DELTABEAM® Frame -runkojärjestelmä – Rungon osat

DELTABEAM® Frame on enemmän kuin osiensa summa

DELTABEAM® Frame on liittorunko, joka koostuu seuraavista osista:

  • DELTABEAM®-liittopalkeista
  • liitto- ja/tai teräspilareista;
  • liitoksista rakenteen osien välillä;
  • muista täydentävistä teräsrakenteista.

DELTABEAM®-liittopalkit ja pilarit yhdistetään standardoitujen liitosten avulla. Kaikki järjestelmän osat sopivat optimaalisesti yhteen, ja ne toimitetaan työmaalle juuri silloin, kun niitä tarvitaan.

DELTABEAM®

Rakenna avoimia tiloja ja hallitse arkkitehtonisesti haastavat muodot

Liittopilarit

Liittopilarit valmistetaan ontosta teräsputkesta, jonka sisällä on raudoitushäkki. Saatavana pyöreänä, neliskulmaisena tai suorakaiteen muotoisena.

Liitokset

Kiinnitä liittopilarit ja palkit turvallisesti konsoleilla tai pulttiliitoksilla.

Liittopilarit

DELTABEAM® Framen liittopilarit ovat onttoja teräsputkia, joiden sisällä on raudoitettu betonivalu. Raudoitushäkki asennetaan pyöreään, neliskulmaiseen tai suorakaiteenmuotoiseen putkiprofiiliin ja liitososat, kuten pohjalevyt ja konsolit, hitsataan paikoilleen tehtaalla.

Pilarit toimitetaan työmaalle asennusvalmiina, valmiiksi betonoituina, tai ne voidaan betonoida myös työmaalla. Vakiopilarien pituus voi olla jopa 12 metriä, mutta myös pidempiä pilareita on saatavana erikoistilauksesta.

Betonoimattomien DELTABEAM® Framen pilareiden toiminta vastaa ennen betonointia puhtaita teräsosia, ja ne on suunniteltu kantamaan asennusvaiheen kuormitukset. Puhtaan teräsprofiilin jäykkyys on huomattavasti alempi kuin liittorakenteen jäykkyys lopullisessa vaiheessa, mutta se riittää kantamaan rakentamisvaiheen kuormitukset. Betonoinnin ja suunnitellun lujuuden saavuttamisen jälkeen pilareilla päästään jopa paloluokkaan R180, yleensä ilman lisäpalosuojaa.

Palkkien ja pilareiden väliset liitokset

DELTABEAM® Framen vakioitu liitosvalikoima sekä Peikon muut liitososat mahdollistavat rungon turvallisen ja nopean pystyttämisen ilman työmaalla tapahtuvaa hitsausta. Liitokset voidaan suunnitella estämään jatkuva sortuma ja ottamaan vastaan sekä vaaka- että pystykuormia.

DELTABEAM® Framen liitokset suunnitellaan yleensä siten, että kuormaa siirtävät osat jäävät betonivalun sisään, jotta lämpötilan nousu hidastuu eikä ylimääräiselle palosuojaukselle ole tarvetta.

 

KONAT™-konsoliratkaisu on fiksu tapa yhdistää monikerroksiset ATLANT®-pilarit ja DELTABEAM®-liittopalkit. KONAT™-konsoliratkaisuja on kolmea eri tyyppiä, jotka kaikki yhdistävät pilarit palkkeihin.  1) KONAT™ Robust, vahvat konsolit, jotka kykenevät käsittelemään sekä pysty- että vaakakuormituksia myös onnettomuustilanteissa (jatkuvan sortuman esto), 2) KONAT™, optimiratkaisu moniin eri käyttötarkoituksiin ja 3) KONAT™ Multi, eli konsolit, joilla yhdistetään pilari useamman DELTABEAM®-palkin kanssa. Vakiokokoiset KONAT™-konsolit on suunniteltu eri kuormaluokille, mikä varmistaa tehokkuuden kaikissa projektin vaiheissa.

KONAT™ mahdollistaa monia hyötyjä, kuten: 

  • Liittopilareiden ja DELTABEAM®-palkkien helppo, nopea ja turvallinen asennus.
  • Kaiken kattava ratkaisu yhdeltä toimittajalta (suunnittelu, valmistus, toimitus).
  • Yhteensopivuus kaikkien laattatyyppien kanssa (ontelolaatat, paikallavalu, hybridi- ja muut yleiset laattajärjestelmät).
  • EN 1991-1-7 mukainen häiriönsietokyky täyttyy patentoitujen lukkoponttiliitosratkaisujen avulla.
  • Eurokoodien perusteella suunniteltu ratkaisu ja Peikon asiantuntijoiden tarjoama huippuluokan tekninen tuki.
  • Sertifioitu tuotanto Peikon omilla alan huipputasoa edustavilla tehtailla.

