Hybridirakenteiden suunnittelu 2022 – huomioi nämä kolme asiaa

Kirjoittaja Ville Lehtimäki, Specialist, Sweco

November, 9, 2022

Hybridirunkoratkaisut – puun, betonin ja teräksen yhdistelmä – ovat kasvattaneet suosiotaan paitsi ympäristösyistä, myös niiden tarjoamien hyötyjen vuoksi. Mitä pitää ottaa huomioon hybridirakenteita suunniteltaessa ja mitä jokaisen suunnittelijan pitäisi tietää? Kokenut asiantuntija, Swecon Ville Lehtimäki on suunnitellut puu- ja hybridikohteita yli 11 vuotta. Lue alta Villen parhaat vinkit hybridirakenteiden suunnitteluun.

1. Tunne materiaalit

Jokaisella materiaalilla on omat luonteenpiirteensä ja ominaisuutensa. On oleellista tuntea ne hyvin ja ymmärtää miten ne toimivat yhdessä parhaalla mahdollisella tavalla. Hybridirakenteiden suunnittelu vaatii varsin monipuolista suunnitteluosaamista, sillä sekä puulla, betonilla että teräksellä on omat erikoisuutensa – ja hybridirakenteet vaativat niiden täydellisen yhteensovittamisen. Lisäksi rakennustyyppi vaikuttaa paljon käytettäviin materiaaleihin. Esimerkiksi akustiikka-, joustavuus- ja paloturvallisuusvaatimukset ovat erilaisia riippuen siitä oletko suunnittelemassa toimistorakennusta, koulua tai asuinkerrostaloa. Myös rakennuksen arvioitu elinkaari pitää ottaa huomioon. Hybridirakenteet ovat yleistymässä myös korkeassa rakentamisessa, jossa siinäkin on omat huomioitavat piirteet.

2. Valitse suunnitteluohjelma viisaasti

Kaikki suunnitteluohjelmat eivät sovellu hyvin hybridirakenteiden suunnittelemiseen. Suurin osa markkinoilla olevista ohjelmista on erikoistunut tiettyyn materiaaliin eivätkä ne välttämättä sisällä puuta, betonia ja/tai terästä. Hyvä suunnitteluohjelma sallii materiaalien sulavan yhdistämisen ja lisäksi mahdollistaa laskentaperusteiden tarkastelun ohjelman sisällä. Siinä missä kaikki materiaalit eivät löydy ohjelmista, suunnittelijan täytyy olla kekseliäs ja jotkut päätyvät luomaan omia työkaluja hybridirakenteiden suunnitteluun, joka vuorostaan vaatii enemmän kokemusta ja näkemyksellisyyttä.

3. Valmistaudu suunnittelemaan luovasti

Liitososat ovat kriittisessä asemassa hybridirakenteita suunniteltaessa. Siitä huolimatta standardoituja liitososia ei vielä ole kovinkaan paljon markkinoilla. Sen vuoksi suunnittelija saa projektin edetessä olla luova ja haastaa itseään, lisäksi on tunnettava materiaalit ja olla verraton ongelmanratkaisija. Jokainen projekti on ainutlaatuinen eikä ole tavatonta, että kokematon rakentaja ottaa työmaalta rakennesuunnittelijaan yhteyttä kysyäkseen neuvoja. Testatut ja vakioidut liitososat tekevät suunnitteluprosessista nopeampaa ja helpompaa. Onneksi joitain poikkeuksia, kuten Peikon PUUCO®-tuoteperhe, on jo lanseerattu markkinoille.

Hybridirakentaminen kasvaa vahvasti myös tulevaisuudessa samalla kun uusia ratkaisuja tulee saataville. Vakioidut liitososat, kasvava suunnitteluosaaminen sekä suunnitteluohjelmien kehitys lisäävät mahdollisuuksia entisestään. Tiukat ympäristövaatimukset takaavat sen, että hybridirakentaminen on tullut jäädäkseen ja että se löytää paikkansa myös taloudellisempana ja viisaampana tapana suunnitella ja rakentaa.

Ville Lehtimäki (M.Sc., Structural Engineering) työskentelee asiantuntijana Swecolla. Hänellä on yli 11 vuoden kokemus erityisesti puu- ja hybridirakentamisen projekteista. 

Share