DELTABEAM® Frame -runkojärjestelmä – Työmaalla

DELTABEAM® Frame -osat toimitetaan työmaalle sovitun aikataulun mukaisesti. Mitä tulee ottaa huomioon tuotteiden varastoinnissa, nostamisessa ja asentamisessa?

DELTABEAM® Frame -osien varastointi

Osat on merkitty tunnistekoodilla piirustusten mukaisesti. Palkit, pilarit ja muut teräsrakenteet voidaan varastoida työmaalla pinoihin, kunhan alustan suoruus ja kantavuus on varmistettu. Teräsrakenteiden alle on asetettava puupölkyt pintakäsittelyn suojaamiseksi ja niiden tulee olla puhtaat, jotta rakenteiden pintakäsittely ei vahingoitu. Pitkäaikaista varastointia varten teräsrakenteet on suojattava asianmukaisesti.

DELTABEAM® Frame -osien nostaminen ja siirtäminen

DELTABEAM® Frame -osia voi nostaa ja siirtää tavallisilla nostolaitteilla (nosturit ja trukit). Jokaisen rakenteellisen elementin paino näkyy tuotetarrassa tai valmistuspiirustuksessa. Kaikissa rakenteissa on lisäksi CE-merkintätarra.

DELTABEAM®-liittopalkit on nostettava ylälevyssä sijaitsevista nostorei’istä. Reiät sijaitsevat symmetrisesti painopisteakselilla. Ketjujen suurin sallittu nostokulma on otettava huomioon nostoa suunniteltaessa.

Erikoistapauksissa, kun nostoreikiä ei ole, DELTABEAM®-palkki voidaan nostaa ketjuilla, jotka kiinnitetään uumareikiin. Kolmas ketju saatetaan tarvita tasapainottamaan palkkia. Esimerkiksi leveällä muottipellillä varustettu DELTABEAM® tulee nostaa käyttäen nostoreikiä, ja kolmas ketju on kiinnitettävä muottipeltiin.

Pilarit nostetaan käyttämällä pilarin yläosassa sijaitsevia nostolenkin kiinnityspaikkoja.

DELTABEAM® Frame -osien asennus

DELTABEAM® Framen osat asennetaan projektin asennussuunnitelman, tuentasuunnitelman ja liitosdetaljien mukaisesti.

Projektin asennussuunnitelmaa on noudatettava kaikissa vaiheissa. Jokaisella DELTABEAM® Frame -komponentilla on tunnistekoodi. Palkit asennetaan siten, että DELTABEAM®-palkin ylälevyssä oleva tunnistekoodi voidaan lukea suunnassa, joka on merkitty tasopiirustuksessa. Liittopilareiden suuntaa osoittaa valuaukon sijainti, joka on esitetty piirustuksessa.

DELTABEAM® Frame -osien omapaino ei riitä vakauttamaan runkoa laattojen asennuksen aikana. Siksi DELTABEAM®-palkit tulisi liittää ennen laattayksiköiden kokoamista palkkien liikkeen estämiseksi. Tilanteissa, joissa liitosdetaljit ja tukirakenteet on suunniteltu siirtämään kuormat DELTABEAMista® tukirakenteeseen, tuen tarve voi olla tapauksesta riippuen hyvin vähäinen. Noudatathan aina tuentasuunnitelmaa ja asennusohjeita ennen laattojen asentamista.

Laatta-asennukset

DELTABEAMin® liitosten ja tukien tulee olla turvallisesti asennettu paikoilleen, ja niiden pitää olla kiinnitetty pulteilla tai hitsattuna ennen laattojen asennusta. Palkin kiertymisen minimoimiseksi, tulisi laatat asentaa vuorotellen palkin eri puolille. Kun laatat on asennettu, voidaan tehdä tarvittavat muottityöt, reunamuotitukset sekä laataston raudoitukset.

DELTABEAM®-liittopalkin betonointi

DELTABEAM®-liittopalkit betonoidaan samanaikaisesti laataston valun tai ontelolaattojen saumavalun kanssa. Palkki tulee valaa kerralla täyteen, jotta liittopalkin ominaisuudet saavutetaan.

Liittopilareiden betonointi

Liittopilarit täytetään betonilla pumppaamalla betoni pilarin sisälle pilarin juuresta. Kun betonitäyttö tehdään alhaalta ylös, varmistetaan paitsi hyvä tiivistyminen, myös mahdollistetaan työjärjestys, joka ei keskeytä muiden osien asennusta eikä pidennä rakentamisaikaa. Pilari tulee täyttää kerralla.

Videoita DELTABEAM Frame asennuksesta

Ota yhteyttä

Juuso Salonen

Juuso Salonen

Liiketoimintapäällikkö, DELTABEAM®

Mobiili 040 712 3451
[email protected]

Esa Hynninen

Esa Hynninen

Myyntipäällikkö

DELTABEAM® ja DELTABEAM® Frame

Mobiili 040 712 3444
[email protected]

Iida Syrjäkylä

Iida Syrjäkylä

Myynnin asiantuntija

DELTABEAM® ja DELTABEAM® Frame

Mobiili 040 712 3696
[email protected]