Peikon Suomen henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut päättyneet

Peikko Finland Oy:n 24.11.2011 käynnistämät Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi heikentyneeseen markkina- ja kysyntätilanteeseen ovat päättyneet. Kuusi viikkoa kestäneiden neuvotteluiden tavoitteena oli hakea yhdessä työntekijäpuolen kanssa ratkaisua Peikon Suomen tehtaiden kilpailukyvyn parantamiseen. YT-neuvottelut perustuivat tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin ja koskivat Suomen yhtiön henkilöstöä, ei konserniyhtiö Peikko Group Oy:n henkilöstöä.

Neuvotteluiden lopputuloksena sopeutustoimenpiteet toteutetaan irtisanomisin ja eläkejärjestelyin. Sopeutustoimenpiteet koskevat 3 toimihenkilöä ja 24 työntekijää neuvotteluesityksessä olleen 40 henkilön sijasta.

 

”YT-neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja yhteisenä tavoitteena oli varmistaa tulevaisuuden kilpailukyky ja työrauha töihin jääville työntekijöillemme. Siksi sopeuttamistoimenpiteet toteutettiin ilman lomautusjärjestelyitä. Nyt tehtävät sopeutustoimenpiteet eivät vaikuta toimituskykyymme tai asiakaspalveluumme, valmiutemme palvella markkinoita on erinomainen. Lisäksi toimenpiteitä myynnin aktivoimiseksi  ja toiminnan kehittämiseksi jatketaan.” kertoo Peikko Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto.

Lisätietoja:

Mikko Kuusilehto, toimitusjohtaja, Peikko Finland Oy, Puh. 044 712 3586, sähköposti: [email protected]

Jakelu: 

Keskeiset mediat, www.peikko.fi

Peikko lyhyesti:

Peikko on liittopalkkeihin ja betonirakenteiden kiinnitystekniikkaan keskittyvä kasvuhakuinen perheyhtiö. Liiketoiminnasta Suomessa vastaava Peikko Finland Oy on osa Peikko Group Oy:tä, jolla on tuotantoa yhdeksässä maassa ja omia työntekijöitä tytäryhtiöverkostonsa kautta lähes 30 maassa. Peikko Finland Oy:n liikevaihto vuonna 2010 oli yli 40 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 220 henkilöä. Konsernin emoyhtiön Peikko Group Oy:n palveluksessa Suomessa työskentelee 35 henkilöä. Lisätietoja www.peikko.fi