Ajantasaisuus luo lisäarvoa asiakkaalle

Kirjoittaja Elena Camnasio

January, 29, 2019

Tekninen osaaminen ja luotettavuus ovat asiakkaillemme elintärkeitä, ja Peikko on sitoutunut tarjoamaan niitä usealla tavalla. Tuotteidemme perusta on vakaa tekninen tausta, jota tukevat erilaiset hyväksynnät ja sertifikaatit. Eikä siinä vielä kaikki. Tarvittavien rakennustuotteiden suorituskykyä todentavien asiakirjojen määrän kasvaessa vuosi vuodelta on Peikko investoinut enenevissä määrin resursseja pitääkseen tarjottavan dokumentaation ajantasaisena.

Tässä artikkelissa esitellään Peikon seismisten alueiden pilariliitos, joka on ollut tuotevalikoimassamme jo kolmen vuoden ajan. Tuoteratkaisu on arvostetun italialaisen Politecnico di Milanon (Milanon Teknisen Yliopiston) laajan kokeellisen tutkimuksen tulos. Tutkimuksen tulosten perusteella laadittiin suositusasiakirja, joka todistaa HPKM®-HPM®-EQ-pilariliitoksen käyttöturvallisuuden seismisillä alueilla.

Suositusasiakirja päivitettiin 18.12.2018. Päivityksen yhteydessä saimme mahdollisuuden uudistaa ja viimeistellä sen sisältöä vastaamaan vuonna 2018 käyttöönotettua uutta italialaista suunnittelukoodia. Suositusasiakirja on saatavilla sekä englanniksi että italiaksi, mikä sekin todistaa, että Peikko ottaa paikalliset vaatimukset huomioon tuotedokumentaatiossaan. Suositusasiakirja on julkinen ja voimassa vuoteen 2024 asti. Löydät sen verkkosivuiltamme.

Peikon HPKM®-HPM®-EQ-pilariliitos kestää syklistä kuormitusta hyväksyttävällä ja energiaa sitovalla tavalla. Tämä merkitsee sitä, että kyseinen liitos käyttäytyy hyväksyttävästi myös seismisissä kuormaolosuhteissa. Uudistetun version suurin  muutos on se, että nyt on mahdollista käyttää energiaa sitovia Peikon pilariliitoksia sekä keskitason että korkean sitkeysluokan rakenteissa. Rajoitus keskitason sitkeysluokan rakenteisiin oli ylikonservatiivinen; näyttiväthän testit Peikon pilariliitoksilla vastaavaa suorituskykyä myös korkean sitkeyden omaavissa paikallavalurakenteiden liitoksissa.

Suositusasiakirja yhdessä teknisen manuaalin kanssa antaa arvokasta ohjeistusta suunnitteluun. Tähän mennessä Peikon taivutusjäykkiä seismistä pilariliitosta on käytetty jo lukuisissa hankkeissa Italiassa. Ratkaisun tekniset perusteet ovat se kivijalka, jota myös asiakkaat arvostavat, ja joka on tuonut Peikolle useita tärkeitä hankkeita.   

Me Peikolla haluamme varmistaa, että sinä asiakkaana saat viimeisintä asiantuntevaa osaamista elementtiliitoksissa – ja se luonnollisesti käsittää myös aina ajantasaisen dokumentaation.

Elena Camnasio

R&D Engineer

Peikko Group Corporation

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet