Hackathonin kautta tunnettuutta ja uusia ideoita

Peikko Finland osallistui Swecon järjestämään kiertotalouden Hackathon-tapahtumaan 20. maaliskuuta Tampereen yliopistolla. Tilaisuudessa opiskelijaryhmät saivat etsiä ratkaisuja osallistuneiden yritysten esittämiin konkreettisiin kiertotalousaiheisiin kysymyksiin. Opiskelijat työstivät aiheita päivän ajan, ja toivat niihin uusia ja ajankohtaisia näkökulmia.

Kiertotalous on Peikko Finlandin uusimpia liiketoiminta-alueita, ja tukee yrityksen tavoitteita toimia alansa edelläkävijänä. Opiskelijayhteistyöhön Peikko on panostanut jo useiden vuosien ajan.

”Kiertotalous on tämän päivän betonirakentamisen kuuma peruna. Opiskelijayhteistyön kautta saamme aiheeseen tuoreita ja innovatiivisia ajatuksia, joita voimme hyödyntää myös tulevaisuudessa. Samoin tilaisuus on ollut meille hyvä mahdollisuus esitellä Peikkoa ja rakentamisen ratkaisujamme tulevaisuuden osaajille”, iloitsee Peikko Finlandin myyntijohtaja Heikki Jäämaa.

Oppimistapahtuma oli osa Tampereen yliopiston Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja -kurssia, joka kuuluu Kiertotalouden poikkitieteelliseen opintokokonaisuuteen. Kurssilla syntyneitä ideoita jalostetaan edelleen, ja lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää opinnäytetöissään kiertotalouteen liittyviä aiheita.