DELTABEAMilla® enemmän huonekorkeutta ja avoimia tiloja – DELTABEAM®-liittorunko

DELTABEAM®-liittorunko säästää aikaa ja tehostaa tilankäytön

Rungon kokonaistoimitus säästää aikaa ja vaivaa

Perinteisesti rungon osat hankitaan useilta eri toimittajilta, ja rakennesuunnittelija sekä rakentaja vastaavat rakenteesta ja osien yhteensopivuudesta. Rakentaja on silloin myös vastuussa toteutusaikataulusta suunnittelun ja asennuksen osalta perustuen eri komponenttien suunnittelu- ja toimitusaikoihin.

Hankkimalla kaikki rungon osat samalta toimittajalta voidaan rakennusprojektin hallintaa helpottaa huomattavasti. DELTABEAM®-liittorunkoon kuuluvat  DELTABEAM®-liittopalkit, liittopilarit ja muut rungossa tarvittavat teräsrakenteet. Voit valita myös kokonaisratkaisun, joka sisältää rungon suunnittelun, komponentit ja tarvittaessa myös rungon asennuksen.

 DELTABEAM®-liittorungon edut

  • Yksi toimittaja koko rungolle
  • Räätälöity ratkaisu
  • Joustava suunnitteluprosessi
  • Kevyiden komponenttien kuljettaminen on helppoa ja asentaminen nopeaa
  • Standardoidut liitosdetaljit
  • Liittorungon komponenteilla on CE-merkintä standardin EN 1090-1 mukaisesti
  • Pilarien ja palkkien sisäänrakennettu palonkesto luokkaan R180 asti, eli erillistä palosuojausta työmaalla ei tarvita. Muut rungon komponentit voidaan palosuojata joko valmiiksi tehtaalla tai työmaalla.

Tuottavampi investointi

Käyttämällä DELTABEAM® Framea, saat rakennukseen enemmän lattiapinta-alaa pienemmällä hiilijalanjäljellä.

DELTABEAM® Frame optimoi käytettävissä olevan tilan kahdella tavalla. Välipohjat ovat tavanomaista ohuempia, mikä mahdollistaa suuremman huonekorkeuden tai useamman kerroksen rakentamisen samalla korkeudella. Liittopilarit vievät hyvin vähän tilaa, jolloin saat enemmän lattiapinta-alaa myytäväksi tai vuokrattavaksi.

Räätälöity runkoratkaisu

DELTABEAM®-liittorunkoon kuuluvat  DELTABEAM®-liittopalkit ja liittopilarit, jotka liitetään toisiinsa vakioliitoksilla, sekä muut runkoon tarvittavat teräsrakenteet. Kaikki komponentit ovat täysin yhteensopivia ja ne toimitetaan rakennusaikataulun mukaisesti työmaalle.

Liittopilarit valmistetaan vakiokokoisista putkiprofiileista, jotka on tehtaalla valmiiksi varusteltu tarvittavilla paloraudoituksilla sekä liitososilla. Pilareita on saatavilla neliön, suorakaiteen tai pyöreän muotoisina. Pilari täytetään betonilla työmaalla painevaluna.

Muut rungon teräsrakenteet, kuten ristikot, tuulisiteet ja erilaiset teräspalkit ja -pilarit, on mahdollista sisällyttää  DELTABEAM®-liittorungon toimitukseen. Toimitukseen voi sisältyä myös muita erityyppisiä täydentäviä teräsrakenteita, kuten esimerkiksi teknisten tilojen rakenteita ja katoksia.

Kaikki runkojärjestelmän komponentit toimitetaan työmaalle vähintään pohjamaalattuna. Erikoistapauksissa myös lopullinen maalausyhdistelmä on mahdollista toteuttaa.

Peikko tekee rungon komponenttien mitoituksen ja mallinnuksen asiakkaan määritysten mukaan yhteistyössä arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan kanssa. DELTABEAM®-liittorunko soveltuu BREEAM- ja LEED-sertifiointiin tähtääviin kohteisiin.

Voit valita myös kokonaisratkaisun, joka sisältää rungon suunnittelun, komponentit ja tarvittaessa myös rungon asennuksen.

DELTABEAM®-liittorunko Espoon Isossa Omenassa

Iso Omena -kauppakeskus Espoossa on rakennettu useissa vaiheissa erilaisia runkotekniikoita soveltaen. Peikko valittiin runkotoimittajaksi viimeisimpään rakennusvaiheeseen. DELTABEAM®-liittorunko yhdistettiin aiemmissa rakennusvaiheissa rakennettuihin runkoihin. 

700 mm korkeaa DELTABEAM®-liittopalkkia käytettiin erittäin raskaasti kuormitetuilla alueilla. DELTABEAMilla® saavutetaan merkittävästi matalammat välipohjat kuin aiemmissa rakennusvaiheissa käytetyllä ristikkopalkilla. Näin monimutkaisille LVIS-asennuksille jäi enemmän tilaa ja asennus oli helppoa.

Katso lisää DELTABEAM®-liittorungon referenssejä