Peikko Group vuonna 2022: Liikevaihto 314 miljoonaa, kasvua 23 prosenttia

Peikko Group, johtava maailmanlaajuinen edelläkävijä matalissa välipohjarakenteissa, tuulienergiaratkaisuissa sekä betonirakentamisen liitosteknologiassa, teki vuonna 2022 ennätyksellisen 314 miljoonan euron liikevaihdon (254,8 MEUR vuonna 2021). Liikevoitto oli 11,1 miljoonaa euroa (12,9 MEUR vuonna 2021). 

 

Peikko Group 

2022

2021

Muutos

Liikevaihto

314,2 MEUR

254,8 MEUR

23 %

Liikevoitto

11,1 MEUR

12,9 MEUR

-14 %

Taseen loppusumma

212,7 MEUR

203,2 MEUR

5 %

Henkilöstö keskimäärin

2198

2067

6%

 

Venäjän Ukrainassa aloittama sota vaikutti Peikon liiketoimintaan merkittävästi vuoden 2022 aikana. Peikon pääraaka-aineella teräksellä oli saatavuusongelmia ja myös hinnat nousivat. Isoista haasteista huolimatta, Peikko pystyi takaamaan asiakkailleen hyvän saatavuuden, ja myös pääosin siirtämään korkeammat raaka-ainekustannukset hintoihinsa. Vuoden 2022 lopussa yleinen kustannustason nousu, erityisesti energia osalta, heikensi kuitenkin Peikon kannattavuutta. 

 

Peikon kokonaisinvestoinnit vuonna 2022 jatkuivat korkealla tasolla, ja ne olivat 19,6 miljoonaa euroa (13,5 MEUR vuonna 2021). Merkittävimmät tuotannolliset investoinnit tehtiin Peikon Liettuan ja Slovakian tehtailla. Vuonna 2022 Peikko aloitti valmistuksen myös Iso-Britanniassa ja Malesiassa. Kesäkuussa Peikko myi ARMATA®-lävistysleikkausraudoiteliiketoiminnan Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikassa Peikko jatkaa DELTABEAM®-liittopalkkien myyntiä ja markkinointia.  

 

Peikon tuotekehitysinvestoinnit jatkuivat korkealla tasolla ollen noin 6 miljoonaa euroa. Useita uusia tuotteita lanseerattiin myös vuoden 2022 aikana. Tällaisia olivat mm. PUUCO®-puuliitokset, saksalaisen tuotehyväksynnän saaneet WILORA®-seinäliitoskiskot ja STAIRPOD®-konsolijärjestelmä porraselementtien liittämiseen itse paikallavalettuun porraskuiluun. 

Peikko jatkoi myös tutkimuspanostaan kiertotalousratkaisuihin. Yritys oli mukana pilottiprojektissa, jossa rakennuksessa käytettiin liitoksia, jotka mahdollistavat rakennuksen purkamisen ja palkkien sekä pilarien uudelleen käytön. 

Maaliskuussa 2022 Peikko allekirjoitti sopimuksen kiinalaisen rakennesuunnitteluyritys Shanghai Shucko Construction Technology Co., Ltd:n kanssa. Sopimuksen myötä Peikosta tuli yrityksen pääosakas 51%  omistuksella. Jo vuoden 2022 aikana yhteistyö Shuckon ja Peikon Kiinan tiimien välillä toi paikallisille asiakkaille etuja parantuneen palvelun ja teknisen asiakastuen myötä.  

Joulukuussa 2022 Peikko osti saksalaisen vetotankojen valmistajan Besista International GmbH:n. Yrityskauppa toteutui tammikuun 2. päivä 2023. Ostetun yrityksen liikevaihto oli n. 4 M€, jota Peikko uskoo voivansa merkittävästi kasvattaa tulevien vuosien aikana. 

 

Peikon Venäjän toiminta muuttui rajusti vuoden aikana. Heti sodan alettua helmikuussa Peikko rajoitti toimintojaan Venäjällä vähentäen merkittävästi myös henkilöstöään siellä. Touko-kesäkuussa Peikko teki päätöksen vetäytyä Venäjältä ja aloitti asiaan liittyvät valmistelut. Elokuuhun mennessä Peikko oli muuttanut Venäjän yksikkönsä nimen, irrottanut sen Peikon muusta organisaatiosta ja aloittanut osakkeidensa myynnin. Venäjän lainsäädäntö muuttui kuitenkin syyskuussa ja osakkeiden myynti vaatii nyt myyntiluvan useilta eri venäläisviranomaisilta. Vuoden 2022 aikana Peikko ei tätä lupaa saanut, prosessi on tältä osin kesken.  

 

”Vuosi 2022 oli vahva vuosi myrskyisistä olosuhteista huolimatta ja talouslukumme säilyivät kohtalaisella tasolla Venäjän toimintojen alaskirjauksesta huolimatta. Peikko on kasvanut joka vuosi vuodesta 2010 lähtien. Nyt vuoden 2023 osalta meidän on kuitenkin oltava realististia – ja tyytyväisiä, jos pääsemme lähelle samaa tasoa kuin viime vuonna. Tilanne rakennusmarkkinoilla jatkuu haasteellisena, ja aika näyttää saavutammeko tavoitteemme,” sanoo Topi Paananen, Peikko Groupin toimitusjohtaja. 

 

Lisätietoja:

Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Corporation

Puh +358 50 384 3001, sähköposti [email protected]

 

Peikko Group lyhyesti

Peikko Group Oy on johtava elementti- ja paikallavalurakenteisiin tarkoitettujen matalien välipohjarakenteiden ja liitososien sekä tuulienergiaratkaisujen toimittaja. Peikon innovatiiviset ratkaisut tarjoavat nopeampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa suunnittelua ja rakentamista. Peikolla on myyntitoimistoja yli 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa, ja tuotantoa kahdessatoista maassa ympäri maailmaa. Vuonna 2022 Peikon liikevaihto oli 314 miljoonaa euroa. Peikko on perheyritys, jonka palveluksessa on noin 2 000 ammattilaista, joista Suomessa noin 350. Peikko on perustettu vuonna 1965 ja pääkonttori sijaitsee Lahdessa. https://www.peikko.com