Peikko laajentaa yhteistyötään Latvian Riikan teknillisen yliopiston kanssa

Peikko Group Oy on tänään allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Riikan teknillisen yliopiston (Riga Technical University, RTU) kanssa. Sopimus laadittiin ja allekirjoitettiin yhteistyössä Latvian Investment and Development Agencyn (LIAA) kanssa. Peikko ja Riikan teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos tulevat merkittävästi syventämään yhteistyötään tulevien vuosien aikana. 

Riikan teknillinen yliopisto haluaa olla kolmannen sukupolven yliopisto, joka keskittyy korkealaatuisen koulutuksen lisäksi myös edistyneeseen tutkimustyöhön sekä uusien innovaatioiden ja teknologioiden käyttöönoton tukemiseen, erityisesti tieteellisiä tutkimustuloksia hyödyntäen. Peikon ja yliopiston yhteistyöllä pyritään löytämään opiskelijoille uusia aiheita diplomi- ja väitöskirjatöihin sekä työharjoittelupaikkoja Peikolla. Yhteistyösopimus pitää sisällään myös muita toimintoja, kuten luentoja ja työmaavierailuja. Lisäksi osapuolten tavoitteena on tulevaisuudessa syventää tutkimukseen liittyvää yhteistyötään.    

“On hienoa laajentaa yhteistyötämme jo hyvin tuntemamme Riikan teknillisen yliopiston kanssa. Pitkäaikaiset tutkimuskumppanuudet ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Toivottavasti voimme myös houkutella latvialaisia insinöörejä Peikon tiimiin,” sanoo Topi Paananen, Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja.

“Olemme iloisia voidessamme syventää yhteistyötä Peikon kanssa, sillä se vahvistaa kansainvälistä yhteistyöverkostoamme sekä asemaamme luotettuna tutkimustahona. Oppilaamme saavat alaan liittyviä aiheita diplomi- ja väitöskirjatöihinsä, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän urakehitykseensä. Uusi sopimus tukee myös RTUn aloitetta perustaa teollisuuden tohtorikoulutusohjelma,” kertoo Tālis Juhna, Vice-Rector for Research, RTU.  

 

Lisätietoja:
Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy, puh. +358 50 384 3001, sähköposti [email protected]

Tālis Juhna, Vice-Rector for Research, RTU, puh. +371 67089415, sähköposti [email protected]

Andris Ozols, Director, LIAA, puh. +371 67039400, sähköposti [email protected]

  

Peikko Group lyhyesti:
Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen mataliin välipohjajärjestelmiin ja elementti- ja paikallavalurakentamisen liitostekniikkaan keskittyvä yritys. Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Peikolla on myyntitoimistot yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja tuotantoa 11 maassa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 225 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö, jonka palveluksessa on yli 1 800 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com.

Peikko on toiminut Latviassa vuodesta 2008 ja työllistää yli 20 henkilöä toimistollaan Riikassa. Peikon Latvian myyntiyhtiö palvelee latvialaisia asiakkaita sekä tarjoaa kansainvälisesti suunnittelupalvelua Peikon tuulivoimaperustusratkaisuihin. Lisätietoja: www.peikko.lv, https://www.peikko.fi/tuotteet/tuulivoimaloiden-perustusratkaisut/kuvaus/  

 

Riikan teknillinen yliopisto, Riga Technical University, RTU lyhyesti:

RTUn tavaramerkki on korkeatasoinen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen insinöörikoulutus, jonka perinteet juontavat juurensa yli 150 vuoden takaa, ja joka valmentaa oppilaitaan nykypäivän teknologian haasteiden kohtaamiseen. RTU edistää poikkitieteellistä tutkimusta, jonka avulla innovaatioita voidaan menestyksekkäästi hyödyntää kansantalouden ja yhteiskunnan tavoitteissa. www.rtu.lv/en

Investment and Development Agency of Latvia, LIAA lyhyesti:

Latvian talousministeriön alaisuudessa toimiva Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) pyrkii lisäämään latvialaisten yritysten kilpailukykyä ja ulkomaankauppaa helpottamalla ulkomaisia investointeja sekä toimeenpanemalla turismin kehitys- ja innovaatiohankkeita. LIAAn tukema teknologian siirto ja soveltavat innovaatiohankkeet edesauttavat yrittäjyyden kehitystä ja ulkomaisia sijoituksia Latviassa. www.liaa.gov.lv/en