Peikon Suomen tehtaat varautuvat heikentyneeseen markkina- ja kysyntätilanteeseen

Peikko Finland Oy käynnistää Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa heikentyneeseen markkina- ja kysyntätilanteeseen. Kuusi viikkoa kestävien neuvotteluiden tavoitteena on hakea yhdessä työntekijäpuolen kanssa ratkaisua Peikon Suomen tehtaiden kilpailukyvyn parantamiseen. YT-neuvottelut perustuvat tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin ja koskevat Suomen yhtiön henkilöstöä, ei kuitenkaan konserniyhtiön Peikko Group Oy:n henkilöstöä.

 ”Rakennusteollisuuden ennusteet vuodelle 2012 ennakoivat selkeää pudotusta rakentamisen aktiviteettiin Suomessa ja niillä markkinoilla joita Peikon Suomen tehtaat palvelevat. Peikko joutuu Suomen tehtaiden osalta sopeuttamaan toimintaansa vastaamaan alentunutta kysyntätilannetta. Sopeuttamisesta huolimatta Peikko panostaa edelleen myynnin aktivointiin ja projektitoiminnan kehittämiseen sekä tuotekehitykseen, jotta kykymme vastata markkinoiden elpymiseen olisi mahdollisimman hyvä – joillakin osa-alueilla jatkamme myös rekrytointia,” toteaa Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.

 

Lisätietoja:

Mikko Kuusilehto, toimitusjohtaja, Peikko Finland Oy, Puh. 044 712 3586, sähköposti: [email protected]

 

Jakelu:

Keskeiset mediat, www.peikko.fi

 

Peikko lyhyesti:

Peikko on liittopalkkeihin ja betonirakenteiden kiinnitystekniikkaan keskittyvä kasvuhakuinen perheyhtiö. Liiketoiminnasta Suomessa vastaava Peikko Finland Oy on osa Peikko Group Oy:tä, jolla on tuotantoa yhdeksässä maassa ja omia työntekijöitä tytäryhtiöverkostonsa kautta lähes 30 maassa. Peikko Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2010 oli yli 40 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 220 henkilöä. Konsernin emoyhtiön Peikko Group Oy:n palveluksessa Suomessa työskentelee 35 henkilöä. Lisätietoja www.peikko.fi