Lauttis, Helsinki, Suomi

  • Rakennuksen tyyppi:
  • Asuinrakennukset
  • Kauppakeskukset
Kartta koko ruudulle Sulje

Länsimetro piristi tuntuvasti rakentamista uusien metroasemien tuntumassa. Lauttasaaren metroaseman välittömään läheisyyteen aukesi uusi kauppakeskus ja sen päälle 130 asuntoa. Tehokkaasti edenneen työmaan ”aikataulusalaisuus” oli rungon toteutus DELTABEAM®-liittopalkeista ja liittopilareista koostuvalla DELTABEAM®-liittorungolla.

Länsimetro Helsingistä Espooseen välillä Ruoholahti – Matinkylä valmistui vuonna 2017. Sama valmistumisaikataulu oli keskeisillä rakennushankkeilla uusien metroasemien välittömässä läheisyydessä. Lauttasaaren metroasema ympäristöineen oli rakentajille vaativimmasta päästä, koska tilankäyttö oli lähes millipeliä. Nurmen vetämällä työmaalla oli otettava koko ajan huomioon myös ympäröivä katuliikenne – myös tilattaessa tavaratoimituksia työmaalle. Ruuhka-aikoja kannatti mahdollisuuksien mukaan välttää toimitettaessa kuormia työmaalle; tavaran perilletulon ajoituksessa oli vain varttitunnin toleranssi, koska varastointitilaa ei juurikaan ole.

Peikon tuotteita tuli Lauttasaareen sekä Lahdesta että yhtiön Liettuan tehtaalta. Jälkimmäinen toimitti kauppakeskus-asuinrakennustyömaalle liittopilarit, kun taas DELTABEAM®-liittopalkit ja useimmat kiinnitys- ja saumaustarvikkeet valmistettiin Peikon Lahden tehtaalla. Alun perin Lauttasaaren kauppakeskus piti toteuttaa varustettuna jälkijännitetyllä paikallavalurungolla. Teknisesti silläkin ratkaisulla oli vankat perustelunsa, koska rakennuksen ja sen rungon muoto ahtaalla tontilla on geometrisesti vaativa. KVR-urakan takaraja häämötti kuitenkin niin lähellä, että jokainen aikataulusta nipistettävä kuukausi nousi erityiseen arvoon. Kun Peikko esitti urakoitsijalle oman DELTABEAM®-liittorunkonsa ja pystyi perustelemaan ratkaisun aikataululliset, tilankäytölliset ja kustannusedut, syntyi nopea päätös runkorakenteen vaihtamisesta.

Käytännössä kaikki runkorakennesuunnitelmat oli uusittava. Tämä merkitsi tiheää palaverointia myös rakennesuunnittelijoiden, päärakennesuunnittelusta vastaavan Wisegroupin ja tuoteosakauppaan liittyvien muutossuunnitelmien tekijän eli Swecon hankevastaavien kesken. Peikko aloitti DELTABEAM-liittorungon suunnittelun tähän kohteeseen syksyllä 2014, ja suunnittelutyö jatkui noin puoli vuotta. Liittopilarien ja DELTABEAM®-liittopalkkien toimitukset Lauttasaareen alkoivat maaliskuussa ja jatkuvat elokuulle 2015. Järeimmät Lauttasaareen toimitetut DELTABEAM®-liittopalkit painoivat 15 tonnia.

Tärkeä tekijä Lauttasaaren kauppakeskuksen aikataulunhallinnassa oli myös tietomallinnuksen täysimittainen hyödyntäminen sekä työmaalla että suunnittelussa ja Peikon tuotannossa. Näin on voitu optimoida rungon ja muiden rakenneosien sekä talotekniikan tilankäyttö. Tätä optimointitehtävää on helpottanut myös se, että Peikon DELTABEAM®-liittorungolla poikkileikkausmitat olivat tässä kohteessa noin viidenneksen pienemmät verrattuna paikallavalettuun betonirunkoon. Aikataulun nopeutumisen ja tilankäytön väljentymisen lisäksi DELTABEAM®-liittorungolla todettiin kolmaskin etu. Runkoa ei tarvinnut erikseen palosuojata, vaikka runko on osin terästä; DELTABEAM®-liittopalkkien oma sisäänrakennettu paloraudoitus sekä palkkien sisään valettu betoni toimii palosuojana.

Rungon asennus Lauttasaaren työmaalla kuului Peikon ja YIT:n väliseen tuoteosakauppaan. Jussi Lukkari tiimeineen teki vähitellen tilaa muun muassa talotekniikan asentajille. DELTABEAM®-liittorungon sekä sen parissa työskentelevien ansiosta he pääsivät aloittamaan työnsä viisi kuukautta aikaisemmin kuin hankkeen alussa oli odotettavissa.

Lue lisää down-arrow.png

Hankkeen tiedot

Hankkeen koko:
6 600 m2
Hankekehittäjä:
YIT Rakennus Oy
Rakennusliike:
YIT Rakennus Oy
Rakennesuunnittelija:
Wise Group Finland Oy
Arkkitehti:
Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy
Toimitusvuosi:
2015
Valmistumisvuosi:
2016

Ota yhteyttä