Työturvallisuus ja laatu kulkevat käsi kädessä - Peikko edelläkävijä uuden johtamisjärjestelmän käyttöönotossa

June, 24, 2019

Viime vuosikymmeninä turvallisuus tehtailla, rakennustyömailla kuten muillakin työpaikoilla on kohentunut jättiaskelin kaikissa kehittyneissä maissa. Perusta tälle kehitykselle on luotu lainsäädännön keinoin. Kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle on luonnollisena lähtökohtana paikallisen lainsäädännön velvoitteiden huolellinen noudattaminen. Meille Peikolla tämä ei kuitenkaan riitä. Siksi yhtenäistimme työturvallisuutemme periaatteet ja käytännöt kaikilla kahdeksalla tehtaallamme.

Työturvallisuuden merkitys voidaan kiteyttää sanoihin: ’Because Forerunners Care’. Jos laajennamme näkökulmaa pohtimalla, mitä hyvää korkeatasoinen työturvallisuus tuottaa, huomaamme, että se vaikuttaa lähes kaikkeen siihen, millä yrityksen toiminnan laatua tavataan arvioida. Jos tehdas on siisti, se on samalla myös turvallinen. Korkeatasoinen työturvallisuus puolestaan auttaa ylläpitämään korkeaa teknistä laatua – ja parantamaan tuottavuutta. Ja kun liitämme samaan kokonaisuuteen vielä ympäristönäkökohdat, huomaamme, että työturvallisuuden ja tuotannon laadun vaaliminen johtaa parempaan toimintaan myös ympäristön kannalta.

Peikko oli edelläkävijä vaihtaessaan 2-3 vuotta sitten laatu- ja ympäristösertifikaattinsa uusiin versioihin. Edelläkävijyys on nyt saanut jatkoa, kun siirryimme vanhasta OHSAS 18001 -standardista uuteen ISO 45001- työturvallisuuden johtamisjärjestelmään ensimmäisten Multisite-sertifioitujen tehtaiden joukossa. Teimme enemmän kuin useimmat alamme toimijat, koska halusimme kehittää prosessejamme edelleen entistä toimivammiksi. Luonnollisesti vaakakupissa painoi paljon myös se, että asiakkaammekin hyötyvät  sertifioidun tuotannon eduista.

 

Tehtaiden yhtenäiset käytännöt perusta jatkuvalle kehittämiselle

Moni projektitoimituksistamme hoituu usean tehtaamme yhteistyönä. Tällöin on tärkeätä, että asiakas saa tarvitsemansa tuotteet samanlaatuisina ja samoilla periaatteilla tuotettuina riippumatta siitä, millä tehtaalla ja missä maassa tuote on valmistettu. Näihin periaatteisiin kuuluu myös se, miten hoidamme työturvallisuutta ja miten hallitsemme kaikkeen projektitoimintaan liittyvät riskit.

Meillä Peikolla asiakkuus tarkoittaa myös kaikkia sidosryhmiämme, siis muun muassa rakennesuunnittelijoita, arkkitehtejä, alihankkijoita, viranomaisia ja auditoijia. Viimeksi mainittujen asiantuntijoiden rooli on uuden sertifikaatin käyttöönotossa keskeinen. Laadimme tälle käyttöönotolle kaikkia tehtaitamme koskevan aikataulun, jonka toteutuminen riippui sekä meidän että auditoijiemme valmiudesta suoriutua tästä vaativasta tehtävästä vasta julkistetun uuden standardin mukaan.

Nyt voin ilolla todeta, että yhdessä selvisimme haasteesta hienosti. Kun vierailen tehtaillamme Lahdessa, Waldeckissa, Kralova nad Vahom’ssa, Kaunasissa, Bukarestissa, Pietarissa, Ras Al Khaimahissa tai Zhangjiagangissa, voin olla varma, että sama Peikon laatu, ympäristömyönteisyys ja työturvallisuus on yhteistä niistä jokaisessa, ja että kaikki tämä on edelleen jatkuvan kehittämisen ja parantamisen kohteena. Parantamisen perustana ovat säännölliset auditoinnit, joiden tuloksena työntekijämme ja sidosryhmämme voivat työskennellä kanssamme entistä turvallisemmin ja entistä kunnianhimoisemmin laatutavoittein. Nöyrin mielin uskomme ja toivomme, että tästä meitä kiittävät sekä asiakkaat että ympäristö.

Riitta Pönniö

Riitta Pönniö (M.Sc., Process Engineering) is the QEHS Director at Peikko Group Corporation since 2012. Prior to Peikko, Riitta has been working on various operations related positions. She is experienced in production management on a global level and has been living in the US for three years. Riitta has a vast experience in multi-site QEHS and welding systems in different industries, as well as ISO certification ramp-up and implementation.

Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
Takaisin artikkeleihin