Kotkan Energia, Kotka, Suomi

  • Rakennuksen tyyppi:
  • Toimistorakennukset
Kartta koko ruudulle Sulje

Kotkan Energian toimitilatyömaa etenee vauhdilla, vaikka sekä uudis- että korjausrakentamista sisältävä hanke on kaukana tavanomaisesta. Rakennuttaja on pitänyt johtotähtenään panostamista suunnittelun laatuun, mikä näkyy myös onnistuneina materiaaliratkaisuina.

Kotkan Energia rakennutti uusia toimitiloja Hovinsaaren voimalan viereen parin kilometrin päähän kaupungin ydinkeskustasta. Suunnittelutaustaisena asiantuntijana Mellas kertoo hankkeessa kiinnitetyn paljon huomiota taiten laadittuihin suunnitelmiin. Valmiissa rakennuksessa se tuli näkymään sekä energiatehokkaina taloteknisinä ratkaisuina että nykyaikaisina, tilaa säästävinä rakenneratkaisuina. Peikon Deltapalkit sopivat tähän tavoitteenasetteluun mainiosti.

Kotkan Energia rakennutti uusia toimitiloja Hovinsaaren voimalan viereen parin kilometrin päähän kaupungin ydinkeskustasta. Syksynä 2013 valmistunut hanke käynnistyi 2012. Rakennustyömaan käynnistymistä viivytti alussa maaperän puhdistaminen, joka osoittautui aikanaan sattuneen öljysäiliövuodon takia odottamattoman työlääksi. Sekä hankkeen rakennesuunnittelijalla että urakoitsijalla on perusteellinen kokemus sekä ikiaikaisen perinteisistä että nykyaikaisista rakenneratkaisuista ja niiden soveltuvuudesta eri tilanteisiin. Rakennesuunnittelija Risto Nuotio Insinööritoimisto Reijo Strandman Ky:stä kertoo oppineensa Deltapalkin käyttömahdollisuudet ja edut jo 1990-luvulla.

Rakennesuunnittelijan kannalta tärkeää on myös se, millaisia suunnittelun työkaluja materiaalitoimittaja pystyy tarjoamaan. Peikon kehittämät mitoitusohjelmat sopivat sellaisinaan kaikkien suunnittelijoiden nykyisin käyttämään AutoCAD-ympäristöön. Peikon oman suunnitteluohjelmiston Peikko Designer®:in käyttäjät pääsevät lisäksi hyödyntämään sitä rakenteen liitosten yksityiskohtien mitoituksessa.

Runsaan 1900 kerrosneliömetrin tilassa Deltapalkin edut korostuvat sitä enemmän, mitä suurempia vaatimuksia tehokkaalle tilankäytölle on kulloinkin asetettu. Kotkan Energian pyrkimys korkeaan energiatehokkuuteen omissa tiloissaan merkitsee sitä, että talotekniikkaa – ja siis tilaa tekniikalle - tarvitaan tavallista enemmän.

Kotkan Energian työmaalle toimitettujen 43 Deltapalkin lisäksi Peikon toimitukseen sisältyi ankkurointipultteja ja kiinnityslevyjä. Elementit valmistaneele Betset Oy:lle Peikko toimitti seinä- ja pilarikenkiä sekä PCs-konsoleita ja kiinnityslevyjä. Deltapalkit asennettiin nimenomaan toimistouudisosan kantavaan runkoon, kun taas peruskorjauksen yhteydessä rakennettuun pihakatokseen tarvittiin huomattava määrä Peikon valmistamia liitososia.

Lue lisää down-arrow.png

Jos tämä talo olisi rakennettu viime vuosituhannen puolella, ennen ’Deltapalkkiaikoja’, rakenteissa olisi ehkä käytetty betonisia leukapalkkeja. Ainakaan työmaan kannalta nyt valitussa ratkaisussa on vaikea nähdä muita kuin etuja. Tärkein niistä on suuri asennusnopeus”, arvioi pääurakoitsijan, Rakennuspartio Oy:n työpäällikkö Kimmo Turkia.

Kimmo Turkia, työpäällikkö, Rakennuspartio Oy

Hankkeen tiedot

Hankkeen koko:
4 000 m2
Rakennusliike:
Rakennuspartio Oy
Rakennesuunnittelija:
Insinööritoimisto Reijo Strandman Ky
Toimitusvuosi:
2013
Valmistumisvuosi:
2014

Ota yhteyttä

Vuokko Pussinen

Vuokko Pussinen

Myyntipäällikkö

DELTABEAM® ja DELTABEAM® Frame

Mobiili 040 503 8677
[email protected]