4 vastuullisuuden rakennuspalikkaa - osa 3

EPD:t selkokielellä

Tässä artikkelissa sukellamme syvälle ympäristötuoteselosteiden (Environmental Product Declaration) maailmaan. Mitä ne ovat ja miten ne auttavat rakentamaan kestävämpää yhteiskuntaa? Käymme läpi myös EPD-dokumenttien hyötyjä ja itse dokumenttiprosessia.

 

Mikä on EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) on standardoitu dokumentti, jossa kerrotaan, miten tuote vaikuttaa ympäristöön koko elinkaarensa ajan. EPD-asiakirjat perustuvat olemassa oleviin tietoihin, ja ne lasketaan elinkaariarvioinnin (LCA) avulla. Yhdenmukaistetun laskentamenetelmän ansiosta EPD:t mahdollistavat toiminnoiltaan samanlaisten (esim. metallituotteet) ja samojen PCR-sääntöjen (Product Category Rules) mukaisten tuotteiden tarkan vertailun.

EPD:t ovat yrityksille hyödyllisiä monella tavalla. Ensinnäkin ne toimivat liikkeellepanevana voimana sertifiointijärjestelmissä; EPD:t vaaditaan ympäristösertifikaattien, kuten LEED ja BREEAM, saamiseksi. Samalla ne auttavat täyttämään asiakkaiden vaatimustenmukaisuus- tai hankintatarpeita ja vauhdittavat siten myyntiä. Ne auttavat vahvistamaan brändiä ja tukevat markkinointia; EPD-asiakirjat ovat todiste vastuullisuudesta ja osoittavat sitoutumista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen. Lisäksi EPD:t avaavat mahdollisuuden tuotteiden vertailuun ja määrittelyyn, mikä usein johtaa prosessiparannuksiin ja tuotekehitykseen.

 

EPD:t - prosessi ja sisältö

EPD-dokumentit ovat objektiivisia, riippumattomia ja todennettavissa olevia vaikutusten mittausvälineitä, joiden tarkoituksena on johtaa parannuksiin. Niitä voidaan hankkia vain jo tuotannossa oleville tuotteille, ei markkinoille tuotaville innovaatioille. EPD ja hiilijalanjälki menevät usein sekaisin, mutta itse asiassa hiilijalanjälki on vain yksi EPD:n osio.

EPD:t laaditaan asiaankuuluvien standardien, kuten ISO- ja EN-standardien, mukaisesti, ja ne ovat voimassa viisi vuotta kerrallaan, ellei tuotantokäytäntöihin tehdä merkittäviä muutoksia. EPD-dokumentit perustuvat yrityksen sisäiseen prosessiin, johon kuuluu strategian arviointi, tiedonkeruu tuotteesta ja tuotantoprosessista (esim. käytetyt kemikaalit, kaasut, käytetty energia), LCA-laskenta (esim. kuljetuksen, raaka-aineiden, jätteiden, rakentamisen, käyttövaiheen ja käyttöiän lopun päästöt) ja taustaraportin laatiminen. Kolmannen osapuolen suorittama EN- ja ISO-standardeihin perustuva todentaminen tehdään, kun sisäiset laskelmat on saatu valmiiksi, ja lopuksi ohjelmatoimijat, kuten EPD HUB tai RTS, julkaisevat EPD-asiakirjat.

EPD:t voivat olla joko tuotekohtaisia (yksi tuote yhdestä valmistuspaikasta tai toimialan keskiarvo - yksi tuote useista valmistuspaikoista), esim. "DELTABEAM®, FI Factory", tai tuotetyyppikohtaisia (yhden tai useamman valmistuspaikan/valmistajan samankaltaisten tuotteiden keskiarvo), esim. "Connecting parts FI, Slovakia & Germany".