Vaihtoehtoisesti monikerroksisten pilarien ja yksittäisten jännevälien DELTABEAM®-palkkien liitokset voidaan muodostaa pultatuilla, kaksinkertaisilla puukkolevyliitoksilla (kts. kuva), tai muilla tapauskohtaisesti räätälöidyillä ratkaisuilla. Näiden liitosten avulla voidaan tarvittaessa tarjota erityistapauksille tarvittavia ominaisuuksia, kuten liitoksen suurempi vääntökestävyys, joka mahdollistaa palkkien asennuksen ilman tuentaa jne.

Monikerroksisten pilareiden liitokset suunnitellaan, mikäli mahdollista, kuvan mukaisilla pultattavilla päätylevyillä. Asianmukaisesti suunnitellut liitokset onnistuvat, vaikka pilareita täytyisikin tukea asentamisen aikana. Tuentaa ei välttämättä tarvita enää sen jälkeen, kun pultit on kiristetty ja pilari on vapautettu nosturista, mikä nopeuttaa rakentamista. Pilareiden korkoa voidaan säätää aluslevyjen avulla. Vaakasuuntainen sidonta varmistetaan joko pultattujen päätylevyjen tai pilarista toiseen jatkuvan raudoitushäkin avulla.

Liittopilareiden liitokset perustuksiin tai muihin betonisiin tukirakenteisiin voidaan toteuttaa pultti-, vaarna- tai hitsiliitoksella. Pulttiliitos sopii parhaiten rungon nopeaan pystyttämiseen, koska se mahdollistaa pilarin vapauttamisen nosturista heti mutterien kiristyksen jälkeen. Vaarna- ja ankkurointilevyliitoksien etu on niiden suurempi toleranssi työmaalla, mutta ne edellyttävät sekä pilarin kiinnittämistä alaosasta että tukemista ennen niiden vapauttamista nosturista.

Manuaalit ja esitteet

Muut runko-osat

DELTABEAM® Frame -toimitukseen voidaan sisällyttää täydentäviä teräsrakenteita, kuten ristikoita, vinositeitä, sekä erilaisia palkkeja ja pilareita.

Ristikot

Ristikoiden avulla luot kuormaa siirtäviä rakenteita ilman pilareita. Ristikot valmistetaan joko putki- tai avoprofiileista.

Teräspalkit ja -pilarit

Palkkien ja pilareiden käyttökohteita ovat muun muassa tekniset tilat, kuilut, kattoikkunat tai aukot laatastossa. Ne soveltuvat myös julkisivuihin sekä monimutkaisempien muotojen toteuttamiseen.

Jäykistysjärjestelmä

Varmista rungon sivuttaissuuntainen jäykkyys vinositeillä. Jäykistysjärjestelmä vakauttaa rungon tuulikuormia ja maanjäristyksiä vastaan sekä toimii vakauttajana sivuttaissuuntaisissa kuormituksissa.

Laattojen muodot ja aukot

Luo arkkitehtonisia muotoja ja aukkoja laatastoon helposti ja taloudellisesti.

Integroidut valumuotit

Luo räätälöityjä muotoja DELTABEAM®-liittopalkkeihin integroitujen valumuottien avulla.

PETRA®-laattakannake
Tue ontelolaattoja ja tee aukkoja ontelolaatastoon / välipohjaan.

Liitokset muihin rakenteisiin

Valitse DELTABEAM® Frame ja hyödynnä Peikon laadukkaat vakioliitokset.

HPM®-harjateräspultti
Ankkuroi betoni- tai teräsrakenteet perustuksiin.

WELDA®-kiinnityslevyt
Siirrä kuormat betonista muihin rakenteisiin hitsatun liitoksen kautta.

PCs®-konsoli
Konsoli mahdollistaa maksimaalisen kerroskorkeuden ja aukottomat valumuotit.

SUMO®-seinäkenkä
Luo kustannustehokkaita vetoliitoksia perustusten ja elementtiseinien välille.

Turvallisuus

Työturvallisuus on tärkeä asia. Peikon ratkaisuilla varmistat turvallisen ja tehokkaan runkorakentamisen.

Turvakaiteet

Lisää varausputket turvakaiteille DELTABEAM®-palkkiin ja säästä aikaa työmaalla turvakaiteiden asennuksessa.

Turvallinen nostaminen
Käyttämällä Peikon nosto-osia eliminoit nostoihin liittyvät riskit.

Ota yhteyttä

Juuso Salonen

Juuso Salonen

Liiketoimintapäällikkö, DELTABEAM®

Mobiili 040 712 3451
[email protected]

Esa Hynninen

Esa Hynninen

Myyntipäällikkö

DELTABEAM® ja DELTABEAM® Frame

Mobiili 040 712 3444
[email protected]

Iida Syrjäkylä

Iida Syrjäkylä

Myynnin asiantuntija

DELTABEAM® ja DELTABEAM® Frame

Mobiili 040 712 3696
[email protected]