Korkea rakentaminen – uhka vai mahdollisuus?

February, 22, 2024

Peikko järjesti tammikuussa 2024 Sustainable High-rise Construction: The Nordic Perspective -tapahtuman, jonka aiheena oli korkea rakentaminen erityisesti pohjoismaisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Tapahtumajärjestelyissä olivat mukana myös Ramboll ja Council on Tall Buildins and Urban Habitat (CTBUH). Puhujat käsittelivät korkeaa rakentamista arkkitehdin, investorin, rakentajan sekä tuotetoimittajan näkökulmista.

Korken rakentamisen seminaari

Korkea rakentaminen on viime vuosikymmeninä kasvanut eksponentiaalisesti maailmanlaajuisesti, ja tämä trendi on nähtävissä myös Pohjoismaissa. Vaikka korkeiden rakennusten lisääntyminen tuo mukanaan monia mahdollisuuksia, kuten tehokkaamman maankäytön ja kaupungistumisen hallinnan, se tuo myös mukanaan omat haasteensa.

Tunnistettuja haasteita

Yksi puheenvuoroissa esitetty huolenaihe liittyi korkeiden rakennusten arkkitehtuuriin. Rakennukset voi olla haastavaa saada luontevaksi osaksi kaupunkikuvaa ja esimerkiksi toimistorakennuksissa pienet tontit johtavat usein siihen, että toimistoja ei saada mahtumaan yhteen kerrokseen. Yritystasolla tämä saattaa johtaa hajanaiseen organisaatiokulttuuriin.

Myös rakennesuunnittelun näkökulmasta korkeat rakennukset asettavat oman problematiikan.  Korkeat rakennukset ja erityisesti niiden monimuotoisuus johtaa usein monimutkaisiin rakenteisiin ja suureen materiaalikäyttöön, mikä lisää rungon hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi rakennuksesta ulkonevat osat kannatellaan usein erittäin raskailla teräsrakenteilla ja -osilla.

Rakennesuunnittelijan näkökulmasta myös viherjulkisivujen kestävyys on kaksipiippuinen juttu. Toisaalta viherjulkisivut toimivat hiilinieluina, mutta toisaalta ne lisäävät kannateltavaa massaa, mikä johtaa raskaampiin rakenteisiin.

Pilvenpiirtäjä

Korkean rakentamisen hyödyt

Korkean rakentamisen kestävyyden ja laadun parantamiseksi esitettiin kuitenkin suunnitteluperiaatteita, joilla haasteita voidaan taklata. Näihin kuuluvat mm. rakennusten erityislaatuisuuden korostaminen, luovan tilan maksimointi, kasvillisuuden hyödyntäminen, eri toimintojen keskittäminen samaan rakennukseen sekä eri korkuisten rakennusten suunnittelu.

Rakennesuunnittelun haasteisiin digitalisaatio on tuonut ratkaisuja ja tietokonepohjainen, automatisoitu suunnittelu mahdollistaa merkittäviä säästöjä niin suunnittelussa kuin materiaalinkäytössä. Nykyisin on mahdollista tuottaa satoja vaihtoehtoisia toteutusratkaisuja automaattisesti yhdellä napin painalluksella. Mikään niistä ei ole välttämättä oikea tai väärä, mutta ne helpottavat rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin päätöksentekoa. Ratkaisuista voidaan valita se, joka tukee hankkeen tavoitteiden toteutumista parhaiten. Eräässä esityksessä käytettiin Fusion engineering -termiä kuvaamaan juuri tätä toimintamallia. Sen avulla voidaan yhdistää yksilöllinen suunnittelu, sekä kustannustehokkuus, jotka ovat perinteisesti olleet toisensa pois sulkevia tekijöitä.

Toinen rakennesuunnittelun näkökulmasta mielenkiintoinen sovellus kuultiin Bangladeshin kohde-esimerkkiä käsittelevässä puheenvuorossa. Suunnitteluvaiheessa tutkittiin rakennuksen käyttäytymistä tuulessa tuulitunnelissa pienoismallin avulla. Tuulitunnelikokeiden perusteella suunnittelijat saivat tuulikuormat määriteltyä tarkasti, mikä helpotti rakennuksen suunnittelua.

Sara kulttuurikeskus Ruotsissa

Johtopäätökset

Vaikka korkea rakentaminen voi olla paikoin haastavaa, on sillä monia erilaisia hyötyjä.
Rakennusten sisäpihoja ja kattoja hyödyntämällä voidaan kaupunkiympäristöön luoda luonnon monimuotoisuutta sekä ihmisten hyvinvointia tukevia alueita. Esimerkiksi liikenteen melulta on vaikea päästä kaupungissa karkuun, mutta kun ”puisto” sijaitsee kymmeniä metrejä liikenteen yläpuolella, on äänimaailma varsin rauhallinen.

Pilvenpiirtäjät tarvitsevat mataliin rakennuksiin nähden erittäin vähän tonttialaa. Mikäli korkean rakentamisen ansiosta vapaaksi jäänyt maa-alue käytetään oikein, voidaan kaupungeistakin tehdä tehokkaita hiilinieluja. Kasvavan energiankysynnän aikana pilvenpiirtäjät voivat helpottaa myös energiatarvepiikkien tasaamisessa. Älykkäiden talotekniikkajärjestelmien avulla huippuenergiantarvetta voidaan laskea jopa 10–30 % ilman, että se vaikuttaa asumismukavuuteen.

Korkean rakentamisen trendi jatkuu, ja on tärkeää ottaa huomioon sen vaikutukset niin ympäristöön kuin ihmisten elinympäristöönkin. Kestävät suunnitteluratkaisut ja teknologian hyödyntäminen voivat auttaa luomaan kestäviä ja elinvoimaisia kaupunkeja tulevaisuudessa.

paneelikeskustelu

yleisö


Lue myös:
Hybridirakentamisen edut
DELTABEAM® CO2-päästöt on nyt helpompi laskea

Tuomas Harmaala

Liiketoimintapäällikkö, suunnittelijat

Peikko Finland Oy

Share
Takaisin artikkeleihin