WRA-nostojärjestelmä

WRA-nostoankkurijärjestelmä on suunniteltu betonielementtien, kuten seinien, palkkien, laattojen ja putkien, nostamiseen ja käsittelyyn. Järjestelmä on helppo- ja nopeakäyttöinen, eikä siinä tarvita nostoankkureille erikseen suunniteltuja nostolukkoja. Järjestelmästä on saatavana erittäin raskaaseen kuormitukseen tarkoitettu versio.

WRA-ankkurijärjestelmään kuuluu pysyvästi betonielementtiin ankkuroituja WRA-vaijerinostoankkureita. Kun betoni on saavuttanut tarvittavan lujuuden ja muotit on poistettu, elementtiin valettu nostoankkuri voidaan kiinnittää suoraan nostokoukkuihin. Vaijerilenkki voidaan katkaista tai peittää betonivalulla elementin noston jälkeen.

WRA-nostojärjestelmässä on konedirektiivin 2006/42/EY mukainen CE-merkintä. WRA-nostojärjestelmästä on saatavana vakiokokoja 25 tonnin nostokapasiteettiin asti. Vakiotyyppisiä WRA-nostoankkureita saadaan käyttää vain nostoihin suoraan ylöspäin tai enintään 45°:n nostokulmassa. Raskaaseen käyttöön tarkoitettujen WRA-nostoankkureiden nostokulma on enintään 30°. WRA-nostoankkureissa on värikoodit ja yksilöivät sarjanumerot.

WRA-vaijerinostoankkuri

Mitat

Tarkemmat tekniset tiedot

Kattavat tuotetiedot sekä yksityiskohtaiset tiedot tuotteen ominaisuuksista, kestävyyksistä sekä vaadituista käyttöolosuhteista ovat saatavilla teknisessä käyttöohjeessa.