Onshore-tuulivoimalaperustukset – Maanvarainen perustus

Peikon maanvaraisen perustuksen kustannustehokkuus syntyy materiaalien – komponenttien, raudoituksen ja betonin – tehokkaasta käytöstä sekä asennus- ja rakennustöiden nopeammasta läpimenosta työmaalla.