Tikkurilan Dixi, Tikkurila, Suomi

  • Rakennuksen tyyppi:
  • Parkkihallit
  • Toimistorakennukset
  • Kauppakeskukset
  • Infrastruktuuri
Kartta koko ruudulle Sulje

Uusi kehärata Helsinki-Vantaan lentoasemalle yhtyy maamme päärataan Vantaan Tikkurilassa. Kun pannaan yhteen kahden radan asematoiminnot, linja-autoterminaali, iso kauppakeskus ja korkea toimistotorni sekä pysäköintitalo, aletaan puhua Tikkurilan Dixistä. Rakennuksen normaalia vaativamman teräsrungon toimitti Peikko.

Dixin ensimmäinen vaihe, joka valmistui vuonna 2014, sisältää kauppakeskuksen, toimistotornin, linja-autoterminaalin ja sen päälle tulevan pysäköintitalon. Pääosa rakennusoikeudesta on syksyllä 2014 valmistuvassa 33.200 brm2 rakenteessa. Projekti jatkuu vuonna 2015 vaiheilla 2 ja 3 kohti hotelli Vantaan rakennusta. Nykyisen VR:n lipunmyyntirakennuksen ja linja-autoterminaalin toiminnot siirtyvät uuteen rakennukseen ja matala rakennus puretaan uuden tieltä. Kakkosvaiheeseen on tulossa 16.000 ja kolmosvaiheeseen 6800 brm2. Kauppakeskus toimii kolmessa kerroksessa. Kerrokset 4-11 ovat toimistoja. Kauppakeskus-toimisto -osa päätettiin tehdä teräsrunkoisena liittorakenteena. Linja-autoterminaalin päälle tulee paikallavalurakenteena tehtävä asema- ja kaupallisia toimintoja sekä 500 autopaikan pysäköintitalon sisältävä viisikerroksinen rakennus, jossa on 6000 neliömetrin viherkatto, tiivistää ykkösvaiheen sisällön kohteen.

 

Liittorunko vauhdittaa työtä

Nyt rakennettavan osan eteläosana olevan toimistotalon runko kilpailutettiin pääosin teräspilareihin, WQ-palkkeihin ja ontelolaattoihin perustuvana liittorakenteena. Pohjoisosan runkona ovat paikalla valettavat teräsbetonipilarit ja paikalla valettava jälkijännitettävä laattapalkisto. Pohjoisen ja eteläisen osan liitosalueella on pitkiä ja vaihtelevia jännevälejä. Siellä rungossa on teräsputkipilareita, teräsristikkorakenteisia kannattajia tai teräspalkkeja sekä ontelolaattoja ja jälkijännitettyjä paikalla valettuja teräsbetonilaattoja.

 

Vaatimukset korkealla

Dixi on korkea rakennus ja se sijaitsee rautatien ja kadun välissä, sekä osin bussiterminaalin päällä. Siksi sen teräsrungolta vaadittiin tavanomaista EXC2:ta vaativampi toteutusluokka EXC3 ja betonirakenteilta ykkösluokan toteutusta. Rakenteet suunniteltiin juna- ja tieliikenteen törmäyskuormia vastaan. Lisäksi toimistorunko piti suunnitella estämään jatkuvan sortuman mahdollisuus. "Rakenne ei siis ala sortua, vaikka joku pilari lähtisi alta pois esimerkiksi linja- auton tai junan töytäisemänä", kertoo Tomi Eloranta. Jatkuvan sortumisen estot on tehty varustamalla jokainen rungon väli- ja yläpohja sen ympäri kiertävillä rengassiteillä ja toisiaan vastaan kohtisuorilla sisäpuolisilla siteillä. Jokainen pilari ja seinä varustetaan myös jatkuvalla sidonnalla perustuksista yläpohjan tasalle. Onteloiden päällä on jäykistyslatta, joka on 100 mm leveä ja 30 mm paksu. Ideana on, että rakenne jää roikkumaan niiden varassa, jos pilari jostain syystä pettää. Kohdissa, joissa alapuolella ei ole pilaria liikenteen takia, on ns. Y-pukit eli jänneväliä on kasvatettu ripustetuilla ristikoilla. Perusmoduuli on laatalle 9,6 ja pilareille 5-8 metriä, mutta pisimmät palkit ovat 11-metrisiä ja ristikoilla mennään jopa 30 metrin jänneväleihin. Kerroksen korkuinen ristikko kannattaa siellä useaa kerrosta.

Kun palosuojavaatimus on R120, oli Deltapalkki tämänkin takia kohteessa hyvä valinta. Deltapalkissa ei tarvita työmaalla erillistä alalaipan palosuojausta, sillä Deltapalkki suunnitellaan ja valmistetaan vaadittujen palosuojausvaatimusten mukaiseksi Peikon tehtaalla. Tomi Eloranta kertoo, että vaatimus on vaikuttanut myös pilarien ja pilarien ja palkkien välisten liitoksiin. Käytännössä asia hoidetaan mm. viemällä massiivilatta palkin läpi konsolin sisällä. Tikkurilan Dixi on myös betonirakenteiltaan vaativaa eli ykkösluokan toteutusta, mikä tuo omat normaalia tiukemmat vaatimuksensa. Kun vaatimustaso ollut tiedossa jo suunnitteluvaiheessa, ovat sekä kaikki betonielementit toimittanut Betset Oy että urakoitsijat voineet hyvin ottaa tämän huomioon toimituksissa ja tekemisessä.

Peikko on toimittanut Dixi-työmaalle paljon myös betonirakenteisiin liittyviä tuotteita. Toimitukseen on kuulunut peruspultteja, kiinnityslevyjä, tartuntalevyjä, ontelolaattojen kannakkeita, liikuntasauman kulmateräsprofiileja, erikoistartuntalevyjä vinojäykisteitä varten perustuksiin ja pyöreisiin pilareihin, pitkien jännevälien takia tarvittavia harjaterästen jatko-osia yms. Esimerkiksi pyöreisiin paikallavalupilareihin tulee myös Peikon vinositeitä tälle työmaalle räätälöityinä.

Lue lisää down-arrow.png

Myös me olemme huomanneet Peikon tuotteet ja palvelut hyviksi sekä vakio-osia että erikoisosia tilattaessa. Olemme saaneet Peikolta myös heidän toimitukseensa sisältyvien tuotteiden suunnittelutukea, mikä on osaltaan helpottanut ratkaisujen tekoa.

Juha Kutvonen, Finnmap Consulting Oy

Hankkeen tiedot

Hankkeen koko:
55 800 m2
Hankekehittäjä:
YIT Rakennus Oy Helsinki
Rakennusliike:
YIT Rakennus
Rakennesuunnittelija:
Sweco Rakennetekniikka Oy
Arkkitehti:
Rainer Mahlamäki, Lahdelma & Mahlamäki Oy
Toimitusvuosi:
2013
Valmistumisvuosi:
2014

Ota yhteyttä