Asiakaskokemuksen rakennuspalikat: kunnossapidon rooli tuotelaadun ja toimitusvarmuuden taustalla

March, 20, 2024

Toimialan näkemyksellisin henkilöstö on yksi strategisista tavoitteistamme. Tässä blogisarjassa esittelemme Peikon asiantuntijoita sekä eri toimintojen rooleja asiakaskokemuksen muodostumisessa. 

 

Mitä Peikon kunnossapitotiimi tekee?

Peikon kunnossapitotiimissä työskentelee 14 ammattilaista, ja tehtäviin kuuluvat Peikko Finland Oy:n tehdasalueella sijaitsevien koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huolto, niin mekaanisesti, kuin sähköisestikin. Eli tiimissä on sekä sähkö-, että mekaanisia asentajia, jotka työskentelevät kahdessa vuorossa.

Työtehtävät sisältävät käytännössä koneiden ja laitteiden vikojen korjaamista, ja lisäksi huolehdimme määräaikaishuolloista. Lisäksi tiimimme vastaa muun muassa uusien tuotantolaitteiden asennuksesta, joita tälläkin hetkellä parhaillaan tehdään. Tiimimme vastuulle lankeavat myös tuotantolaitteistojen modernisoinnit ja siirrot, sekä mahdollisen uuden tuotannon tai uusien tuotteiden implementointi tuotantoon.

Miten kehitätte tiimin osaamista?

Kunnossapidon osaajillamme on pitkäaikaista kokemusta ja laitetuntemusta Peikon nykylaitteistoista. Osaaminen on karttunut pitkän työkokemuksen ja viimeisimpien koulutusten ansiosta. Esimerkiksi työnjohto hankkii parhaillaan syventävää osaamista sähkötyönjohdon lupiin liittyen.

Kehitämme tiimin osaamista erilaisin kurssein ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua soveltuviin koulutuksiin. Voin ylpeänä sanoa, että tiimin nykyinen kokoonpano on osaamiseen liittyen hyvin kattava.

Peikon kunnossapidon ammattilaiset

Millä tavalla kunnossapidon rooli kytkeytyy asiakaskokemukseen?

Kunnossapidon rooli kytkeytyy asiakaskokemukseen eritoten laadun ja toimitusvamuuden näkökulmista.

Asiakkaat luottavat Peikkoon nopeana toimittajana kaikissa tilanteissa. Tämä vaatii luotettavaa ja systemaattista ennakkohuoltoa sekä laitteiden ja niiden käytön erittäin hyvää tuntemista niin, että mahdollisimman monia asioita osataan ennakoida, ennenkuin häiriöitä tuotantoon syntyy. Ja mikäli niitä pääsee syntymään, häiriö kyetään pitämään mahdollisimman pienenä.

Samoin tuotantokoneet ja laitteet muodostavat yhden osan lopputuotteen laadusta. Kun koneet ovat kunnossa ja toimivat luotettavasti, niitä pystyy hyvin säätämään ja kontrolloimaan, jolloin tuotteen tekninen laatu pysyy hyvänä, tasaisena ja luotettavana. Tämä näkyy luonnollisesti asakkaalle positiivisena, tärkeänä asiana.

Peikon ammattilaiset kunnossapito

Miten tiimin näkemyksellisyys, osaaminen ja sitoutuminen voivat parantaa asiakaskokemusta?

Kunnossapito vaatii toimiakseen tiimin, joka pystyy haastavimmillaan monipuoliseen ajattelutapaan ennalta tunnistamattomissa tilanteissa, osaa hahmottaa isompia asiakokonaisuuksia ja pystyy työskentelemään paineen alla. Jokainen jäsen täydentää tiimiä omalla osaamisellaan proaktiivisesti ja toimii ratkaisukeskeisesti. Jotta tämä toteutuu, osaamisen tulee olla vankkaa, toisaalta kokemuksen kautta, toisaalta käytössä pitää olla viimeisin tieto ja taito.

Aikataulujen noudattaminen ja toiminnan laadun taso vaatii sitoutumista siihen, että asiat ratkaistaan sovitusti ja tarvittaessa puuttuva osaaminen pystytään eri tavoin hankkimaan nopeasti. Tämä luottamus lisää omalta osaltaan positiivista asiakaskokemusta. Myös se, että meillä on ymmärrys oman toimintamme vaikutuksesta asiakaskokemuksen muodostajana, lisää motivaatiota siitä miten erilaisissa tilanteissa tulee toimia.


Kirjoittaja:
Matti Haavisto, tekninen päällikkö


Lue myös:
Työturvallisuus ja turvallinen työ Peikolla
Vastuullisesti kohti tulevaa

Share
Takaisin artikkeleihin