Miten Peikon tarjoama asiakaskokemus nousi uudelle tasolle ProFlow-projektinhallintamallilla?

September, 2, 2019

Projektinhallinta voi olla helppoa kuin heinänteko.

Mehän kaikki tiedämme, että yksi rakennushankkeen suurimmista haasteista on se aikataulu, ja se budjetti, ja vielä lisäksi sen kaiken koossapitäminen. Pahimmassa tapauksessa eri osapuolet arkkitehdistä työmaapäällikköön puuhastelevat omiaan ja aloittavat toisistaan tietämättä samoja tehtäviä uudelleen ja uudelleen. Me Peikolla haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään ja teemme sen muun muassa parantamalla omia prosessejamme.   

Asiakkaan onnistuminen on meillä keskiössä. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi omien prosessien on oltava kunnossa, myynnistä projektinhallintaan, tuotantoon ja aina asiakkaalle asti. Tästä lähtökohdasta syntyi ProFlow. “Pro” kuvaa projektia, yksittäistä kertaluontoista hanketta, ja “Flow” edustaa sen työstämistä positiivisessä hengessä, täysillä sitoutuen ja matkasta nauttien.

 

 

Projektinhallintamalli mittojen mukaisesti 

ProFlow on projektinhallintamalli, joka kuvaa hankkeen eri vaiheet, osapuolten tehtävänkuvaukset, projektinhallintatyökalut, checklistit sekä dokumentaation – ja pyrkii parantamaan kommunikaatiota niiden avulla. Mallin perusajatus pohjautuu Project Instituten kehittämään ABC®-malliin. Malli on kuitenkin räätälöity vastaamaan Peikon prosesseja sekä tavallisimpia asiakashankkeita. 

Halusimme muuttaa projektiajatteluamme – asiakkaasta ja asiakkaan tarpeesta on tullut projektiemme lähtökohta, samassa linjassa liiketoiminta-alojemme mukaisesti.   

Halusimme luoda parempia työkaluja hankkeitamme johtavien ja suunnittelevien kollegoiden aikataulutusta helpottamaan. Yhtenäistämällä projektimyynnin ja -johdon ja tarjoamalla heille käyttäjäystävällisiä työkaluja, pääsimme samalle aallonpituudelle ja aloimme ”puhua samaa kieltä”.

 

 

Kauaskantoista asiakaspalvelua 

Työstämme satoja asiakashankkeita, jotka vaativat päivittäin tuhansia toimenpiteitä – ja huikeat määrät paperityötä. ProFlow auttaa myös dokumentoinnin yhtenäistämisessä. Yhtenäinen arkistointitapa optimoi työmme tehokkuuden. Se vapauttaa aikaa, jota voi tarpeettomasti kulua ajantasaisten dokumenttien etsimiseen. Hankkeen eri vaiheissa avainpäätökset varmistavat hankkeen etenemisen oikeaan suuntaan ja checklistit pitävät huolen siitä, että dokumentaatio on kohdallaan. 

Ammattimainen projektinhallinta lujittaa asiakaskokemusta ja yhteistyötä myös tulevaisuudelle. Toisaalta mallien ja työkalujen kehitys ei yksin riitä – me myös panostamme projektinhallinnassa työskentelevien kollegojemme osaamiseen.

Ja muuten, DELTABEAM®-hankkeidemme määrä kasvaa koko ajan. Niiden läpivientiä helpottamaan kehitämme parhaillaan sutjakkaa ja mutkatonta projektinhallintatyökalua. Pysy kuulolla.

Simo Hakkarainen

Simo Hakkarainen, B.Sc. (Construction Architect and Engineer) has been working as DELTABEAM® Frame Business Director at Peikko Group Corporation since 2016. At Peikko Finland he has worked since 2014 in several positions of Sales and Project Management. Prior to Peikko Simo has worked in various positions in construction business both in design (TIMBERHEART/HONKA), and building site positions (STORA ENSO). Simo has done architectural studies in Horsens Polytechnic in Denmark, and worked in 2015 for one year in Bosnia Herzegovina (EUFOR).

Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet
Takaisin artikkeleihin