Vaisalan tarina – runkoasennus nopeuttaa hanketta

Kirjoittaja Tomi Tuukkanen

November, 11, 2019

Oikealla ja laadukkaalla runkoratkaisulla voidaan nopeuttaa rakennushankkeen alkuvaiheita. Silloin sisätyövaiheille voidaan varata enemmän aikaa, millä varmistetaan rakenteiden asianmukainen kuivuminen. Kaikki osapuolet saavat kiitosta ja kunniaa hyvin tehdystä työstä.

Vaisala Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka valmistaa mittalaitteita ja -järjestelmiä. Vaisalan Vantaalla sijaitsevan pääkonttorin yhteydessä käynnistyi tammikuussa 2019 mittava laajennusosaprojekti, jonka arvioidaan valmistuvan loppuvuodesta 2020. Nyt, marraskuussa 2019, hanke on edellä aikataulustaan useita viikkoja, eikä näköpiirissä ole yhtään syytä, miksei se myös valmistuisi huomattavasti suunniteltua nopeammin.

Laadukkaalla runkoratkaisulla on merkitystä

Hankkeen nopeaan etenemiseen on useita syitä. Eri osapuolten tiiviissä yhteistyössä toteutettu hanke on hyötynyt tiheistä työmaapalavereista ja yhteisestä työmaatoimistosta. Yhteistyö asiakkaan kanssa on ollut kautta linjan mutkatonta. Vakioidut betonielementtiliitokset ja oikea-aikaiset toimitukset ovat vapauttaneet tilaa työmaalla ja sujuvoittaneet asennusta.

Hankkimalla kaikki rungon osat samalta toimittajalta rakennusprojektin hallinta helpottuu merkittävästi. Peikon DELTABEAM®-liittorunkoon kuuluvat DELTABEAM®-liittopalkit, liittopilarit ja muut rungossa tarvittavat teräsrakenteet. Peikko tarjoaa asiakkailleen myös kokonaisratkaisun, joka sisältää tarvittaessa rungon suunnittelun ja komponenttien lisäksi myös rungon asennuksen.

Keskiössä kosteudenhallinta

Betonin kosteudenhallinta on ollut viime vuosina rakentamisen kuuma peruna Suomessa. Vaisalassa kosteudenhallinta on ratkaistu ennakoinnilla ja huolellisella suunnittelulla. Peikon DELTABEAM®-liittopalkit valetaan työmaalla. Kun betonin kuivumisaikaa on määritelty, on pintamateriaalien läpäisevyyteen kiinnitetty erityistä huomiota. Ja pintamateriaalit asennetaan vasta, kun palkit ovat riittävän kuivia. Kun rungon pystytys on nopeaa, saadaan myös kuivatukselle lisäaikaa lämmitetyssä sisätilassa. Sen ansiosta vältytään sisäilmahaitoilta ja muilta mahdollisilta ongelmilta.

Vaisalan pääkonttorin laajennushanke on hyvä esimerkki siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kun käytetyt ratkaisut ja toimintatavat on perustellusti valittu ja tarkkaan aikataulutettu, myötävaikuttaa se työn sujuvuuteen ja työskentelynopeuteen huomattavasti. Oikea kokonaisratkaisu mahdollistaa turvallisemman, tehokkaamman ja nopeamman tavan rakentaa. Lopputulos puhuu puolestaan.

null null

Share
Takaisin artikkeleihin