Yhteistyön avulla menestykseen

January, 2, 2019

Uralskin kaupungissa Kazakstanissa on parhaillaan rakenteilla asuintalohanke. Rakennus käsittää yhdeksän asuinkerrosta sekä kaksi teknistä kerrosta. Tämä ei ehkä sinällään ole kovin poikkeuksellista, mutta hanke on vahvan yhteistyön tulos ja erottuu innovatiivisuudellaan.

Sen jälkeen kun Peikon DELTABEAM®-välipohjajärjestelmä tuli markkinoille ensimmäisen kerran vuonna 1989, sitä on menestyksekkäästi käytetty yli 10 000:ssa rakennushankkeessa maailmanlaajuisesti.

Uralskin asuintalohanke on ensimmäinen DELTABEAM®-hanke Kazakstanissa ja on myös kiinnittänyt Kazakstanin viranomaisten huomion. Innovatiivisuutta tuetaan Kazakstanissa, ja maan hallitus etsii jatkuvasti uusia tapoja rakentaa turvallisemmin, tehokkaammin ja nopeammin. Tämän vuoksi hanketta seurataankin suurella mielenkiinnolla.

Uralskin hanke ei ole mikään vaatimaton alku. Se käsittää 308 kappaletta DELTABEAMeja®, joiden yhteispituus on noin kaksi kilometriä. Hankkeen kehitysvaiheessa Peikon Valko-Venäjän myyntiyhtiö työsti hankkeen konseptin ja rakennesuunnittelun läheisessä yhteistyössä valkovenäläisen suunnittelutoimiston kanssa. Rakennusliike TOO ”Bolashak-T”:n edustajat olivat myös innokkaita tutustumaan uuteen teknologiaan. He seurasivat asennusohjeita huolellisesti ja omaksuivat helposti uuden rakennustavan.

Muutkin kuin kazakstanilaiset ovat oppineet uutta. Useat Peikon yksiköt ovat osallistuneet hankkeeseen ja hyötyneet sujuvasta ja ammattimaisesta yhteistyöstä. Lopulliset laskelmat ja palkkien mallinnus on tehty Peikon Slovakian tiimissä. Samanaikaisesti Peikon Venäjän myynti- ja insinööriosaaminen on kehittynyt hankkeen myötä. Peikon ja TOO ”Bolashak-T”:n välinen tiivis yhteistyö on luonut pohjan luottamukselle.  

Kaksi ensimmäistä palkkierää valmistettiin Peikon Slovakian tehtaalla. Loput palkit on valmistettu Peikon huhtikuussa 2018 avatussa Venäjän tehtaassa. Pietarissa sijaitsevan tehtaan tuotanto on hankkeen myötä käynnistynyt nopeasti. Uralskin hanke mahdollistaa myös tuotantoprosessin kehittämisen. Palkit on asiakkaan vaatimusten mukaisesti valmistettu lukuisilla erikoisominaisuuksilla. Tuotantonopeuden ja korkean laadun kriteerien tasapainottaminen on valmistanut Peikon Venäjän tehdasta tulevaisuuden hankkeiden vaatimuksiin. Samanaikaisesti, Peikon Venäjän tiimi hallitsee nyt kokonaisvaltaisesti DELTABEAMin® suunnittelu- ja tuotantoprosessin.  

Peikon Slovakian tiimi on tarjonnut hankkeeseen täyden teknisen tuen. Tehtaalla on hankkeen edetessä vieraillut lukuisia Peikko Group Oy:n työntekijöitä eri maista. Ensimmäisten palkkien asennusta oli valvomassa ja ohjaamassa Peikon Venäjän tiimi. Peikon tarjoama tuki asennusvaiheessa on hyödyttänyt kazakstanilaista rakennusliikettä monin tavoin.  

Uralskin asuintalohanke on hyvä esimerkki yhteistyöstä eri kansallisuuksien ja toisaalta hankkeen osapuolien välillä. Kuten Peikon arvoissa todetaan, kunnioitamme ja arvostamme toinen toisiamme, ja sen avulla voimme yhdessä vastata asiakkaiden tarpeisiin. Pyrimme olemaan parempia joka päivä.  

Matti Vartiainen

Matti Vartiainen, B. Sc. (Civ. Eng.) works as a DELTABEAM® Product Manager for Peikko Group Corporation. Since he started at Peikko in 2001 he has also worked in R&D, in DELTABEAM® Project Management and as a Business Manager for DELTABEAMs®. Prior to his career at Peikko he has worked as a Business Manager of Project sales (Vierumäen teollisuus) and in Construction Engineering Companies both in Finland (Finnmap Oy) and Germany (Gladen Ingenieurgesellschaft für das bauwesen) and participated in numerous specialized engineering projects.

Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet