Peikko Finland Oy siirtyy Deltapalkkien lujuuslaskennassa Eurokoodi-mitoitukseen 1.6.2011 alkaen

Ontelolaatat ovat CE-merkittyjä ja niiden mitoituksen ontelolaattatoimittajat tekevät Eurokoodien mukaisesti. Koska Deltapalkit ovat osa ontelolaatastoa, mitoitamme myös Deltapalkit Eurokoodin mukaisilla kuormilla yllämainitusta päivämäärästä alkaen.

Yllämainitusta muutoksesta ei aiheudu suuria muutoksia rakennesuunnittelijoille. Suurin näkyvä muutos on tasokuviin merkittävät Eurokoodin mukaiset kuormat, kuormaluokka sekä luotettavuusluokkka. Tällä hetkellä rakennesuunnittelijat merkitsevät tasokuviin RakMK:n mukaiset kuormat ja lisäksi Eurokoodin mukaiset kuormat ontelolaattasuunnittelua varten.

Poikkeustapauksissa teemme Deltapalkki mitoitusta RakMK:n mukaan myös yllämainitun ajankohdan jälkeen. Näissä erikoistapauksissa kohteen pääsuunnittelijan on varmistettava etukäteen rakennustarkastajalta ja sovittava että näin voidaan ko. kohteessa menetellä ja informoitava meitä ym. asiasta jo tarjousvaiheessa.

Lisätietoa tarvittaessa saatte allekirjoittaneilta.

Lahdessa 4.4.2011

Ystävällisin terveisin

Simo Peltonen
tuotekehityspäällikkö
Puh. 03 844 5286
[email protected]
Matti Vartiainen
liiketoimintapäällikkö
Puh. 03 844 5304
[email protected]