Kastellin monitoimitalo, Oulu, Suomi

  • Rakennuksen tyyppi:
  • Koulutus ja kulttuuri
  • Muut julkiset rakennukset
Kartta koko ruudulle Sulje

Oulun suurin tämänhetkinen talonrakennushanke valmistui elokuussa 2014. Erittäin tiukassa aikataulussa pysymistä on helpotti projektiosapuolten korkea ammattitaito sekä erityisesti tietomallin aktiivinen hyödyntäminen. Myös Peikon toimitusten varmuus pääsi tässä kohteessa oikeuksiinsa.

Ouluun rakenteilla oleva Kastellin monitoimitalo on sananmukaisesti malliesimerkki hyvästä yhteistyöstä työmaan, suunnittelijoiden ja rakennusosavalmistajien välillä. Tietomallin käyttö geometrisesti mutkikkaassa rakennuksessa on auttanut eliminoimaan pienimmätkin inhimilliset virheet. ”Tilasimme ja saimme kantavat sisäkuorielementit toimittaneelta VBBetoni Oy:ltä 200 betonielementtiä. Elementtisuunnittelun laadusta kertoo, että vain parin elementin suunnittelussa oli puutteita. Näin vaativalla työmaalla se on erityisen hyvä saavutus. Suunnitelmat saatiin tiukasta aikataulusta huolimatta ajoissa, ja tuotanto toimi keskeytyksettä. Pääsimme siihen, koska otimme hankkeen alusta asti käyttöön tietomallinnuksen”, kertoo Lemminkäinen Talo Oy:n tuotantoinsinööri Mikko Mäläskä. Mäläskä pitää oleellisena, että kolmiulotteiseen tietomalliin oli tällä työmaalla liitetty myös aikataulutekijä. Tämän ansiosta sama työkalu oli hyötykäytössä sekä suunnittelijoiden mitoitusapuna että auttamassa työmaata suunnittelemaan työjärjestyksen optimaalisesti. Kokonaisvastuu on tässä kohteessa Lemminkäinen PPP Oy:llä. Hanke on 25 vuoden ylläpitovastuun sisältävä elinkaarihanke, minkä johdosta kohteen hankinnoissa on kiinnitetty suurta huomiota myös yllä- pitonäkökohtiin. Kastellin monitoimitalon 86 miljoonan euron kokonaiskustannuksista investointikustannusten osuus oli noin 42 miljoonaa euroa. Loppu muodostuu ylläpitojakson palvelutuotannon kuluista. Kohteen palvelujakso alkaa kesällä 2014 ja kestää vuoteen 2039. ELEMENTTIRUNKO PARAS VALINTA KOHTEESEEN Kokonaiskerrosalaltaan runsaan 24 500 neliömetrin Kastellin monitoimitalo käsittää tilat yhtenäiselle peruskoululle, lukiolle, ilta- eli aikuislukiolle, päiväkodille, kirjastolle, auditoriolle, nuorisotoiminnalle ja liikuntasaleille. Rakennuttajana toimivan Oulun kaupungin asettamana toimintatavoitteena on tarjota mainittuja toimintoja kaikenikäisille erityisryhmien tarpeet huomioon ottavina lähipalveluina. ”Aikataulukysymys on tässä hankkeessa keskeinen, mikä korostaa sen merkitystä, että tärkeimmillä rakennusosatoimittajilla on riittänyt venymiskykyä”, toteaa Lemminkäinen Talo Oy:n hankintainsinööri Hanna Keskiaho. Tässä tilanteessa tietomallin edut nousivat täyteen arvoonsa. Kun kerralla suunniteltiin virheetöntä elementtiä, kokonaisaikataulukin pysyi hallinnassa. ”Liioittelematta voi todeta, että tällä työmaalla tietomalleja todella on käytetty. Ja vaikka tietomalli on ennen kaikkea suunnittelijoiden työtä helpottava työkalu, myös elementti- ja liitososatoimituksiin mallin käyttö heijastui myönteisellä tavalla”, Keskiaho toteaa. Mikko Mäläskän mukaan hankkeessa on jo nyt syntynyt useita kustannuksia ja aikaa säästäviä ideoita. Yksi niistä oli nostolenkkien optimointi 12 tonnia painavien, kahden huonekerroksen korkuisten sisäkuorielementtien käsittelyä varten. ”Esimerkiksi auditorion elementit olisi korvattu paikallavalulla, ellei Peikko olisi toiminut todella ammattitaitoisesti nopeasti. Ensin siellä ideoitiin tapa jolla nämä erittäin massiiviset elementit saatiin nostetuksi turvallisesti, sen jälkeen vielä osoitettiin tämä laskennallisesti”, kertoo toimitusjohtaja Pauli Sutinen kyseiset elementit toimittaneesta VB-Betoni Oy:stä. Paikallavalullekin oli hankkeessa käyttöä, lähinnä rakennuksen aulan ja väestön suojien rakenteissa. Muualla rakenteet nousivat kustannusvertailun seurauksena elementtirakenteisina. PEIKON PALVELU HELPOTTI Peikko Finlandin Pohjois-Suomen aluemyyntipäällikkö Toni Metsi korostaa asiakaspalvelun laatua ja ajoitusta varmistettaessa sitä, että kulloinkin tarpeellinen informaatio siirtyy nopeasti myös ’talon’ sisällä. ”Pyrimme Peikossa noudattamaan tätä periaatetta. Kun asiakkaalta tulee impulssi jonkin tuotteisiimme liittyvän seikan selvittämiseksi, pyrimme toimimaan nopeasti – sekä teknisessä asiakaspalvelussa että tuotannossa. Tällä työmaalla selvitettäväksi tuli nostolenkkeihin liittyviä kysymyksiä. Mielestämme kokonaisvaltaiseen palveluun kuuluu