Rasismin vastainen työ on yhteiskunnallista vaikuttamista

March, 15, 2023

Rasismi käsitteenä on meille kaikille varmasti tuttu ja sitä vastaan kamppaillaan kaikkialla maailmassa.

Rasismin vastainen työ on pitkäjänteistä, ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vihapuheeseen puututaan ja tietoisuutta rasismin eri muodoista lisätään. Myös työelämässä tulee monimuotoisuuteen kiinnittää huomiota aina rekrytoinnista lähtien.

Rasismin vastainen työ Peikolla

”Arvostamme ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti” kuuluu yksi Peikon arvoista. Meillä on nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään. Peikolla työskentelee maailmanlaajuisesti kymmeniä eri kansallisuuksia yli 30 eri maassa, ja eri kulttuurien kunnioittaminen on yksi toimintamme kulmakiviä. Rekrytoinneissa painotamme mahdollisuutta uraan kansainvälisesssä, matalan hierarkian työympäristössä.

Onpa ihonväri, ikä, sukupuoli, kansallisuus, vakaumus tai uskonto mikä tahansa, meille kaikki ovat samanarvoisia. Käytännössä yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan Peikolla työilmapiirimittauksissa sekä esihenkilöiden toimesta. Käytössämme on myös whistleblowing-kanava, mikäli joku omasta henkilöstöstämme, asiakkaistamme tai sidosryhmistämme kokee toiminnassamme olevan huomautettavaa. Toistaiseksi emme ole saaneet ko. kanavan kautta yhtään viestiä, ja tavoitteemme on pitää nolla rikkomattomana vastedeskin.

Nollatoleranssin kulttuuri

Peikko on myös sitoutunut henkilöstön ja alihankkijoiden työkyvyn ja työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Pyrimme ensiluokkaiseen TTT-suorituskykyyn, ja tavoitteenamme on tapaturmaton toiminta. Se, että tavoittelemme TTT-toiminnassamme nollatoleranssia, yltää myös rasismin vastaiseen työhön. Kun kohtelemme toisiamme kunnioittavasti jokaisessa arjen kohtaamisessa, emme aseta ketään alempiarvoiseen asemaan. Näin toimien emme tule vahingossakaan loukanneeksi toisiamme, mikä on psykologisesti turvallisen työympäristön edellytys.

Hyväksymme myös sen, että välillä rapatessa roiskuu, kun tehtävää on paljon ja organisaatio on laaja. Pyrimme arvojemme mukaisesti olemaan parempia joka päivä, ja se mahdollistaa kehityksen niin ammatillisesti kuin henkisesti. Kannustamme kaikkia organisaatioita osallistumaan rasismin vastaiseen työhön omien resurssien ja vahvuuksien puitteissa. Suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus on voimavara, jonka toivoisimme kaikilla olevan käytössä.


LUE MYÖS NÄMÄ BLOGIT:
Työturvallisuus ja turvallinen työ Peikolla
Mistä tunnet sä (työ)ystävän?

Minna Lähteenmäki

Henkilöstöpäällikkö

Peikko Finland Oy

Share
Comments Write a comment
Fill out this field
Invalid email address
Fill out this field
Post
No comments yet