Arkkitehtuurin Finlandia 2018 -palkinnon saa Uusi lastensairaala

Uusi lastensairaala on rakennettu käyttäen Peikon runkoratkaisua ja liitososia.

Viidettä kertaa myönnetyn palkinnon ehdokkaita olivat Amos Rex, Lallukan taitelijakoti, Uusi lastensairaala, Tiedekulma ja Tuupalan puukoulu. Vuoden 2018 voittajan valitsi oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

HUSin Uuden lastensairaalan suunnittelusta on vastannut Arkkitehtitoimisto SARC ja Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. Sairaalan arkkitehtuurissa korostuvat avoimuus, kontakti ympäristöön ja lasten huomioiminen sairaanhoidon erityisryhmänä. Tilat mahdollistavat ensiluokkaisen sairaanhoidon toteutumisen ja omaisten jatkuvan lapsensa vierellä olon. Suuresta koostaan huolimatta rakennus on sovitettu taitavasti mittakaavallisesti vaativaan ympäristöön, ja värimaailma sekä sisällä että ulkoarkkitehtuurissa on positiivista ja arkailematonta. Laadukkaalla suunnittelulla ja rakentamisella on varmistettu maailman parhaan sairaalan valmistuminen lapsille ja heidän auttajilleen.

”Uusi lastensairaala on suomalaisen sairaalarakentamisen historian kannalta erityinen hanke. Hanke sai alkunsa lahjoittajien ponnistuksesta. Sairaalaa ryhdyttiin rakentamaan vahvalla yhteistyöllä rakennuttajan, käyttäjien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä yli 300 aliurakoitsijan kanssa. Hanke oli monella tapaa teknisesti haastava, ja suunnitelmien valmiusaste oli työtä aloitettaessa poikkeuksellisen matala. SRV:n vuosien ja haastavien hankkeiden tuomalla ammattitaidolla sairaala- ja terveydenhuollon rakennuksista sekä toimijoiden välisen tehokkaan yhteistyön ansiosta hankkeessa saavutettiin asetetut tavoitteet ja pystyttiin lopulta luovuttamaan sairaala tavoiteaikataulusta etuajassa”, kertoo SRV:n projektipäällikkö Mirja Serenius.

Uudessa lastensairaalassa on kahdeksan maanpäällistä kerrosta, kellarikerros ja katolla sijaitseva konehuonekerros. Sairaala pitää sisällään 2 069 huonetilaa, joista 12 leikkaussalia, 16 tehohoitoyksikköä, 118 potilashuonetta ja 220 vastaanotto- tai kuntoutustilaa. Rakennuksen pinta-ala on lähes 48 000 neliömetriä, mikä vastaa kuutta jalkapallokenttää. Tilavuudeltaan sairaalan tilavuus 230 000 m3 vastaa yli kahta eduskuntataloa. Sairaalan näyttävää julkisivua koristaa 180 värikästä lasievää ja yhteensä 13 000 keraamista lankkua. Koko rakennusaikana työmaalla työskenteli yli 3 600 henkilöä yhteensä 700 henkilötyövuoden ajan.

”Peikon DELTABEAM®-liittorunkojärjestelmä mahdollistaa samanaikaisesti arkkitehtuurisesti näyttävät muodot sekä matalat välipohjat. Erityisesti sairaalahankkeissa matalat välipohjat ovat ehdottoman tärkeitä erilaisten LVIS-asennusten vuoksi. Liittorungon vakioidut liitokset varmistivat nopean asennuksen ja omalta osaltaan edesauttoivat tiukassa toimitusaikataulussa pysymisessä”, kertoo Peikko Finland Oy:n myyntijohtaja Heikki Jäämaa. 

 

Lähteet: www.srv.fi, www.arkkitehtuurinfinlandia.fi