Peikko Finland Oy julkaisi tiekartan kohti hiilineutraaliutta

Peikko Finland Oy (myöhemmin Peikko) on laatinut vuoteen 2035 ulottuvan tiekartan kohti hiilineutraaliutta. Peikko on sitoutunut toimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja määritellyt tiekarttaan välitavoitteet sekä toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi. Toimenpiteillä tulee olemaan suora vaikutus myös ympäristöselosteiden (EPD) arvoihin tuotteiden hiilijalanjälkeä pienentävästi.

Ohjelmassa määritellyillä toimenpiteillä Peikko tukee asiakkaitaan heidän omissa hiilineutraalisuustavoitteissaan sekä uudistuvan lainsäädännön tuomien vaateiden täyttämisessä.

Peikon ensimmäinen välitavoite on olla hiilineutraali ostoenergian osalta. Siksi Peikko on jo siirtynyt CO2-päästöttömään kaukolämpöön ja tulee siirtymään päästöttömään sähköön vuoden 2025 loppuun mennessä. Omia suoria päästöjä Peikko vähentää vaihtamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuviin tuotannon ajoneuvoissa sekä aloittamalla trukkikaluston sähköistämisen. Peikon tavoite on olla hiilineutraali omien suorien päästöjen osalta vuonna 2030.

Tiekartassa on painotettu epäsuorien päästöjen jatkuvaa vähentämistä, sillä ne muodostavat suurimman osan Peikon hiilidioksidipäästöistä. Tavoite on lisätä kierrätysteräksen käyttöä tuotannossa enenevässä määrin sekä siirtyä CO2-päästöttömiin raaka-aine- ja asiakaskuljetuksiin. Vähentämällä logistiikan ja raaka-aineiden päästöjä sekä siirtymällä fossiilivapaan teräksen käyttöön saatavuuden mukaan Peikko mahdollistaa yhä vähäpäästöisempien tuotteiden valmistuksen.

Tiekartta on osa Peikon vastuullista liiketoimintaa, ja se mahdollistaa toiminnan hiilijalanjäljen huomattavan pienentämisen. Toimenpiteiden avulla Peikko kykenee osaltaan auttamaan asiakkaitaan saavuttamaan omat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa tarjoamalla yhä vähähiilisempiä tuotteita ja vaikuttamaan koko arvoketjun päästöihin.


Lisätietoja:

Heikki Jäämaa, myyntijohtaja
[email protected]

Matti Karhula, johtaja, QEHS
[email protected]