muutakin kuin tuotetilausten vastaanotto ja kyytiinlaitto”, hän määrittelee. Lemminkäisen Hanna Keskiaho kertoo arvostavansa sitä, että materiaalitoimittajalla on halua ja taitoa laajentaa palvelujaan Metsin toteamalla tavalla. Tällä työmaalla Peikolta saadut palvelut liittyivät ankkurointipulttien, PETRA-ontelolaattakannakkeiden ja niitä pienempien teräsosien avulla toteuttuihin ratkaisuihin. Sisäkuorielementit työmaalle toimittaneen VB-Betonin toimitusta puolestaan tukivat Peikolta saadut täsmälliset nostolenkkien mitoituslaskelmat. Ne osoittivat, että auditoriorakenteet olivat toteutettavissa turvallisesti elementtirakenteisina. Mainitut elementit valmistettiin sillä ajatuksella, että ne kuljetetaan paikalleen ’kääntökivinä’. Vasta asennuspaikassa ne nostettiin pystyasentoon. Nostolenkit ja nostokulmat oli suunniteltu tästä lähtö- kohdasta. Tämä Peikon ja VB-Betonin ideoima ratkaisu oli myös hankkeen päärakennesuunnittelijan hyväksymä, mikä luonnollisesti oli ratkaisun soveltamisen edellytys. Peikon aktiivisuus oli hyödyksi myös rakennesuunnittelijan WSP Finlandin näkö- kulmasta, koska näin vapautui mahdollisimman paljon aikaa rakennesuunnittelun päälinjojen ideointiin ja muihin yksityiskohtiin. Tämä oli tarpeen, sillä koko suunnitteluprosessi – niin pääsuunnittelijan kuin rakenne- ja muiden teknisten suunnittelijoiden näkökulmasta – oli äärimmäisen vaativa aikataulullisesti. Tähän vaikutti arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen geometrinen monimuotoisuus. HUIKEA MÄÄRÄ MITTATILAUSTUOTTEITA Kastellin epätavalliset muodot heijastuivat luonnollisesti elementtisuunnitteluun ja sitä kautta Peikon tuotteiden mitoitukseen ja toimituksiin. ”Peikko oli meille luonnollinen valinta, koska yhteistyöstä on pitkäaikaisia hyviä kokemuksia. Suoraan sanoen emme olisi uskaltaneet antaa näin suurta toimitusta minkään pikkupajan vastuulle”, Hanna Keskiaho sanoo. Hän myös kiittelee sitä, että toimitusten mittatilausluonteesta huolimatta ne hoituivat työmaalle enintään noin viikossa tilauksen antamisesta lukien. Peikolle oli Keskiahon mukaan tärkeää se, että työmaa ei kertaakaan joudu seisomaan Peikon toimitusviiveiden takia. ”Silloinkin, kun oli kyseessä esimerkiksi peruspulttien iso kertatilaus, Peikko toimitti noin viikossa määrän, jolla työmaa pääsi hyvään alkuun”, Keskiaho kertoo. Kastellin työmaalle toimitettujen peruspulttien kokonaismäärä nousi noin 2000:een. Työsaumaraudoitteita Lemminkäinen tilasi Peikolta noin 650. Näiden ja edellä mainittujen erikoisnostolenkkien lisäksi Peikon Lahden tehtaat toimittivat Kastellin työ- maalle ontelolaataston aukoissa käytetyt PETRA-ontelolaattakannakkeet. ”Ontelolaattakannakkeiden toimitus oli niin ikään erittäin kriittinen. Peikko selvisi tästäkin haasteesta erinomaisesti”, kertoo Lemminkäinen Talo Oy:n runkotyönjohtaja Kimmo Similä. Runkoon kiinnitettävien teräsosien toimitukset olivat keskeisen tärkeitä myös elementtituotannon kannalta. Vaalan kunnassa sijaitseva VB-Betonin tehdas ei joutunut tilanteeseen, jossa oma tuotanto olisi joutunut odottelemaan Peikon toimituksia. ”Ontelolaattakannakkeetkin saatiin ajoissa. Se on erinomainen saavutus, koska niiden määrä kasvoi huomattavasti alkuperäiseen arvioon verrattuna. Tämä on minulle entuudestaan tuttua Peikon laatua”, Pauli Sutinen toteaa. Peikko Finlandin liitososien liiketoimintapäällikkö Antti Rousku korostaa toimitusten mittatilausluonnetta ja sitä, että toimitusajat on tästä huolimatta saatava pysymään asiakkaan toivomina. ”Toimitusvarmuuden takaamiseksi toimimme tämäntyyppisissä hankkeissa projektimaisesti. Se merkitsee sitä, että meillä on oltava valmius suunnittelemaan tuotteidemme käyttöön liittyviä yksityiskohtia. Meidän on myös luotava käsitys kokonaisuudesta ja ymmärrettävä asiakkaan tarpeet tästä lähtökohdasta”, hän toteaa.

Lue lisää down-arrow.png

Peikko oli meille luonnollinen valinta, koska yhteistyöstä on pitkäaikaisia hyviä kokemuksia. Suoraan sanoen emme olisi uskaltaneet antaa näin suurta toimitusta minkään pikkupajan vastuulle.

Hanna Keskiaho, hankintainsinööri, Lemminkäinen Talo Oy

Hankkeen tiedot

Hankkeen koko:
24 500 m2
Rakennusliike:
Lemminkäinen PPP Oy
Rakennesuunnittelija:
WSP Finland
Arkkitehti:
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy
Toimitusvuosi:
2012
Valmistumisvuosi:
2014

Ota yhteyttä

Heikki Jäämaa

Heikki Jäämaa

Myyntijohtaja

Mobiili 040 712 3432
[email protected]