Kumpulan luonnontiedelukio, Helsinki, Suomi

  • Rakennuksen tyyppi:
  • Koulutus ja kulttuuri
Kartta koko ruudulle Sulje

Puu-teräs-hybridirunko mahdollisti avoimet tilat opiskeluun huomattavasti pienemmillä CO2-päästöillä.

Helsingin Kumpulan luonnontiedelukion rakentaminen alkoi vuonna 2021, ja koulu toivottaa oppilaat tervetulleiksi syksyllä 2023. Ympäristöystävällisempi hybridirunkoratkaisu tarjoaa oppilaille turvallisen oppimisympäristön, joka on muokattavissa tarpeen mukaan.

Helsingin yliopistokiinteistön omistama koulu on osa Kumpulan yliopistokampusta, ja se tarjoaa tilat 900 opiskelijalle. Viisikerrokseen uudisrakennukseen valmistuu uutta tilaa noin 5 400 m², ja allianssimallilla toteutettavan projektin pääurakoitsijana toimii SRV. Osapuolet tekivät tiivistä yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa, jotta käytännön ratkaisut palvelevat oppilaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Uuden koulurakennuksen sijoittuminen Kumpulan kampusalueelle mahdollistaa sen, että lukiolaiset voivat hyödyntää sekä uusia että olemassa olevia yliopiston tiloja tehokkaasti. Osittain yhteiskäyttöön tulevat tilat mahdollistavat luonnontieteiden opiskelun lisäksi myös yhteisöllisyyden kokemuksen kampuksella. Talon käyttäjät ovat olleet hankkeessa mukana alusta alkaen parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Arkkitehdit AFKS vastaa koulun arkkitehtonisesta suunnittelusta ja Quattroservices Oy talotekniikasta. Puurakentajat Oy pystyttää rakennuksen rungon, jossa yhdistyvät Stora Enson CLT-laatat, Versowoodin liimapuupalkit sekä Peikon DELTABEAM®-liittopalkit.

 

Matalat välipohjat ja muut DELTABEAMin® hyödyt

DELTABEAM®-liittopalkki mahdollistaa uusiutuvan ja ekologisen puun yhdistämisen kahteen vahvempaan materiaaliin, teräkseen ja betoniin. Perinteisissä puurakenteissa pitkien jännevälien ja matalien välipohjien yhtälö on ollut käytännössä mahdoton, mutta DELTABEAM®-hybridiratkaisu vähentää lattian kokonaispaksuutta 10-30%.

DELTABEAM® toimii yhdistävänä tekijänä betonin ja teräksen välillä mahdollistaen pitkät jännevälit ja avoimet tilat vähemmällä pilarimäärällä. Palkit ovat laataston kanssa siististi samassa tasossa, ja sileät katot mahdollistavat huonekorkeuden kasvattamisen. Helpomman talotekniikan asennuksen lisäksi palkissa on valmiiksi integroitu palosuojaus, joka poistaa työlään palomaalaustarpeen työmaalla.

DELTABEAMin® merkittävin etu on sen vaikutus välipohjan mataluuteen. Materiaalikulutus on vähäisempää, ja lisäksi lämmitykseen sekä viilennykseen kuluu vähemmän energiaa. Edelleen, palkin sisään integroidut paloteräkset lisäävät rakennuksen turvallisuutta ja säästävät kustannuksia rakennusvaiheessa.

 

Hybridirungon edut käytännössä

Kumpulan kampuksen runkoratkaisuksi valikoitui ympäristösyistä hybridirakenne, jossa teräs, puu ja betoni yhdistyvät. Hybridirakenteinen talo alentaa CO2-päästöjä niin rakennusvaiheessa kuin sen elinkaaren aikana.

Hybridirungossa eri materiaalien parhaat puolet pääsevät oikeuksiinsa, ja se on optimiratkaisu kouluihin, toimisto- sekä muihin julkisiin rakennuksiin, joissa tarvitaan avoimia, muuntojoustavia tiloja. Kumpulan kampuksella ei ole lainkaan kantavia väliseiniä ja vain kaksi vahvistettua portaikkoa. Joustava hybridirakenne mahdollistaa rakennuksen käytön muuntamisen sen elinkaaren aikana, mikä tekee paitsi elinkaaresta pidemmän, myös investoinnista kannattavamman. Puun käyttö on myös koko elinkaaren aikainen ympäristöteko. Puurakentajat on aiemmin urakoinut samanlaisten rakennusten kimpussa Hopealaakson ja Verkkosaaren päiväkotihankkeissa Helsingissä.

