Onshore-tuulivoimalaperustukset – Kuvaus

Peikon perustusratkaisut turvaavat tuulivoimahankkeen kannattavuuden.

Vaikka perustus voi tuntua pikkuseikalta 50–200 miljoonan euron tuulivoimahankkeessa, viivästyttävät perustuksen suunnittelun, tuotannon ja asennuksen hitaus hetkeä, jolloin investointi alkaa oikeasti tuottaa. Siksi Peikko on kehittänyt kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka sisältää sekä maanvaraisten että kallioon ankkuroitujen perustusten suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen.

Lue lisää tuulivoimalaperustuksista: Wind Turbine Foundation -brochure (en)

Perustuksen suunnittelu jopa päivässä

Yksi suurimmista haasteista suurten tuulivoimapuistojen kehittämisessä on aikataulu. Tyypillisesti insinööritoimisto tai rakennesuunnittelija tarvitsevat perustuksen suunnitteluun  4–8 viikkoa. Ja jos tulevan tuulivoimapuiston alue sisältää useita maaperätyyppejä, tarvittavien lisäsuunnitelmien voi kestää vielä monta viikkoa kauemmin.

Peikon ratkaisu on täysin erilainen. Voimme toimittaa alustavan perustussuunnitelman koko tuulivoimapuistoon jopa vuorokauden sisällä. Tämä on nopein tapa arvioida perustusten kustannuksia.

Perustuksen komponenttien nopea valmistus

Teollinen lähestymistapamme tarkoittaa sitä, että tuulivoimalaperustuksen suunnittelu on saumattomasti integroitu tuotantoon. Ensimmäiset komponentit – pulttikehikko ja raudoitus – ovat valmiit toimitettavaksi kolmessa viikossa. Vakiokomponenttien varastointi parantaa toimituksen joustavuutta entisestään.

Nopea asennus

Materiaalien aikataulutettu toimitus helpottaa työmaasuunnittelua ja resurssointia. Yksityiskohtaiset asennusohjeet sisältyvät toimitukseen.

Ankkurikehän asennus onnistuu päivässä, ja koko maanvarainen perustus valmistuu viikossa. Peikon kallioperustuksen asennukseen kuluu yhteensä kaksi viikkoa, joka jakautuu pitemmälle ajanjaksolle.

Raudoitusasennus ja betonointi voivat tarvittaessa sisältyä kokonaistoimitukseen.

Referenssikohteemme

Peikon kokonaisvaltainen ratkaisu sopii sekä maanvaraisille että kallioon ankkuroiduille perustuksille. Peikon tuulivoimalaperustukset ovat käytössä jo useassa eri maassa.

Tutustu referensseihimme

Tuulivoimalaperustukset vaihtelevissa maaperäolosuhteissa

Onko maaperän koostumuksen vaihtelu merkittävä kustannustekijä suuren tuulivoimapuiston sijoituspaikan valinnassa?

Tuulivoimapuisto vaihtelevassa maaperässä

Toisinaan kaikki muut tekijät – tuuliolosuhteet, maanomistus, ympäröivät yhteisöt – voivat puoltaa tuulivoimapuistohanketta, mutta vaihteleva maaperän koostumus vaikeuttaa päätöksentekoprosessia. 

Perinteisesti tällaisessa tilanteessa suunnittelija suunnittelee maanvaraisen perustuksen alueen hallitsevan maaperätyypin mukaan. Koska perinteinen suunnittelutyö on kallista ja hidasta, on varmistettava, että jokaisen turbiinin alla oleva maaperä sopii suunniteltuun perustukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa maaperän vaihtoa paikoissa, joissa maaperä poikkeaa alueen hallitsevasta maaperätyypistä.

Peikon nopean suunnitteluprosessin ansiosta jokaiselle maaperätyypille voidaan laatia oma perustussuunnitelma, jolloin kalliita ja aikaa vieviä maaperän vaihtoja ei tarvita.

Kallioon ankkuroitu tuulivoimapuisto

Tuulivoimalaperustuksen tekemiseen on parempi tapa kuin kallioperän räjäyttäminen ja maaperän vaihtaminen perustukseen sopivaksi.

Monilla kallioisilla alueilla on loistavat tuuliolosuhteet tuulivoimaloita varten. Perinteiset perustussuunnitelmat on kuitenkin aina tehty tietylle maaperätyypille. Tällaisia suunnitelmia käytettäessä on ensin räjäytettävä ja raivattava paljon kalliota. Syntynyt kuoppa on sen jälkeen täytettävä maalla, jota varten maanvarainen perustus on suunniteltu. Koko prosessi aiheuttaa turhia kustannuksia ja vie paljon aikaa.

Ratkaisu on Peikon kallioperustus. Ei räjäytyksiä. Ei maaperän vaihtoja.

Peikon toimituslaajuudet

Peikon toimituksiin sisältyvät aina

  • perustuksen suunnittelu
  • perustuksen tärkeimmät komponentit
  • asiantunteva tuki työmaalla
  • maailmanlaajuinen toimitusketju