Asiakaskokemuksen rakennuspalikat: tekninen asiakaspalvelu asiakkaiden tukena

May, 7, 2024

Tekninen asiakaspalvelu auttaa mm. mitoitukseen ja tuotteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Asiakkaat arvostavat erityisesti tiimin asiantuntemusta sekä muutosehdotuksia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi.


Mitä teknisen asiakaspalvelun tehtäviin sisältyy?

Teknisen asiakaspalvelun päätehtävä on Peikon asiakkaiden, eli suunnittelijoiden, elementtitehtaiden ja rakennusliikkeiden auttaminen, kun heillä herää kysymyksiä tuotteiden käyttöön, asennukseen ja suunnitteluun liittyen.

Meillä on tiimissä perinteisiin liitososiin ja erikoistuotteisiin liittyvää osaamista sekä vankka kokemus DELTABEAM®-liittopalkkien ja PETRA®-ontelolaattakannakkeiden mitoituksesta. Runkokohteissa liittopalkkien mitoitus tehdään asiakkaan toimittamien lähtötietojen mukaan Peikolla.

Tuoteosatoimittajana toimimme yhtenä suunnittelijaosapuolena projekteissa ja teemme yhteistyötä useimmiten rakenne- ja elementtisuunnittelijoiden kanssa yhteisessä Tekla Structures -suunnitteluympäristössä.

Peikon tekninen asiakaspalvelu mitoittaa deltapalkit

Miten huolehditte tiimin ammattitaidon ja näkemyksellisyyden kehittämisestä?

Omien tuotteiden suunnittelu vaatii sisäisesti jonkin verran kouluttamista, vaikka perusteet hankitaankin koulun penkiltä. Nuoremmat suunnittelijat saavat apua tiimin sisällä aina kokeneemmilta kollegoilta.

Työuran aikana osaamista on pidettävä yllä eri ohjelmiin liittyvillä kursseilla ja suunnitteluun liittyvillä täydennyskoulutuksilla, joita työnantaja järjestää myös sisäisesti. Hyödynnämme myös jonkin verran ulkopuolista kurssitarjontaa. 

Peikon asiantunteva tekninen tukitiimi

Minkälaisissa tilanteissa asiakkaat kääntyvät tiiminne puoleen?

Liitososiin liittyen asiakkaiden kysymykset liittyvät useimmiten tilanteisiin, kun tuotetta ei pysty käyttämään täysin käyttöohjeen mukaisella tavalla tai jos tarvitaan esimerkiksi kohteeseen räätälöity, erikoismittainen osa. Varsinkin uudempien tuotteiden kanssa annamme asiakkaille mitoitusapua, jos tuote ei ole suunnittelijalle entuudestaan tuttu tai suunnittelija haluaa varmistaa, onko hän ymmärtänyt teknisen käyttöohjeen esimerkin oikein.

Peikko tekninen asiakaspalvelu


Kun mietitään koko ketjua suunnittelusta toteutukseen, on aika inhimillistä, että toisinaan käy virheitä – niitä ei voi kokonaan välttää. Jonkin verran meille tulee kysymyksiä työmailta ja elementtitehtailta, kun tarvitaan kiireellisesti apua esimerkiksi osan sijaintivirheen korjaamiseen. Vaikka virhe ei olisi tehty meillä, niin meille on tärkeää, että ongelma saadaan ratkaistua nopeasti ja tarvittaessa toimitettua nopeasti korjausosat työmaalle, jotta työmaalle / asennukseen tulee mahdollisimman vähän viivettä.

Minkälaista palautetta saatte asiakkailta?

Me toimimme hyvinkin läheisesti asiakasrajapinnassa ja kuulemme yleensä ensimmäisenä kommentteja asiakkailta. Rakennusalalla harva ehtii erikseen antamaan palautetta, jos ja kun kaikki menee hyvin. Suunnitteluprojekteissa asiakkaat, niin suunnittelijat, elementtitehtaat kuin työmaatkin, arvostavat meidän tuote- ja asiantuntemustamme sekä myös rehellisiä mielipiteitä ja tekemiämme muutosehdotuksia. Positiivista palautetta saamme sujuvasta suunnitteluyhteistyöstä palkkiprojekteissa sekä joustavasta ja melko nopeasta kyvystä ratkaista ongelmallisiakin tilanteita.

Peikon tekninen tuki asiakaspalaute


Palaute kentältä on meille ensiarvoisen tärkeää, vaikka se olisi joskus hiukan kovasanaisempaakin, koska sen perusteella voimme parantaa tuotteita ja niiden asennettavuutta, kehittää jopa kokonaan uusia tuotteita asiakkaan toiveen perusteella, ja tehdä myös ohjeista mahdollisimman helposti ymmärrettäviä ja kattavia.

Paras tulos syntyy hyvästä yhteistyöstä kaikkien osapuolien kesken ja haluamme jatkossakin, että meitä on helppo lähestyä ja kysyä tarvittaessa neuvoja.  


LUE MYÖS:

Peikko Technology Center kehittää tuotantoteknologiaa Peikon tehtaille
Korkea rakentaminen - uhka vai mahdollisuus?
Tuotekehityksen rooli asiakaskokemuksen muodostajana

Tonja Tynys

Teknisen asiakaspalvelun päällikkö

Tuotehyväksynnät ja lävistysraudoitusjärjestelmät

Peikko Finland Oy

Share
Takaisin artikkeleihin