Onshore-tuulivoimalaperustukset

Peikon maanvaraisen perustuksen kustannustehokkuus syntyy materiaalien – komponenttien, raudoituksen ja betonin – tehokkaasta käytöstä sekä asennus- ja rakennustöiden nopeammasta läpimenosta työmaalla.

Ota yhteyttä