Parvekeliitosten valinta – näin onnistut suunnittelussa ja asennuksessa

August, 5, 2021

Oikea liitos eri parveketyyppiin

Kuten rakennuksia, on myös parvekkeita erilaisia. Pielielementteihin tai pilareihin tuetut parvekkeet kiinnitetään rakennuksen runkoon eri tavalla kuin ulokeparvekkeet, jotka tarvitsevat kannattelua välipohjalaatastosta. Parveketyypin valintaan vaikuttavat usein tonttikoko, rakennuksen tyyli ja ulkonäkö sekä parvekkeiden sijoittelu.

Ulokeparvekkeet ovat esteettisesti kauniimpia, sillä niiden rakenteet ovat pelkistettyjä ja usein myös tyylikkäämpiä. Arkkitehdit suosivat useimmiten ulokeparvekkeita, joita voi myös hajauttaa talon julkisivuun. Rakennusala on kuitenkin vielä melko konservatiivinen, ja rakennusliikkeet suosivat edelleen torniparvekkeita. Tuttu ja turvallinen ratkaisu on monesti myös asentajien mieleen työmaalla. Mikäli ulokeparvekkeiden tukia on ripoteltu pitkin julkisivua, voivat ne toisinaan olla asentajien tiellä, kunnes tuet puretaan pois.

Ulokeparvekeratkaisua suunniteltaessa tulee ottaa huomioon miten holvi rakentuu. Raudoitteille on varattava tilaa, eli ontelolaattarakenteessa kuorilaattojen pitää olla holvin puolella. Massiivilaattaratkaisussa parvekkeet asennetaan ja raudoitetaan ennen valua.

Asuinkerrostalo lasitetu parvekkeet


Mikä tuote sopii kuhunkin parveketyyppiin? Nyrkkisääntö on, että PS-parvekesarana ja SLADEX®-parvekelaattakannake soveltuvat vain elementtirakentamiseen, kun taas EBEA®-parvekeraudoite käy myös paikalla valettaviin ulokkeisiin. Parvekkeiden lisäksi EBEA® soveltuu käytettäväksi vaikkapa katoksissa ja luhtitalojen käytävissä.

Apua suunnitteluun teknisestä asiakaspalvelusta

Ennen raudoitteiden mitoittamista suunnittelijan on määritettävä parvekelaatan vahvuus, laatan koko sekä laattan kohdistuvat kuormat. Raudoitteet sijoitellaan siten, etteivät ne ole muiden komponenttien tai rakennuksen osien tiellä. Peikon suunnittelijat opastavat oikean tuotteen valinnassa ja kapasiteetissa, sekä tarvittaessa mitoittavat parvekeliitokset kohteeseen sopivaksi.

Suunnittelun alkumetreillä on myös tiedettävä minkälaisia kuormia betoni- tai lasikaiteista aiheutuu, onko rakennuksessa osastoivia seiniä tai vaikkapa muurattuja julkisivuja, joita parvekkeen tulee kannatella. Parvekekattoelementeille tulee myös määrittää lumikuormat. Kuormien määrittely on tärkeää siksi, että parvekeliitosten kapasiteetit määritellään niiden perusteella.

Ulokeparvekkeet asuinkerrostalossa


Lisäksi ulokeparvekkeiden suunnittelussa tulee huomioida, että monimuotoisissa tai kulmaparvekkeissa voimat käyttäytyvät eri tavoin. Esimerkiksi leikkausvoimien suunnat voivat vaihdella parvekelaatan eri osissa. Raudoite asennetaan aina elementtiin niin, että vetoteräkset ovat laatan pinnassa, jossa momentista aiheutuva veto vaikuttaa. Puristusosat ovat vastaavasti laatan pohjassa, jonne puristusvoima kohdistuu. Raudoitteen asentaminen elementin valmistusvaiheessa vaati hieman ymmärrystä ja huolellisuutta, mutta asia ei ole rakettitiedettä. Hyvä piirustusten lukutaito riittää.

Työmaalla huomioitavia seikkoja

Mikäli kyseessä on parveketorni, voidaan tornit kasata joko yhtäaikaa rakennuksen rungon kanssa, tai tarvittaessa jälkeenpäin. SLADEX®-parvekelaattakannakkeet kiinnitetään holviin jälkivaluna kun taas PS-parvekesaranat kiinnitetään pulttiliitoksilla. Peikon myynti ja tekninen neuvonta avustavat tarvittaessa myös työmaalla jos tarve vaatii.

EBEA®-parvekeraudoitteet tarvitsevat asennusvaiheessa elementtituet. Parveke tulee asentaa tukien varaan ja asennuksessa tulee huomioida esikorotus. Esikorotus määritetään yhdessä rakennesuunnittelijan ja Peikon teknisen asiakaspalvelun kesken. Kun holvi on saanut riittävästi lujuutta, tuet voidaan poistaa ja parveke on valmis kuormitettavaksi.

Raudoitteet kannattaa suunnitella siten, että nosto-osille jää riittävästi tilaa. Nostolenkkien ja raudoitteiden rakojen väliset tilat voidaan tilkitä mineraalilvillalla asennuksen yhteydessä, jotta eristyksestä tulee yhtenäinen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää EBEA®-täytepaloja. Holvilla tehtävät betonivalut tulee tehdä ja tiivistää huolellisesti, jotta holvi pystyy vastaanottamaan ulokeparvekkeen momentista aiheutuvan puristusvoiman.

Mistä syntyy säästöä?

Rakennustyömaalla jokainen päivä ja työtunti maksaa rahaa. PS-parvekesaranan etuna voidaan nähdä sen tarjoama aikataulujousto. Mikäli runko halutaan pystyttää mahdollisimman nopeasti ja kosteusturvallisesti säältä suojaan, voidaan parvekkeet asentaa pystyttämisen jälkeen.

SLADEX® vähentää muottiraudoituksen tarvetta, sillä siinä ovat raudoitteet valmiina. Lisäksi raudoittaminen on perinteisesti työlästä kun suuri määrä terästä pitää saada mahtumaan pienehköön tilaan. SLADEX® pystyy ottamaan vastaan leikkausvoimaa, jolloin rakennustyömaalla riittää, että pilarit sijoitetaan tueksi parvekkeen etureunaan. Kustannussäästöt syntyvät siis pienemmästä työajasta ja materiaalihankinnasta.

EBEA® vähentää hankintojen tarvetta, sillä holveja ja pilareita ei tarvita. Säästöä syntyy sekä työmaalla että budjetointivaiheessa. Eduksi voidaan laskea myös se, että EBEA® on kokonaan ruostumatonta terästä, mikä mahdollistaa pienemmät suojaetäisyydet. Eristeisiin löytyy myös useita vahvuuksia ja materiaalivaihtoehtoja.

Ulokeparvekkeet kerrostalossa

Juttu on julkaistu Peikon Lehdessä 1/2021.


LUE LISÄÄ:
SLADEX® - putkenpätkästä tuotteeksi 
Kysymyksiä ja vastauksia Peikon uusista parveketuotteista

Samuel Kantonen

Myyntipäällikkö

Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Satakunta ja Pirkanmaa. Lisäksi elementtitehtaat Varsinais-Suomi.

Peikko Finland Oy

Share