HUSLAB laboratoriokeskus, Helsinki, Suomi

  • Rakennuksen tyyppi:
  • Terveydenhuolto
Kartta koko ruudulle Sulje Katunäkymä

Meilahden sairaala-alueelle valmistunut laboratoriokeskus on rakentajien ja suunnittelijoiden todellinen taidonnäyte. Ahtaalle tontille suunniteltu, geometrisesti mutkikas runko koostuu Peikon valmistamista Deltapalkeista sekä kellaritiloissa paikallavaletuista betonirakenteista. Peikon runkoratkaisulla rakennuksen rungon asennustyöt sujuivat vaivattomasti haastavasta ympäristöstä huolimatta. HUSLAB:in odotetaan valmistuvan lopullisesti vuoden 2015 aikana.

Helsingin Meilahden sairaala-alue alkaa olla täyteen rakennettu. Luovalla arkkitehtisuunnittelulla on kuitenkin edelleen löydettävissä käyttäjien tarpeisiin hienosti soveltuvia ratkaisuja. Vuodesta 2013 rakenteilla ollut ja kesäksi 2015 valmistuva laboratoriokeskus HUSLAB on tästä mainio esimerkki.

HUSLABin toiminnan laajuutta kuvastaa laboratoriossa tehtävien tutkimusten määrä: yli 19,5 miljoonaa kappaletta vuodessa. Tähän asti laboratoriotöitä on tehty useassa kiinteistössä, uuden rakennuksen valmistuttua kaikki ovat saman katon alla. Katon alle, sen välittömään tuntumaan, on sijoitettu myös kaikki modernissa laboratoriossa tarvittava talo- ja sairaalatekniikka.

_ Tekniikkaa on valtavasti, minkä vuoksi oli tarkkaan ajateltava tilankäyttöä. Yksi liittopalkkiratkaisun eduista on se, että sen ansiosta tekniikalle jäi kaikkialla enemmän tilaa, kertoo kohdetta projektinjohtourakkana toteuttavan SRV Rakennuksen työmaapäällikkö Jukka Nikkola.

Nikkolan mukaan vähäisempää rungon tilantarvetta vielä tärkeämpi kriteeri oli tässäkin kohteessa hinta.

_ Vertailimme vaihtoehdot tarkasti, minkä tuloksena teräsrunko, tarkemmin sanoen Peikon Deltapalkit ja liittopilarit, osoittautui tässä tapauksessa taloudellisimmaksi ratkaisuksi, hän perustelee.

 

Peikko hoiti koko rungon

Runkorakenteita koskeva kisa käytiin vuoden 2013 aikana. Peikko Finland laati ennen tarjouksen jättämistä totuttuun tapaansa tarkat laskelmat ja pyrki näin löytämään optimivaihtoehdon tähän toteutuskohteeseen, joka on yksi yhtiön historian suurimmista.

_ Tarjosimme Deltapalkkiin perustuvaa liittorunkoa Rambollin laatimien päärakennesuunnitelmien pohjalta. Omien tuotteidemme lisäksi päätimme sisällyttää tarjoukseemme tarvittavilta osin myös täydentäviä tuotteita, kuten iv-konehuoneen runkorakenteet palosuojattuina, kertoo kertoo Peikko Finlandin Peikon runkojärjestelmästä vastaava liiketoimintapäällikkö Tomi Tuukkanen.

HUSLAB koostuu kolmesta maanalaisesta ja paikoin kolmesta, paikoin seitsemästä maanpäällisestä kerroksesta. Kokonaiskerrosala on noin 22 000 kerrosneliömetriä ja tilavuus noin 23 000 kuutiota. Huoneet ovat runsaan tekniikan takia tavallista korkeampia; tavallisin huonekorkeus on 4,5 metriä, mutta myös metriä korkeampia huoneita on muutamia. Tämä luonnollisesti vaikutti pilareiden mitoitukseen: niistä oli tehtävä toimistorakentamisessa epätavallisen järeitä.

_ Kaikkiaan toimitimme Meilahteen noin 250 tonnia liittopilareita. Deltapalkkien lukumäärä oli puolestaan noin 500, ja niistä kertyy kokonaismitaksi 3,3 kilometriä, Tuukkanen kertoo.

