Peikko toimittaa Gravity7-perustukset Niinimäen tuulivoimapuistoon

Peikko on saanut merkittävän tilauksen Destialta Gravity7-perustusratkaisun toimittamisesta Niinimäen tuulipuistohankkeeseen. Valmistuttuaan Pieksämäellä sijaitsevasta tuulipuistosta tulee Itä-Suomen suurin.

Peikko vastaa perustusten rakennesuunnittelusta ja toimittaa PSB®-lävistysraudoitukset tuulipuiston 22 perustukseen. Toimitukset ajoittuvat kesä-lokakuun 2023 väliselle ajalle. Tuulipuiston arvioidaan olevan toiminnassa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tuulivoimapuiston alkuperäinen hankekehittäjä on Tornator, jolta OX2 Finland Oy hankki hankeoikeudet 2020 vuoden lopussa. OX2 jatkokehitti hankkeen loppuun. Puiston omistavat energiayhtiö Helen Oy ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahasto. Käyttöönoton jälkeen OX2 vastaa tuulipuiston teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista. Destia suunnittelee ja rakentaa tuulipuiston tiet, nostokentät, tuulivoimaloiden perustukset sekä sähkö- ja tietoliikenneverkon. Siemens Gamesa toimittaa kohteeseen 22 kpl SGRE 6.6-170-turbiineja, joiden suurin pyyhkäisykorkeus on 250 metriä.

”Olemme iloisia siitä että Peikko on valittu Itä-Suomen suurimman tuulivoimapuiston perustusten toimittajaksi. Gravity7-perustusratkaisumme on optimoitu turvallisuuden, CO2-päästöjen sekä kustannusten näkökulmasta. Päästötöntä energiatuotantoa rakentamalla edistämme myös omia vastuullisen suunnittelun ja rakentamisen tavoitteitamme," sanoo Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Corporation.

Lisätietoja:
Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy
Puh. +358 50 384 3001, sähköposti [email protected]

Esa Rusila, toimitusjohtaja, Peikko Finland Oy
Puh. 050 084 4063, sähköposti [email protected]


Peikko on kehittänyt kokonaisvaltaisen tuulivoimalaperustusratkaisun, joka sisältää sekä maanvaraisten että kallioon ankkuroitujen perustusten suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Perustusratkaisumme turvaa tuulivoimahankkeen kannattavuuden teräksen ja betonin käyttöä optimoimalla sekä lyhentämällä asennusaikaa prosessin kaikissa vaiheissa. Perustusratkaisumme ovat joustavia ja aina räätälöitävissä asiakkaan toiveiden sekä projektin tarpeiden mukaan.