Mitä tekevät Peikon sankarinaiset?

March, 7, 2023

Peikolla työskentelee arjen sankareita erilaisissa tehtävissä. Kysyimme heiltä mitä heidän työnsä pitää sisällään ja minkälaista on olla naisena töissä miesvaltaisella alalla. He ottavat myös kantaa siihen miten tasa-arvo näkyy Peikolla.

Mitä työtehtäviisi kuuluu?

Sari Lindgren, Customer Engineer:
Työskentelen Peikko Finlandin puolella teknisessä tuessa. Työpäivät kuluvat DELTABEAM®-palkkien suunnittelun parissa. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri.

Noona Puolakka, Logistics Foreman:
Työskentelen Peikon liitososatehtaan lähettämössä esihenkilönä eli vastaan päivittäisistä lähettämön rutiineista ja lähetystoiminnasta.

Minna Lähteenmäki, HR Manager:
Vastaan Suomen toimintojen henkilöstöasioista. Työ kattaa kaikkien ammattiryhmien kanssa työskentelyn. Olen myös Peikko Finlandin johtoryhmän jäsen. Koulutukseltani olen KTM ja HTM.

Taru Leinonen, Vice President, Product Development, DELTABEAM®:
Vastaan Peikko Groupissa liittopalkkeihin ja -pilareihin liittyvästä tuotekehityksestä ja tuotehallinnasta. Työ on ennen kaikkea kehitystiimin ja tuotepäälliköiden tukemista. Vastaan myös yrityksen kaikista immateriaalioikeuksista. Tämä tarkoittaa aktiivista työsuhdekeksintöjen käsittelyä, työntekijöiden palkitsemista, keksintöjen suojaamista ja Peikon oikeuksien puolustamista. Olen myös Peikko Groupin johtoryhmän jäsen.

Miten tasa-arvo näkyy mielestäsi Peikolla?

Sari: Koen olevani tärkeä osa omaa tiimiä, jossa on sekä miehiä että naisia eri kansallisuuksista ja ikäluokista. Mielestäni Peikolla tasa-arvoasiat ovat kohdallaan.

Noona: Meillä lähettämössä työskentelee niin miehiä kuin naisia, kaikki sulassa sovussa samojen työtehtävien äärellä. Tasa-arvoa Peikolla onkin juuri se, että kaikki voimme tehdä samoja töitä niin tuotannossa kuin toimihenkilöinäkin yhtenä isona tiiminä.

Minna: Työurani aikana olen rekrytoinut paljon henkilöstöä ja viimeisten vuosien aikana henkilöstöstä monet tulevat eri kansallisuuksista. Meillä on tavoitteena lisätä naisten määrää toimihenkilöissä tulevina vuosina 25 % -> 40 %. Rekrytoinneissa kuitenkin tärkeää on se, että oikeat henkilöt valikoituvat yrityksessä avoinna oleviin tehtäviin, sukupuolella ei ole väliä. Meillä on nollatoleranssi asenteeseen joka liittyy sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen tai kansallisuuteen.

Taru: Pitkän urani aikana Peikossa olen ollut tekemisissä eri työtehtävissä olevien henkilöiden kanssa sekä ollut rekrytoimassa monia henkilöitä. En ole havainnut asenteellisuutta sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen, kansallisuuteen, etniseen alkuperään tms. liittyen. Eri työtehtäviin on voitu nimetä siihen sopivin henkilö.

Minkälaista on olla töissä miesvaltaisella alalla?

Sari: Olen koko ikäni ollut miesvaltaisella alalla ja se näkyy lähinnä siinä että, töitä tehdään ja eikä juurikaan jutustella turhaan. Joskus kaipaan pientä höpötystä ja silloin käyn yhteisillä kahvihetkillä naisten kanssa.

Noona: En koe, että työskentelisin jotenkin miesvaltaisella alalla. Kaikkien työpanos on tärkeä ja arvostus on sama sukupuolesta riippumatta, enemmän merkitsee oma asenne ja halu tehdä yhdessä töitä asiakkaiden eduksi.

Minna: Sanoisin, että työskentely on huomattavasti rennompaa ja suoraviivaisempaa, mutta korostan, että koko työyhteisö tekee sen tunteen.

Taru: Olen ollut töissä rakennusalalla jo teinivuosistani lähtien. Ala on mennyt tasa-arvossa huimasti eteenpäin, mikä on ollut tarpeellista. Tasa-arvon kannalta hienoja hetkiä ovat olleet tilanteet, jolloin on voinut todeta henkilön negatiivisen ennakkoasenteen muuttuneen positiiviseksi suhtautumiseksi.

Naisten määrä alalla on kasvanut ja tämä muuttaa alaa. Uskon kuitenkin, että suurempi muutos alalle tulee muuta kautta: kestävä kehitys, digitalisaatio ja koneellistuminen onnistuu, kun alalle saadaan uutta erilaista osaamista ja ajattelua. Tämä lisää diversiteettiä ja karistaa ennakkoluuloja entisestään.


Tutustu myös muihin Peikon naissankareihin >

Lue lisää tasa-arvosta ja uramahdollisuuksista Peikolla >


Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
Takaisin artikkeleihin