 

Pilottiprojekti puuosien vakioliitoksille

Kumpulan kampus toimi Peikon PUUCO®-vakioliitososien pilottiprojektina. PUUCO®-tuoteperhe koostuu standardoiduista liitososista, jotka liittävät puun ja betonin saumattomasti yhteen myös raskaissa rakenteissa. Kumpulan projektissa pilotoitiin:

  • RAMCO®-piilokonsoli, jonka avulla DELTABEAM®-liittopalkki voidaan liittää korkeisiin, monikerroksisiin pilareihin
  • BRAMCO®-palkkikenkä liimapuupalkeille
  • ROOCO®-pilarikenkä liimapuupilareille (modulaarinen liitos poikkileikkauksille)
  • TICCO®-seinäkenkä, joka yhdistää CLT-seinäelementit perustuksiin tai alempiin kerroksiin


”Tämän projektin myötä syntyi nykyinen PUUCO®-tuoteperhe. Kohteeseen valmistetut hybridiliitososat suunniteltiin yhteistyössä Swecon kanssa Peikon olemassa olevien liitosmallien pohjalta. Sweco vastasi liitososien mitoituksesta, ja niiden vaatimustenmukaisuus varmistettiin Eurofinsillä teettämillämme testeillä. PUUCO®-liitososien kehityksessä oli tärkeää, että niiden asennus puurakenteisiin tehtaalla ja loppuasennus työmaalla olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa”, kertoo Peikon projektipäällikkö Vuokko Pussinen.

”Suurin hybridirakentamisen haaste on ollut nimenomaan vakioliitosten puute. Peikon PUUCO®-puuliitokset ovat iso harppaus eteenpäin kohti harmonisoitua ja nopeaa rakentamista. Asennuksen näkökulmasta katsottuna, vakioliitokset nopeuttavat työmaan toimintaa ja helpottavat suunnittelua”, kommentoi Ilkka Honkonen, Puurakentajat Oy:n työmaamestari.

Hybridirakentamisen suosio ja mittakaava ovat kasvussa, ja Peikko aikoo luoda kokonaisen tuoteportfolion, josta löytyvät toisiaan tukevat tuotteet optimiratkaisuihin. Samalla periaatteella syntyi myös PUUCO®-tuoteperhe. Uusien innovaatioiden ansiosta tie kohti kestävämpää ja vastuullisempaa rakentamista on lyhyempi.

 

Yhdessä kohti vihreämpää tulevaisuutta

Jatkuva ja avoin viestintä on ollut avainasemassa koko projektin ajan. Projekti pysyi tiukassa aikataulussa ja suurilta vastoinkäymisiltä vältyttiin.

”Projektin käynnistyttyä Peikko oli tiiviisti yhteydessä Versowoodiin ja varmisti, että liitososat ovat linjassa kaikkien puuelementtien detaljien kanssa. Se helpotti myös asennusvaihetta. Tuotekehityksen kannalta meidän on tärkeää ymmärtää työmenetelmät ja sitä kautta tulevat uudet ideat, jotta projektit etenevät mahdollisimman sujuvasti”, Pussinen selvittää.

”Rakennushankkeessa on tärkeää, että kaikilla osapuolilla on yhteinen tavoite, jonka eteen he ponnistelevat. Ratkaisut ovat tärkeämpiä kuin yksittäiset materiaalit. Tiukentuva lainsäädäntö lujittaa varmasti hybridirakentamisen jalansijaa, ja rakentamisen tavat kehittyvät sitä mukaa. Hybridirakentaminen on tullut jäädäkseen”, Honkonen toteaa.

Lue lisää down-arrow.png

Suurin hybridirakentamisen haaste on ollut nimenomaan vakioliitosten puute. Peikon PUUCO®-puuliitokset ovat iso harppaus eteenpäin kohti harmonisoitua ja nopeaa rakentamista. Asennuksen näkökulmasta katsottuna, vakioliitokset nopeuttavat työmaan toimintaa ja helpottavat suunnittelua.

Ilkka Honkonen, työmaamestari, Puurakentajat

Hankkeen tiedot

Hankkeen koko:
5400 m2
Kerrosten lukumäärä:
5
Hankekehittäjä:
SRV
Rakennusliike:
Puurakentajat Oy
Rakennesuunnittelija:
Quattroservices Oy
Arkkitehti:
Arkkitehdit AFKS
Toimitusvuosi:
2021
Valmistumisvuosi:
2023

Toimittamamme ratkaisut

Ota yhteyttä

Juuso Salonen

Juuso Salonen

Liiketoimintapäällikkö, DELTABEAM®

Mobiili 040 712 3451
[email protected]