Hybrid Handshake: Simo Hakkaraisen haastattelu

 

Me Peikolla uskomme siihen, että yhdistämällä erilaisia materiaaleja, komponentteja ja runkojärjestelmiä voidaan rakentaa kestävämmin sekä yhteiskunnan että ilmaston näkökulmasta. Simo Hakkarainen, Business Director, DELTABEAM®, kertoo, miksi hybridirakentaminen on yleistynyt ja miten se vaikuttaa rakentamisen tulevaisuuteen.

Miten Peikolla ymmärretään hybridirakentaminen?

Peikon määritelmän mukaan hybridirakentaminen on puun, betonin ja teräksen yhdistelmä, jossa kunkin materiaalin parhaat puolet nousevat esiin.

Miksi hybridirakentamisesta puhutaan niin paljon?

Rakennustavat ovat kehittyneet merkittävästi, ja se mahdollistaa nyt puun käytön myös korkeassa ja julkisrakentamisessa perinteisen talonrakennuksen rinnalla.

Miten Peikolla edistetään hybridirakentamista?

Ensiaskeleet otettiin, kun DELTABEAM®-liittopalkkia käytettiin ensimmäistä kertaa CLT-puulaatan kanssa Itävallassa vuonna 2014. Siitä alkoi kehitystyö Peikolla - todellisissa hankkeissa ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Seuraavat kehitysaskeleet tullaan ottamaan liitososien osalta, sillä ne mahdollistavat vakioidun rakennustavan, joka on siten myös nopeampi ja turvallisempi.

Miltä hybridirakentamisen tulevaisuus näyttää?

Erityisesti ympäristön näkökulmasta hybridirakentamisella on valoisa tulevaisuus. Puu on materiaalina kevyt ja ympäristöystävällinen, mutta kestävämmät ratkaisut vaativat myös muiden materiaalien, kuten teräksen ja betonin käyttöä. Uskon, että rakennustavat kehittyvät tulevaisuudessakin, ja samalla laajentavat rakentamisen mahdollisuuksia.

Miksi DELTABEAM® on ihanteellinen ratkaisu mataliin välipohjiin hybridirakentamisessa?

DELTABEAM® mahdollistaa poikkeuksellisen pitkät jännevälit sekä madaltaa kerroskorkeutta ennennäkemättömällä tavalla. Paloturvallisuuden näkökulmasta DELTABEAM® on myös ykkösvalinta. Kaikkein ympäristöystävällisintä ratkaisua etsittäessä ekologinen 
DELTABEAM® Green täydentää loistavasti puulaattoja, sillä se vähentää omalta osaltaan huomattavasti rakennuksen hiilijalanjälkeä.

Mitkä alan trendit ohjaavat DELTABEAM®-liittopalkin kehitystä?

DELTABEAM® kehittyy vähitellen ja tasaisesti asiakkaidemme viitoittamien askelmerkkien suuntaisesti. Esimerkiksi korkean rakentamisen tarve lisääntyy. Lisäksi digitalisaatio tulee muuttamaan rakennusalaa: jo nyt palkeissamme on QR-koodi, jonka kautta asiakas näkee palkin asennusohjeet. Lisäksi suunnittelutyökaluja kehitetään jatkuvasti, ja itse tuotetta kehitetään vastaamaan kiertotalouden ja uudelleenkäytön tiukkoja vaatimuksia. Peikko kehittää asiakkailleen myös laskentatyökalua, jonka avulla palkin hiilijalanjälki voidaan helposti arvioida.

Tuleeko hybridirakentaminen vaikuttamaan myös DELTABEAM®in kehitykseen?

Hybridirakentaminen tulee varmasti lisäämään DELTABEAM®-palkkien käyttökohteita; sehän on esivalmistettu tuote ja siten jo alan trendien mukainen. Ympäristöystävällisyyden vaatimukset sekä liitososien tarve tulevat varmasti myös vaikuttamaan tuotekehitykseemme tulevaisuudessa.

Miten hybridirakentaminen tulee vaikuttamaan liitososiin tulevaisuudessa?

Liitososat ovat hybridirakentamisessa tärkeitä, jopa edellytys sen kehitykselle. Peikolla asiaan on jo tartuttu, ja hybridirakentamisen liitososatuoteperheen kehittäminen ja innovointi on yksi tärkeimpiä ja ajankohtaisimpia kehityshankkeitamme.