Erityistä HUSLABin rungossa on myös se, että se oli liitettävä monista kohdin olemassa oleviin ympäröiviin rakennuksiin. Tämä teki rungon asennustöistä äärimmäisen vaativan kokonaisuuden, johon sisältyi liittorakenteiden lisäksi runsaasti betonirakenteita. Tilaaja halusi tehdä kaikista asennustöistä sopimuksen yhden toimittajan kanssa ja valitsi tarjokkaiden joukosta Peikon.

_ Tämä oli perusteltua senkin vuoksi, ettei aikataulullista pelivaraa ollut lainkaan. Tavallaan kaikki vaiheet olivat yhtä tärkeitä kokonaisaikataulun hallinnan kannalta. Kaikki meni hienosti, ja syyskuuhun mennessä kymmenen kuukautta kestäneet runkotyöt olivat täysin valmiit, runkotöiden työnjohtaja Kai Elo SRV:stä.

Peikon toteutusvastuuseen työmaalla sisältyi noin 2000 ontelolaatan, noin 900 seinäelementin ja noin 550 julkisivuelementin asennukseen. Ontelolaatat valmisti Parma, seinä- ja julkisivuelementit puolestaan Betset.

_ Peikon osuus liittorungon valmistajana ja asennuksesta vastaavana on tässä hankkeessa aivan keskeinen. Yhtiöllähän on kattava valikoima sekä teräsrunko- ja liittorakenteita että teräksisiä kiinnitysosia betonirakentamisen tarpeisiin, sanoo kohteen rakennesuunnittelusta vastaava Esa Ikäheimonen Ramboll Finlandista.

Ikäheimonen pitää hankkeen erityispiirteenä ahtaasta tontista johtuvaa poikkeuksellista mitoitusta. Rakennus on etenkin kellaritiloiltaan monimuotoinen, ja se ulottuu kolmen kerroksen verran maanpinnan alapuolelle.

_ Rakennesuunnittelijan näkökulmasta oli isoin haaste se, miten saada ohjatuksi ylärakenteiden kuormat luotettavasti perustuksille. Se hoitui Peikon runkoratkaisulla, Ikäheimonen toteaa.

 

BIM-mallista suuri apu 

 Rungon mutkikkuuden ja työmaan tiukan aikataulun takia oli olennaista, että kaikki suunnitelmat ja rakenneosien valmistus sekä asennukset työmaalla mallinnetaan. Tässäkin suhteessa HUSLAB on poikkeuksellisen edistyksellinen kohde.

_ Teräsrakenteiden maailmastahan koko mallinnus on lähtenyt liikkeelle. Oli selvää, että Peikolla on tässäkin asiassa edistynyt tapa toimia, Jukka Nikkola toteaa.

BIM-mallin käytön avulla niin työmaalla kuin suunnittelussa ja konepajalla kaikki saatiin kerralla oikein. Kun keskenään risteävää tekniikkaa ja mutkikkaita muotoja on näin paljon kuin HUSLABissa on, on enemmän kuin todennäköistä, että jokin yksityiskohta on korjattava, usein vasta työmaalla. Nyt kaikki runkotyöt onnistuivat lähes täydellisesti, ja kaiken lisäksi runko valmistui lähes kuukauden etuajassa.

Talotekniset työt ovat vielä käynnissä, mutta niistäkin valtaosa on jo testauksia vaille valmis.  

Lue lisää down-arrow.png

Peikon osuus liittorungon valmistajana ja asennuksesta vastaavana on tässä hankkeessa aivan keskeinen. Yhtiöllähän on kattava valikoima sekä teräsrunko- ja liittorakenteita että teräksisiä kiinnitysosia betonirakentamisen tarpeisiin.

Esa Ikäheimonen, HUS LAB:in rakennussuunnittelija, Ramboll Finland Oy

Hankkeen tiedot

Hankkeen koko:
23 000 m2
Rakennusliike:
SRV
Rakennesuunnittelija:
Ramboll
Toimitusvuosi:
2013
Valmistumisvuosi:
2015

Ota yhteyttä