Asiakaskokemuksen rakennuspalikat: tuotekehityksen rooli asiakaskokemuksen näkökulmasta

April, 3, 2024

Toimialan näkemyksellisin henkilöstö on yksi strategisista tavoitteistamme. Tällä kertaa tuotekehityspäällikkö Jorma Kinnunen kertoo tiimin roolista asiakaskokemuksen muodostajana.

Minkälainen tiimi Peikon tuotekehityksestä vastaa?

Peikon tuotekehityksestä vastaa kansainvälinen, monipuolinen ja osaava tiimi monessa eri maassa. Ulkomailla työskentelevät kollegat tuovat oman kokemuksensa ja ammattitaitonsa tiimiin, ja rikastavat sillä tavalla yhteistä näkemystämme. Pyrimme huomioimaan asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman kattavasti työtehtävissämme, joihin kuuluvat muun muassa erilaiset tuotekehitysprojektit ja tuotehyväksyntöjen hakeminen.

Miten tuotekehitys pyrkii vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja miten ideat uusiin tuotteisiin syntyvät?

Peikon tuotekehityksen tavoitteena on asiakastarpeiden tyydyttäminen käyttäjälähtöisesti. Pyrimme luomaan asiakkaillemme lisäarvoa ratkaisuidemme avulla ja sitä kautta varmistamaan positiivisen asiakaskokemuksen.

Ideat sekä olemassa olevien tuotteiden parantamiseksi että uusien tuotteiden kehittämiseksi voivat tulla monista lähteistä, kuten asiakkailta, omalta henkilöstöltä, mediasta, patenteista, messuilta, standardisoinnista, sidosryhmiltä ja tutkimuslähteistä.

Peikon tuotekehitys

Miten asiakkaat huomioidaan tuotekehitysprosessin aikana?

Tuotekehitystiimi tekee asiakkaiden läheistä yhteistyötä erityisesti ideoiden jalostamisvaiheessa, jossa tavoitellaan yhteisesti hyväksyttäviä ja käytännöllisiä ratkaisuja. Myös pilotointi, prototyyppien ja testauksen organisointi suunnitellaan ja toteutetaan usein yhdessä. Asiakaspalaute on meille todella tärkeää koko prosessin ajan.

Minkälaisena näet tuotekehityksen roolin asiakaskokemuksen näkökulmasta?

Tavoitteenamme on luoda kehittämillämme tuotteilla, palveluilla ja järjestelmillä positiivisen, asiakkaiden tarpeita ymmärtävän ja tarpeet tyydyttävän kokemuksen. Jos olemme onnistuneet työssämme, ja tuotteet ovat helppoja käyttää, asiakas on varmasti tyytyväinen.

Tiimimme työn tuloksilla edistetään myös Peikko-brändin tunnettuutta, mikä luo asiakkaalle luottamusta herättäviä ja innovatiivisuutta korostavia mielikuvia.

Peikon digitaaliset työkalut tuotekehityksessä

Onko megatrendeillä vaikutusta tuotekehityksen toimintaan?

Megatrendit vaikuttavat merkittävästi tuotekehityksen tavoitteisiin, toimintaan ja työhön. Kaupungistuminen lisää rakentamisen tarvetta, ja meidän työssämme se näkyy siten, että tavoittelemme uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien lisääntyvää käyttöä. Pyrimme myös huomioimaan kestävän kehityksen ja ympäristösuojelun mahdollisimman hyvin, kuten esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja päästöjä sekä yhteistuottamalla turvallisia elinympäristöjä.

Digitaalisuus liittyy työssämme erilaisiin suunnitteluvälineisiin kuten esimerkiksi Peikko Designer® -suunnitteluohjelmistoon ja BIM-työkaluihin. Rakennusprojektin eri osapuolet hyödyntävät nykyään yhteisiä tietomalleja, mikä tehostaa rakentamista ja edistää kommunikointia. Lisäksi tuotekehityksen työn tulokset julkaistaan asiakkaidemme käytettäväksi digitaalisten kanavien kautta.
 

LUE MYÖS:
Kunnossapidon rooli tuotelaadun ja toimitusvarmuuden taustalla
Peikko Technology Center kehittää tuotantoteknologiaa Peikon tehtaille

 

Jorma Kinnunen

Peikko Group Corporation

Share
Takaisin artikkeleihin