Peikko Group 2013: Liikevaihto 126,1 MEUR, kasvu 11,7 %

Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 126,1 miljoonaa euroa (112,9 MEUR), kasvua 11,7 prosenttia (8 %). Liikevaihdon tasoa voidaan pitää kohtuullisena, sillä Peikolle merkittävimmät markkinat eivät kasvaneet vuoden aikana. Vuoden 2013 tulos ennen veroja oli 3,6 miljoonaa euroa (4,3 MEUR). Peikon omavaraisuusaste säilyi hyvällä tasolla ja oli 45 prosenttia.

Peikko Group

2013

2012

Muutos

Liikevaihto

126,1 MEUR

112,9 MEUR

11,7 %

Tulos ennen veroja (EBT)

3,6 MEUR

4,3 MEUR

-16,3 %

Taseen loppusumma

88,0 MEUR

77,5 MEUR

13,5 %

Henkilöstö, keskimäärin

1058

880

20,1 %

Vuoden 2013 aikana Peikko investoi tuotannon kapasiteetin ja tehokkuuden kasvattamiseen Euroopassa. Suurin yksittäinen investointi oli uuden Liettuan Kaunaksessa sijaitsevan tehtaan tilojen kunnostus ja konehankinnat. Kone- ja laiteinvestointeja tehtiin myös Suomen, Saksan ja Slovakian tehtailla. Kokonaisuudessaan investoinnit koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin olivat 8,4 miljoonaa euroa (5,1 MEUR). Lisäksi Peikko hankki loppuvuodesta 2013 yritysostolla pienen iso-britannialaisen betonilattiatuotteisiin erikoistuneen yrityksen. Oston myötä tullaan markkinoille esittelemään useita uusia tuotteita vuoden 2014 toisen kvartaalin aikana.

“Viime vuonna Peikko kasvatti liiketoimintaansa sekä useilla maantieteellisillä alueilla että useissa tuotesegmenteissä. Valitettavasti emme aivan saavuttaneet kannattavuustavoitteitamme. Tämä johtui suurimmaksi osaksi henkilöstölisäyksistä myynnissä ja insinööritaidossa, investointeihin liittyvistä kustannuksista sekä varastojen ja muiden omaisuuserien alaskirjauksista. Olemme kuitenkin erittäin positiivisia ja ennakoimme myynnin ja kannattavuuden kasvua vuodelle 2014. Vuoden hyvä alku tukee näkemystämme siitä, että voimme tänä vuonna saavuttaa liiketoiminnassa yli 140 miljoonan euron tason”, summaa Topi Paananen, Peikko Group Oy:n toimitusjohtaja.

 

Lisätietoja:
Topi Paananen, toimitusjohtaja, Peikko Group Oy, GSM 050 384 3001, sähköposti:  [email protected] 

Jakelu:
Keskeinen media, Peikon internetsivut 

Peikko Group lyhyesti:
Peikko Group Oy on johtava maailmanlaajuinen betonirakenteiden liitostekniikkaan ja liittorakenteisiin keskittyvä yritys. Peikon innovatiiviset ratkaisut tekevät asiakkaiden rakennusprosessista helpomman, nopeamman ja turvallisemman. Peikolla on tytäryhtiöt 30 maassa Aasian-Tyynenmeren alueella, Euroopassa, Kiinassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa ja tuotantoa 9 maassa ympäri maailmaa. Suomen liiketoiminnasta vastaa Peikko Finland Oy. Peikko Groupin liikevaihto vuonna 2013 oli 126 miljoonaa euroa. Peikko on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö ja sen palveluksessa on yli 1000 ammattilaista. Lisätietoja: www.peikko.com