomassa rakennusmallissa yhdistyvät eri materiaalien parhaat ominaisuudet sekä ekologisuus.

- Betonilla ja teräksellä on hyvät ääni-, palo- ja lujuusominaisuudet, Väänänen toteaa. Ne muodostavat ikään kuin luurangon koko talolle. Puu sopii mielestäni parhaiten ulko- ja sisäilman väliin, ja siksi ulkokuori tehdään puusta. Se myös liitetään yhteen terveellisen sisäilman kanssa.

Kokonaan puusta rakennetun kerrostalon kustannukset olisivat olleet hyvin korkeat. Kohde toteutetaan ARA:n korkotukimallilla, joten kustannuksia oli tarkasteltava kriittisesti. Erityisesti välipohjan rakenne oli edullisempi toteuttaa betonista kuin puusta, ja se olikin yksi tekijä, miksi Pudasjärvellä päädyttiin hybridimalliin.

Liittorungot koostuvat Peikon uusista DELTABEAM® Green -liittopalkeista sekä Betrocin betonipilareista. Välipohjat tehdään Rajavillen ontelolaatoista, ja sisäseiniin asennetaan Betrocin valmiit elementit. Talon ulkoseinään tulee Kontion painumaton SmartLog™-hirsi. Kohteen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Lapti Oy.

Hybdirirakenne leikkauskuva

Leikkauskuva hybridirakenteesta.

Mitä hybridirakenteen suunnittelu tarkoittaa?

Rakennetekniikan suunnittelija Tuomas Jaakkola Swecolta kertoo suunnitteluprosessin vaatimuksista:

- Hybridirakenteen suunnittelu vaatii materiaalien hallintaa ja tuntemusta sekä käsitystä kaikkien materiaalien erityispiirteistä. Vain sitä kautta voidaan tunnistaa haasteelliset kohdat ja ratkoa eteen tulevat asiat. Eri materiaalit käyttäytyvät eri tavoin mm. sään mukaan, ja suunnittelijan on tunnettava niiden fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä rakennettavan kohteen ympäristö.

Pudasjärven kohde on Jaakkolan mielestä kiinnostava, sillä hankkeessa päästään hyödyntämään eri osaamisalueita ja materiaalien parhaita ominaisuuksia niin rakenneteknisesti kuin esteettisesti. Hän näkee, että eri materiaalien parhaat piirteet ovat kiinnostavalla tavalla hankkeessa mukana. Uudenlaisen rakentamisen kehittäminen on myös suunnittelijalle mieluisaa.

- Betonin ja teräksen liitto on meillä hyvin hallinnassa, sillä sen suunnittelua on tehty jo vuosikymmeniä. Lisäksi nämä materiaalit ovat monilta ominaisuuksiltaan toistensa kaltaisia, ja tunnemme niiden muodonmuutokset. Myös puurakenteet ja hirsirakentaminen ovat meille entuudestaan tuttuja, sillä olemme tehneet pitkäjänteistä työtä niidenkin parissa. Puu käyttäytyy eri tavalla kuin betoni tai teräs, joten sekä suunnittelussa että rakentamisessa on otettava huomioon liitosten ääni-, palo- ja tiiviysominaisuudet.

DELTABEAM® Green antaa suunnittelulle vapauksia

Jaakkola kertoo, että tässä kohteessa hirrestä haluttiin jättää mahdollisimman paljon näkyviin, ja siksi liittopalkkiratkaisuksi valikoitui Peikon DELTABEAM® Green. Sen ansiosta detaljiikka talon ulkoseinillä säilyi rakennuksen ympäri lähes samanlaisena.

Uuden DELTABEAM® Greenin valinta sopii hyvin myös talon ekologiseen ajatusmaailmaan, sillä se vähentää CO2-päästöt jopa puoleen. Yli 90-prosenttisesti kierrätetystä materiaalista valmistettu liittopalkki mahdollistaa pitkät jännevälit ja sopii yhteen eri välipohjaratkaisujen kanssa.

Deltabeam Green liittopalkki


Ympäristöystävällisempi versio lujasta liittopalkista vähentää merkittävästi ympäristövaikutuksia. Siihen rakennusteollisuudessa on yleisestikin ottaen paineita, sillä rakentaminen tuottaa karkeasti 30 – 40 % koko maailman jätteestä. DELTABEAM® Greenin projektikohtaiset CO2-päästöt voidaan laskea verifioidun ympäristöselosteen, EPD:n avulla.

Painumaton hirsivaippa verhoaa perinteisen elementtirungon

Pudasjärven Hirsihovissa ulkoseinä on alhaalta asti kantava, joten hirren tulee olla painumatonta. Kontiotuotteen SmartLog™ on painumaton hirsi, joka mahdollistaa kerrostalorakentamisen. Se perustuu samaan tekniikkaan kuin perinteinen hirsi, mutta ristiinliimatun puun kantava pystyosa ei painu kuivuessaan.

- Pudasjärven kohde on meille hirsikerrostaloista Suomessa ensimmäinen, mutta ei varmastikaan viimeinen, sanoo Kontiotuotteen B2B-liiketoiminnan johtaja Hanna Haipus. Hänen mukaansa hirsi tekee tuloaan pienkerrostalorakentamiseen, jossa terveellisyys ja ekologisuus ovat yksi asumisen kulmakivistä.

Hirsikerrostalo hybridirakentaminen


Betrocin vanhempi asiantuntija Pentti Ahopelto ja Peikon myyntijohtaja Heikki Jäämaa kertovat, että Pudasjärven kohde on ollut molemmille mieluinen haaste. Betonin ja teräksen muodostama perinteinen runkoratkaisu sopii hienosti yhteen puujulkisivun kanssa.

Ahopelto toivoo, että hybridirakentamisen esimerkki vähentää osaltaan ilmastonmuutokseen liittyvää kiistelyä eri rakennusmateriaalien paremmuudesta. Sen sijaan hän kannustaa käyttämään rakenteisiin aina kulloinkin sopivinta materiaalia, oli se sitten puuta, terästä tai betonia.

Uudenlainen konsepti on innostanut myös kokeneita rakentamisen ammattilaisia, kuvailee Mikko Lohi, Rakennusliike Lapti Oy:n Pohjois-Suomen aluejohtaja. Vaikka hybridirakennuksen suunnittelu on vaatinut tavallista enemmän aikaa, etenee projekti toteutusvaiheessa aivan kuten normaalit kerrostalohankkeet. Lohen mukaan hyvät kumppanit ja tuttu tiimi varmistavat töiden etenemisen sujuvasti.

- On todella hienoa olla mukana kehittämässä uutta, sillä nyt tehtävillä valinnoilla on vaikutusta tulevaisuuteen. Haluamme olla etunenässä pohtimassa vaihtoehtoisia ratkaisuja tavallisille kerrostaloille, hän sanoo.

Hirsihovi kiinnostaa

Hirsihovin rakentaminen aloitettiin keväällä 2020, ja aikataulun mukaan talot valmistuvat syksyllä 2021. Uudet, upeat hirsikerrostalot kiinnostavat ihmisiä kovasti jo rakennusvaiheessa. Väänänen paljastaa, että kyselyitä uusista asunnoista on tullut runsaasti kesän 2020 aikana. Asukashaku alkaa virallisesti vasta myöhemmin syksyllä, mutta ennakkopöhinän perusteella voi päätellä, että Hirsihovin uusista asunnoista tulee olemaan kova kysyntä.

Merja Piirainen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Peikko Finland Oy

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet