DELTABEAM® CO2-päästöt on nyt helpompi laskea

Kirjoittaja Peikko’s blog team

May, 16, 2023

Suunnittelijat pyysivät - ja me teimme sen: CO2-laskuri on nyt saatavilla verkossa! Hiilijalanjälki on yksi keskeisistä päätöksenteon työkaluista eri ratkaisuja vertailtaessa. 

Viime vuosien aikana erilaisten rakennusmateriaalien CO2-päästöjen tunteminen on noussut entistä suurempaan rooliin.

– Todistamme parhaillaan paradigman muutosta, jossa teräksen ostaja haluaa mahdollisimman suuren kilomäärän sijaan hankkia mahdollisimman vähän CO2-kiloja. Tämä on nykyään niin olennainen osa suunnitteluprosessia, että suunnittelijoiden on pyrittävä optimoimaan suunnittelemiensa rakenteiden päästöt, väittää DELTABEAM® liiketoimintajohtaja Simo Hakkarainen.

EPD:n (tuotteen ympäristöseloste) avulla valmistaja voi raportoida vertailukelpoisia, objektiivisia ja kolmannen osapuolen verifioimia tietoja, jotka osoittavat tuotteiden ja palveluiden ympäristösuorituskyvyn.

– Kaikilla tuotteilla tai ratkaisuilla ei ole EPD:tä, mutta DELTABEAMilla® on, Hakkarainen muistuttaa.

EPD-tiedon avulla Peikko kykenee sisällyttämään CO2-laskelmat Peikko Designer® DELTABEAM SELECT -suunnitteluohjelmaan.


Miksi se on tärkeää?

Rakennusteollisuus aiheuttaa maailman CO2-päästöistä noin 40 %, ja siksi sen on löydettävä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Tätä varten suunnittelijoiden on saatava luotettavat päästötiedot valitsemistaan ratkaisuista.

– Rakennuksen runko aiheuttaa 20% sen kokonaispäästöistä. Rungon sisällä rakenne kaikkine palkkeineen ja laattoineen vastaa 50% rungon päästöistä. Niinpä CO2-näkökulmasta oikean palkkiratkaisun valinta vaikuttaa merkittävästi rakennuksen kokonaispäästöihin, sanoo Hakkarainen.

DELTABEAM®-liittopalkilla on pienempi CO2-jalanjälki kuin monilla sen kilpailijoilla.

– Vertailtaessa erilaisten runkojen – puun, betonin ja teräksen – soveltuvuutta on tärkeää huomioida, kuinka ohuet välipohjat ja pitkät jännevälit ratkaisu tarjoaa. Usein DELTABEAM®-palkki mahdollistaa pidemmät jännevälit.


Kuinka CO2-laskelmat vaikuttavat DELTABEAM SELECT -mitoitustyökaluun?

– DELTABEAM SELECT:in uusi versio näyttää CO2-luvut sekä DELTABEAM® Greenille että tavallisille palkkiratkaisuille, mikä helpottaa vertailua näiden kahden välillä. Se on erinomainen työkalu, jonka avulla suunnittelija voi jo projektin alkuvaiheessa selvittää, miten on mahdollista vaikuttaa positiivisesti CO2-päästöihin oikeiden rakenteellisten valintojen ja DELTABEAMin® avulla, kertoo tuotekehitysinsinööri Salla-Mari West.

Erona aikaisemman ja uuden version välillä on kehittyneempi DELTABEAM®-palkkien optimointi, joka löytää toteuttamiskelpoisen ratkaisun aiempaa useammin. Alun perin mitoitustyökalu kehitettiin mahdollistamaan helppo palkkiprofiilien vertailu samalla ottaen huomioon kustannukset.

– Siksi algoritmi suunniteltiin ehdottamaan erilaisia DELTABEAM®-profiilivaihtoehtoja, jotta käyttäjät voivat valita parhaan mahdollisen ratkaisun projekteihinsa.

Algoritmin muutos laskee jokaiselle palkille oman CO2-jalanjäljen. Käyttöliittymä on säilytetty mahdollisimman samanlaisena kuin aiemmin.

Kokeile ohjelmaa: https://deltabeamselect.peikkodesigner.com/

Share