EPD koostuu kahdesta dokumentista: julkisesta EPD-dokumentista, joka on yhteenveto LCA:sta, sekä yksityisestä taustaraportista, jota käytetään kolmannen osapuolen todentamiseen ja joka ei ole yleisön saatavilla, koska se voi sisältää salassapidettävää tietoa. EPD:t eivät paljasta kaupallisesti arkaluonteisia tietoja, kuten esimerkiksi valmistuksen toimitusketjun yksityiskohtia.

 

Tuotteiden ja materiaalien ympäristövaikutusten vähentäminen

Rakennusalalla vaaditaan yhä kiivaammin hiilineutraaliutta, koska alaan kohdistuu valtava paine vähentää sekä toiminnallisia että sisäisiä hiilidioksidipäästöjä. Operatiivisia hiilipäästöjä voidaan vähentää ajan myötä energiatehokkuuden parantamisella, kun taas sisäiset hiilipäästöt ovat kiinteitä heti rakennuksen rakentamisen jälkeen, koska ne sisältyvät rakennusmateriaaleihin.

World Green Building Councilin vuodelle 2030 määrittelemät tavoitteet ovat nollahiilipäästöt toiminnassa uusissa rakennuksissa ja vähintään 40 prosentin vähennys CO2-päästöissä, kun olemassa olevissa rakennuksissa, infrastruktuurissa ja peruskorjauksissa vähennetään merkittävästi CO2-päästöjä. Vuonna 2050 kaikkien rakennusten (myös nykyisten), infrastruktuurin ja peruskorjausten hiilidioksidipäästöt ovat nollassa sekä sisäisen että toiminnallisen hiilidioksidin osalta. Sisäänrakennettujen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia tarvitaan nyt, jos tavoitteena on nollapäästöjen nettomäärä vuoteen 2050 mennessä.

 

World Green Building Council on asettanut materiaalien valmistajille konkreettisia tavoitteita, jotta ne ottaisivat huomioon hiilidioksidipäästöt. Aikatauluun sisältyy mm:

  • 2020 - 2025

Kaikki valmistajat ja tavarantoimittajat sitoutuvat asiaankuuluviin alan etenemissuunnitelmiin ja ovat kehittäneet hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, joille on asetettu aikataulu, jotta saavutetaan nollan nettomääräinen sisältämä hiili vuoteen 2050 mennessä.

  • 2025 -2030

Kaikki valmistajat ovat ilmoittaneet EPD-dokumenttien avulla 40 % vakiotuotevalikoimastaan sisältämän hiilijalanjäljen.

  • 2030 - 2035

 

Kaikki valmistajat ovat ilmoittaneet koko vakiotuotevalikoimansa hiilidioksidipäästöt EPD:llä. Nämä ovat kunnianhimoisia tavoitteita, ja EPD-dokumenttien tehtävänä on tukea CO2-haastetta tekemällä tuotteiden ja materiaalien ympäristövaikutukset näkyvämmiksi. Se on ainoa keino, jolla voimme ryhtyä tarvittaviin toimiin negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi. Yhdessä kiistattomien hyötyjen kanssa tavoitteet ajavat rakennusteollisuuden muutosta, jotta EPD-dokumentit otettaisiin vakioksi tuotantoprosessissa. Jos haluamme onnistua tekemään rakennusalasta vihreämmän, tarvitsemme luotettavan ja luotettavan tavan vertailla eri ratkaisuja. EPD on vastaus tähän.

Rakennusalalla meidän on oltava innovatiivisia ja luotava taloudellisia ja samalla ekologisia ratkaisuja, jotka ovat hyväksi ihmisille. Meidän on tarjottava tuotteita ja ratkaisuja, jotka parantavat huomattavasti rakennusten kestävyyttä niiden koko elinkaaren aikana. Lisäksi tarjoamalla asiakkaillemme tuotteita, jotka on valmistettu kierrätetyistä raaka-aineista ja joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät, voidaan haastavatkin ympäristötavoitteet saavuttaa odotettua nopeammin.